Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy mamy prawo do czystego powietrza?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy mamy prawo do czystego powietrza?"— Zapis prezentacji:

1 Czy mamy prawo do czystego powietrza?
Małgorzata Smolak Czego jeszcze nie wiesz o smogu? - webinarium dla dziennikarzy 24/11/2015

2 Prawo do czystego powietrza
Europejska konwencja praw człowieka – prawo do życia i prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego Dyrektywa 2008/50 CAFE – normy jakości powietrza Konstytucja RP – prawna ochrona życia, prawo do ochrony zdrowia, zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska i ochrona środowiska Prawo ochrony środowiska – normy jakości powietrza

3 Obowiązki władz Państwa członkowskie gwarantują, że poziom dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu i tlenku węgla w powietrzu nie przekracza wartości dopuszczalnych. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, w celu zapewnienia, aby stężenia arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu nie przekraczały wartości docelowych. Samorząd województwa sporządza program ochrony powietrza dla stref, w których przekroczone są normy jakości powietrza.

4 „Ustawa antysmogowa” – Art 96 POŚ
Sejmik województwa może, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Sejmik województwa może określić: rodzaje paliw sposób lub cel wykorzystywania paliw jakość paliw parametry lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji dla instalacji okres obowiązywania zakazów w ciągu roku

5 Krakowska uchwała antysmogowa
Stwierdzenie niewazności uchwały XLIV/703/13 Projekt - zakaz stosowania paliw stałych od 2019 r. Konsultacje społeczne

6 Skarga KE na Polskę? Uzasadniona opinia w związku przekroczeniami poziomu dopuszczalnego stężeń pyłu PM10 Norma obowiązująca od r. NIK – kara może sięgać mld zł

7 Czyste powietrze w sądzie
Wyrok TS UE - ClientEarth vs. UK - Wyrok SN UK w sprawie naruszenia Dyrektywy CAFE Stwierdzenie nieważności uchwały dot. pobierania opłaty miejscowej w Wisle Pozew o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, spowodowane zanieczyszczonym powietrzem w Rybniku.

8 Dziękuję Małgorzata Smolak Prawnik, Kierownik Zespołu Polska Energia
@ClientEarth


Pobierz ppt "Czy mamy prawo do czystego powietrza?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google