Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania."— Zapis prezentacji:

1

2 PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania C/C++, lecz jest bardzo uproszczona – programista PHP zazwyczaj nie musi przejmować się poprawnością typów zmiennych, przydzielaniem dla nich pamięci itp. Dodatkowo wbudowana obsługa wielu popularnych baz danych ułatwia twórcy operacje na tych bazach. Dzięki połączeniu z biblioteką GD możliwe jest także dynamiczne tworzenie obrazków GIF (starsze wersje GD) lub PNG (nowsze wersje).

3 Instrukcje warunkowe są podstawą każdego języka programowania. Używa się jej do wykonania pewnej instrukcji (lub bloku instrukcji), ale tylko w pewnych okolicznościach – zostanie spełniony określony warunek (lub cały zestaw warunków). Wyrażeniem warunkowym jest w zasadzie dowolne wyrażenie, ponieważ za warunek uznawane jest wszystko co zwraca wartość, czyli wszystkie zmienne, wyrażenia logiczne, funkcje itp. Za spełniony warunek uznawana jest wartość większa od zera.

4

5 Tłumacząc na polski instrukcja if to nic innego jak polskie jeżeli. Składnia konstrukcji jest prosta. W nawiasie zwykłym znajduję się warunek i jeżeli zostanie spełniony wtedy wykona się kod umiejscowiony w bloku.

6 Konstrukcję elseif tłumaczymy w przeciwnym wypadku jeżeli. Ów klauzulę możemy użyć po if albo innym elseif. Zapis elseif i else if oznacza to samo. To jaka formę będziecie stosować zależy tylko od Was.

7 Klauzule else oznacza w innym wypadku. Możemy ją wstawić na końcu instrukcji sprawdzających tj. po if albo elseif. Instrukcja else zostanie wykonana w sytuacji kiedy wszystkie poprzednie warunki nie zostaną spełnione.

8

9 Prezentacje wykonał: Bartosz Marcinkowski Kl. IV TI


Pobierz ppt "PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google