Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konflikty społeczne we współczesnym świecie Część I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konflikty społeczne we współczesnym świecie Część I."— Zapis prezentacji:

1 Konflikty społeczne we współczesnym świecie Część I

2 Zakłócenie normalnego współżycia grup społecznych, którym towarzyszą silne negatywne emocje wynikające ze sprzecznych celów, poglądów, wartości. Są sytuacje, w których konflikt może przekształcić się w rewolucję społeczną. Konflikt społeczny

3  Wewnętrzny – walka z samym sobą, dylemat co do sposobu właściwego postępowania  Interpersonalny - między dwojgiem lub więcej ludzi  Wewnątrzgrupowy – o przywództwo, o swoje interesy w grupie  Międzygrupowy – w obronie interesów grupowych lub w celu walki o prawa i przywileje dla nich  Międzynarodowy – między dwoma lub więcej państwami  Globalny – o ochronę środowiska, konflikty cywilizacyjne i kulturowe, o rynki zbytu Rodzaje konfliktów społecznych

4  Współpraca – wymaga od obu stron zaangażowania emocjonalnego, umiejętności słuchania, wyrozumiałości i kreatywnego myślenia. Dzięki współpracy strony sporu osiągają wspólnie ten sam cel.  Kompromis – to sztuka dojścia do porozumienia na drodze obustronnych ustępstw.  Walka – polega na osiąganiu celów i potrzeb kosztem innych, przy zastosowaniu różnych metod nacisku. Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych

5  Unikanie – jest grą na zwłokę, w której jedna ze stron rezygnuje z realizacji własnych celów i potrzeb, a konflikt pozostaje nierozstrzygnięty.  Uleganie – najczęściej następuje pod wpływem silniejszego przeciwnika, który narzucił swoje warunki rozwiązania konfliktu.  Negocjacje – dobrowolne rozmowy podjęte przez strony konfliktu po to, by go rozwiązać. Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych

6  Mediacje – pośredniczenie osoby trzeciej w rozmowach między stronami konfliktu.  Arbitraż – zwrócenie się do osoby trzeciej, która ma ustalić rozwiązanie, któremu podporządkują się wszystkie strony sporu. Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych

7 Przykłady konfliktów na świecie


Pobierz ppt "Konflikty społeczne we współczesnym świecie Część I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google