Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PHP wprowadzenie. Co to jest php? Co to jest PHP PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PHP wprowadzenie. Co to jest php? Co to jest PHP PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest."— Zapis prezentacji:

1 PHP wprowadzenie

2 Co to jest php? Co to jest PHP PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania C/C. Wbudowana obsługa wielu baz danych ułatwia twórcy operacje na tych bazach. Dzięki połączeniu z biblioteką GD możliwe jest także dynamiczne tworzenie obrazków GIF (starsze wersje GD) lub PNG (nowsze wersje).

3 Osadzanie skryptów Aby plik był rozpoznany przez serwer WWW jako skrypt PHP musi on mieć odpowiednie rozszerzenie. Rozszerzenia te można zdefiniować w konfiguracji serwera WWW, ale zazwyczaj jest to.php3 (dla PHP w wersji 3),.php lub php4 (dla PHP w wersji 4) i.phtml (dla PHP w wersji starszej niż 3). Po nadaniu plikowi takiego rozszerzenia serwer będzie wiedział, że plik ten nie jest przeznaczony do bezpośredniego wyświetlenia (jak w przypadku plików HTML), ale że najpierw trzeba go przepuścić przez parser PHP.

4 HTML a PHP - przetwarzanie Jeśli zwykłemu plikowi HTML nadamy rozszerzenie.php, to zostanie on prawidłowo wyświetlony, mimo że nie jest to skrypt PHP. Dzieje się tak dlatego, że parser PHP przetwarzając stronę ma 2 tryby pracy: HTML, gdzie cała treść jest wyświetlana, bez przetwarzania, i PHP, gdzie treść jest traktowana jako skrypt do przetworzenia. Do określenia w pliku co jest kodem HTML a co PHP służą specjalne znaczniki. Początkowo parser jest w trybie HTML.

5 Tryb php Aby przejść do trybu PHP można użyć jednego z czterech znaczników: echo Trzeci sposób

6 Pierwszy skrypt Plik zapisujemy jako pierwszy.php i umieszczamy na naszym koncie WWW (koniecznie z obsługą PHP). Otwierając go w przeglądarce, zobaczymy tylko tekst Witaj na mojej stronie!. elementy to odpowiednio otwarcie i zakończenie bloku kodu PHP, element echo Witaj na mojej stronie!; to niby- funkcja zwracająca do przeglądarki podany w cudzysłowie tekst.

7 Procedura echo Procedury echo można użyć na dwa sposoby: echo ("tekst); oraz echo "tekst;, przy czym różnią się one tylko sposobem wyświetlania tekstu pochodzących z wielu źródeł. W wypadku echo (tekst); treści można wstawić, oddzielając je przecinkiem, np. echo (tekst1, tekst2, tekst3);, a w echo tekst;, łącząc je kropkami, np. echo tekst1.tekst2.tekst3;. Oba te sposoby dają taki sam wynik, czyli:tekst1tekst2tekst3.

8 Kończenie instrukcji Każdą instrukcję w PHP (tak jak w wielu innych językach) należy zakończyć znakiem ; (średnik). Każde zakończenie instrukcji bez średnika spowoduje, że skrypt nawet nie zacznie być interpretowany przez parser. Od tej reguły jest tylko jeden wyjątek – średnikiem nie trzeba kończyć ostatniej instrukcji w bloku kodu PHP:

9 Komentarze Komentarze to specjalnie oznaczone fragmenty kodu, które są omijane przez parser. Służą do różnych celów – można w nich umieszczać np. uwagi do danego fragmentu skryptu, znaki copyright czy uwagi do innych członków grupy roboczej. Istnieją trzy sposoby oznaczania komentarzy: // komentarz jednoliniowy, tylko do końca linii, # komentarz jednoliniowy, sposób znany z shella, /* komentarz wieloliniowy – można oznaczyć nim np. całe fragmenty kodu, aby tymczasowo wyłączyć je z wykonywania */.


Pobierz ppt "PHP wprowadzenie. Co to jest php? Co to jest PHP PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google