Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do języka skryptowego PHP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do języka skryptowego PHP
Podstawy

2 Cechy języka PHP Język programowania zaprojektowany do tworzenia dynamicznych witryn WWW Narzędzie instalowane na serwerze WWW Działanie polega na przetwarzaniu instrukcji zapisanych na stronie WWW przed jej wysłaniem do przeglądarki, PHP jest całkowicie niezależny od przeglądarki – skrypty działają w taki sam sposób niezależnie od tego, jaką przeglądarką się posługujemy

3 Znaczniki PHP Kod PHP powinien być umieszczany wewnątrz znaczników:
<SCRIPT LANGUAGE = „php”>

4 Pierwszy skrypt Jest godzina <?php
<?php echo date(‘H:i:s’);?> dnia <?php echo date(‘j F Y’);?> <?php echo „Jest godzina”; echo date(‘H:i:s’); echo „ dnia ”; echo date(‘j F Y’); ?> Wynik działania: Jest godzina 15:33:09dnia 08 May 2005 Wynik działania: Jest godzina 15:33:09 dnia 08 May 2005

5 Komentarze // lub # Komentarz jednowierszowy. Ignorowany jest ciąg rozpoczynający się od tego symbolu i zakończony znakiem końca wiersza. /* … */ Komentarz jedno- lub wielowierszowy. Ignorowany jest ciąg występujący między symbolami /* oraz */

6 Zmienne Zmienne – kontenery, w których można zapisywać wartości do późniejszego wykorzystania Zmienne PHP poprzedza się znakiem dolara, np. $number = 5; $name = „Krzysztof” W nazwach zmiennych rozróżniane są małe i wielkie litery W nazwach zmiennych mogą występować tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia Nazwa zmiennej może rozpoczynać się literą bądź znakiem podkreślenia

7 Przykład wykorzystania zmiennych
$name = „Krzysztof”; $age = „32”; echo „Nazywam się $name”; echo „Mam $age lata”; Wynik działania: Nazywam się Krzysztof Mam 32 lata

8 Instrukcje warunkowe Instrukcja warunkowa rozpoczyna się słowem kluczowym if, po którym następuje warunek umieszczony w nawiasach. Jeśli warunek jest spełniony zastają wykonane instrukcje umieszczone poniżej. if (warunek) { instrukcja 1; instrukcja n; }

9 Przykład zastosowania instrukcji if
$number = 5; if ($number < 10) { echo „$number jest mniejsze od dziesięciu”; } Wynik działania: 5 jest mniejsze od dziesięciu

10 Operatory warunkowe == Równy
=== Identyczny (równy i tego samego typu danych) != Różny !== Nie jest identyczny < Mniejszy niż <= Mniejszy lub równy > Większy niż >= Większy lub równy

11 Operatory logiczne !a NOT Prawdziwy, jeśli warunek a nie jest prawdziwy, a && b AND Prawdziwy, jeśli oba warunki: a i b są prawdziwe a || b OR Prawdziwy, gdy dowolny z warunków: a lub b jest prawdziwy a xor b XOR Prawdziwy, gdy warunek a bądź b jest prawdziwy, ale tylko wtedy, kiedy nie są prawdziwe równocześnie

12 Przykład zastosowania operatorów warunkowych i logicznych
$number = 8; if ($number >= 5 && number <=10) { echo „$number jest pomiędzy pięć a dziesięć”; } Wynik działania: 8 jest pomiędzy pięć a dziesięć

13 Warunki z wieloma wariantami
klauzula else umożliwia zdefiniowanie w instrukcjach warunkowych dwóch wariantów kodu, słowo kluczowe elseif w instrukcji warunkowej umożliwia wprowadzenie dodatkowego warunku – sprawdzanego w przypadku, gdy poprzednie warunki w instrukcji są fałszywe

14 Przykład zastosowania instrukcji else i elseif
$hour = date(„H”); if ($hour < 12) { echo „Dzień dobry”; } elseif ($hour < 17) { echo „Miłego popołudnia”; else { echo „Dobry wieczór”;

15 Przykład zastosowania instrukcji switch
switch ($name) { case „Daniel”: case „Stanisław”: echo „Witaj, $name – jesteś moim przyjacielem”; break; case „Adolf”: case „Sadam”: echo „Nie jesteś moim przyjacielem, $name”; default: echo „Nie wiem kim jesteś, $name”; }

16 Pętla while W pętli while następuje sprawdzenie warunku umieszczonego w nawiasach i wykonywanie bloku kodu zdefiniowanego za warunkiem tak długo, jak warunek w nawiasach jest prawdziwy Jeśli warunek nie będzie prawdziwy na początku, to blok kodu nie zostanie wykonany ani razu

17 Przykład zastosowania pętli while
$count = 1; while ($count <= 10) { $square = $count * $count; echo „$count do kwadratu wynosi $square <br>”; $count++; }

18 Pętla do … while Sprawdzenie warunku następuje po wykonaniu powtarzanego bloku kodu Kod pętli zawsze jest wykonywany co najmniej raz – nawet jeśli warunek pętli nie jest spełniony od początku

19 Przykład zastosowania pętli do … while
$count = 1; do { $square = $count * $count; echo „$count do kwadratu wynosi $square <br>”; $count++; } while ($count <= 10);

20 Pętla for Instrukcja for składa się z trzech części, oddzielonych od siebie średnikami: wyrażenie obliczane raz na początku pętli – zainicjowanie wartości zmiennej $count warunek – jeśli jest prawdziwy, to instrukcje zawarte w pętli są powtarzane, wyrażenie obliczane przy zakończeniu każdego przebiegu pętli – inkrementacja zmiennej $count

21 Przykład zastosowania pętli for
for ($count = 1; $count <= 10; $count++) { $square = $count * $count; echo „$count do kwadratu wynosi $square <br>”; }

22 Przerywanie działania pętli
break polecenie wyjścia z pętli i kontynuowania wykonywania w pozostałej części skryptu continue zakończenie bieżącego przebiegu pętli

23 Koniec


Pobierz ppt "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google