Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOTMATEMATYKA Tytuł lekcjiTRÓJKĄTY, CZWOROKĄTY I INNE WIELOKĄTY Czas trwania lekcji45 MINUT Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać wykorzystywanie Internetu do uzyskiwania wiadomości z matematyki (zdolność do szukania informacji) wykorzystywanie komputerów do porozumiewania się za pośrednictwem Internetu efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach umiejętność wspólnej pracy (podejmowania decyzji w grupie, rozwiązywania problemów, wyrażania własnych opinii, słuchania innych osób) umiejętność dzielenia się nabytą wiedzą umiejętność kreatywności, współdziałania, podejmowania decyzji

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć Pojęcia : wielokąt, czworokąt, trójkąt. Praca z komputerem (Internetem) – wyszukanie informacji. Utrwalenie wiadomości o wielokątach. Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów Podsumowujące – na zakończenie lekcji.Aktywny udział uczniów w zajęciach, wyszukiwanie informacji w Internecie, umiejętność zbudowania zadań matematycznych i ich rozwiązanie. Utrwalenie poznanych na lekcji pojęć.

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Co to jest wielokąt? Czworokąty Rodzaje trójkątów - Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zrobić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). 1.Przygotowanie do zajęć. 2.Aktywny udział w prowadzeniu zajęć. 3.Zadania nauczyciela: Omówienie nowych elementów lekcji – praca z komputerem Wprowadzenie do tematu Wspomaganie uczniów w ich własnej pracy Podsumowanie lekcji

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Wykorzystuje Internet do uzyskiwania wiadomości z matematyki (karta pracy), W grupach układa proste zadania związane z tematem lekcji, (jedno zadanie może znaleźć w Internecie) Rozwiązuje zadania ułożone przez swoich kolegów, Utożsamia się z danym wielokątem (kim jesteś, jaką figurą geometryczną?) Dzieli się swoimi spostrzeżeniami z lekcji na portalu społecznościowym Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. Karta pracy Komputer Internet

7 (jak było w klasie) ZDJĘCIE

8 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH ZAZNACZYĆ JAKIE DOBRE PRAKTYKI BYŁY WYBIERANE PRZEZ CIEBIE Np.USUŃ NIEWYKORZYSTANE, POZOSTAW WYBRANE;

9 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy I przyznawać się do nich Pozwól uczniom pracować razem I popełniać błędy oraz pozwolić im się przyznać że byli częścią problemu Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

10 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA 1.TEMPO LEKCJI (UCZEŃ POKAŻE CZERWONY KOLOR, GDY NIE ROZUMIE NAUCZYCIELA, NAUCZYCIEL PROSI INNEGO UCZNIA, ABY WYJAŚNIŁ)

11 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Budowanie klimatu grupy, atmosfery… Dobra praktyka (Programy GCPU): Uczymy „miłości” do przedmiotu wykorzystując elementy profilaktyki rówieśniczej

12 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: Osobiste i zawodowe sieci kontaktów Narzędzie: FACEBOOK Url: www.facebook.com

13 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

14 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT Sposób realizacji danego tematu był dla uczniów interesujący. Uczniowie wykazali się umiejętnością pracy samodzielnej i w grupie, koncentracją oraz zaangażowaniem. Na lekcji czuli się bardzo swobodnie, wiedzieli, że nie będą oceniani ani krytykowani.

15 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA Uczniowie korzystając z kolorowych karteczek podnosili je informując mnie, że: – mam problem, pytanie – skończyliśmy – jesteśmy już gotowi. Dzięki tej metodzie nie został zaburzony tok lekcji bo zgłaszane problemy były rozwiązywane z grupą a nie na forum klasy.

16 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA Uczniowie wykorzystując edukację medialną – Internet, bardzo zainteresowali się danym tematem. Musieli w grupach ułożyć zadania matematyczne, które rozwiązywali ich koledzy z innych grup. Służyło to dzieleniu się swoją wiedzą, uczyło współpracy w grupie oraz sprzyjało pomocy rówieśniczej.

17 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA Planowane umieszczenie wrażeń z lekcji na www.facebook.com nie zostało w pełni zrealizowane, ponieważ większość uczniów nie może w tygodniu korzystać z komputera. Te osób, które zamieściły informację o lekcji otrzymały komentarze niezwiązane z tematem.

18 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE Uczniom podobała się lekcja, najbardziej sposób zdobywania potrzebnych informacji – nie podręcznik tylko Internet (nikt nie miał problemów w szukaniu potrzebnych informacji). Uczniowie komputer wykorzystywali nie tylko do szukania informacji ale próbowali grać na nim czy odwiedzać portale społecznościowe.

19 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Imię nazwisko: Joanna Gregorowicz Kontakt e-mail: asia.gregorowicz@gmail.com Gdańsk, dn: 08.10.2014

20 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google