Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konflikty społeczne we współczesnym świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konflikty społeczne we współczesnym świecie"— Zapis prezentacji:

1 Konflikty społeczne we współczesnym świecie
Część I

2 Konflikt społeczny Zakłócenie normalnego współżycia grup społecznych, którym towarzyszą silne negatywne emocje wynikające ze sprzecznych celów, poglądów, wartości. Są sytuacje, w których konflikt może przekształcić się w rewolucję społeczną.

3 Rodzaje konfliktów społecznych
Wewnętrzny – walka z samym sobą, dylemat co do sposobu właściwego postępowania Interpersonalny - między dwojgiem lub więcej ludzi Wewnątrzgrupowy – o przywództwo, o swoje interesy w grupie Międzygrupowy – w obronie interesów grupowych lub w celu walki o prawa i przywileje dla nich Międzynarodowy – między dwoma lub więcej państwami Globalny – o ochronę środowiska, konflikty cywilizacyjne i kulturowe, o rynki zbytu

4 Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych
Współpraca – wymaga od obu stron zaangażowania emocjonalnego, umiejętności słuchania, wyrozumiałości i kreatywnego myślenia. Dzięki współpracy strony sporu osiągają wspólnie ten sam cel. Kompromis – to sztuka dojścia do porozumienia na drodze obustronnych ustępstw. Walka – polega na osiąganiu celów i potrzeb kosztem innych, przy zastosowaniu różnych metod nacisku.

5 Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych
Unikanie – jest grą na zwłokę, w której jedna ze stron rezygnuje z realizacji własnych celów i potrzeb, a konflikt pozostaje nierozstrzygnięty. Uleganie – najczęściej następuje pod wpływem silniejszego przeciwnika, który narzucił swoje warunki rozwiązania konfliktu. Negocjacje – dobrowolne rozmowy podjęte przez strony konfliktu po to, by go rozwiązać.

6 Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych
Mediacje – pośredniczenie osoby trzeciej w rozmowach między stronami konfliktu. Arbitraż – zwrócenie się do osoby trzeciej, która ma ustalić rozwiązanie, któremu podporządkują się wszystkie strony sporu.

7 Przykłady konfliktów na świecie


Pobierz ppt "Konflikty społeczne we współczesnym świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google