Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Java – programowanie obiektowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Java – programowanie obiektowe"— Zapis prezentacji:

1 Java – programowanie obiektowe
Podstawowe informacje

2 1. Struktura kodu w Javie W pliku źródłowym umieść definicję klasy.
W klasie umieść definicję metod. W metodach umieść instrukcje.

3 Plik źródłowy Co się umieszcza w pliku źródłowym?
Plik źródłowy (ten z rozszerzeniem .java) zawiera definicję klasy. Klasa reprezentuje pewien element programu, choć bardzo małe aplikacje mogą się składać tylko z jednej klasy. Zawartość klasy musi być umieszczona wewnątrz pary nawiasów klamrowych.

4 Klasa Co się umieszcza w klasie?
Wewnątrz klasy umieszcza się jedną lub kilka metod. W klasie Pies metoda szczekaj mogłaby zawierać instrukcje określające, w jaki sposób pies ma szczekać. Wszystkie metody muszą być deklarowane wewnątrz klasy (innymi słowy, wewnątrz nawiasów klamrowych wyznaczających klasę).

5 Metoda Co się umieszcza w metodzie? Wewnątrz nawiasów klamrowych metody należy umieszczać instrukcje określające sposób działania metody. Kod metody to po prostu zbiór instrukcji i, jak na razie, możesz wyobrażać sobie, że metoda to coś podobnego do funkcji lub procedury.

6 2. Anatomia klasy Każda aplikacja Javy musi zawierać przynajmniej jedną klasę i przynajmniej jedną metod main. Przerysuj i przeanalizuj rysunek z następnego slajdu.

7

8 3. Tworzenie klasy metodą main
W Javie wszystko jest zapisywane w klasach. W pierwszej kolejności należy stworzyć plik źródłowy (z rozszerzeniem .java), a następnie skompilować go do postaci nowego pliku klasowego (z rozszerzeniem .class). Uruchamiając program, tak naprawdę uruchamiamy klasę. Uruchomienie programu oznacza wydanie wirtualnej maszynie Javy (JVM) polecenia: „Załaduj klasę Witamy, a następnie zacznij wykonywać metodę main(). Program ma działać aż do momentu wykonania całego kodu metody main()”. Działanie programu zaczyna się właśnie w metodzie main(). Niezależnie od tego, jak duży jest program (innymi słowy, z ilu klas się składa), żeby zacząć całą zabawę, konieczna jest metoda main().

9

10 4. Co można zamieszczać w głównej metodzie programu?
W głównej metodzie programu main można umieszczać wszelkie konstrukcje, stosowane w większości innych języków programowania, które mają sprawić, aby komputer wykonał jakąkolwiek czynność. Kod może nakazać, aby wirtualna maszyna Javy wykonała: instrukcje (deklaracje, przypisania, wywołania metod), pętle (for oraz while) i rozgałęzienia (testy if oraz else)

11 a) Instrukcje (deklaracje, przypisania, wywołania metod)

12 b) Pętle (for oraz while)

13 c) Rozgałęzienia (testy if oraz else)

14 5. Składnia

15 6. Źródła:

16 Strony WWW


Pobierz ppt "Java – programowanie obiektowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google