Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego

2 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Afryka 30/17/500 Europa 90/3/150 b. ZSRR 190/16/1895 Azja i Pacyfik 265/5/ 500 Ameryka Płd. i Śr. 12/50/268 Gaz [bil m3] Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2013 Węgiel [ mld ton]Ropa [mld ton] Ameryka Płn. 245/34/382 Bliski Wschód 1/109/2842 (zasoby światowe 861 )(zasoby światowe 236 )(zasoby światowe )

3 3 wydobycie – 156,9 mln ton import – 222,3 mln ton Zużycie węgla kamiennego w EU27 w 2011 r.

4 4 W Niemczech co czwarta kWh wytwarzana jest z węgla brunatnego. W 2012 r. produkcja energii elektrycznej W elektrowniach na węgiel brunatny wyniosła 159 mld kWh Węgiel w niemieckim mixie wytwórczym energii elektrycznej

5 5 Produkcja energii elektrycznej brutto we wszystkich elektrowniach w Niemczech

6 6 Zasoby węgla kamiennego w obszarach zagospodarowanych i liczba kopalń stan na 31. XII Górnośląskie Zagłębie Węglowe Zasoby bilansowe – 38,6 mld ton Zasoby przemysłowe – 3,9 mld ton Lubelskie Zagłębie Węglowe Zasoby bilansowe – 9,3 mld ton Zasoby przemysłowe – 0,3 mld ton Dolnośląskie Zagłębie Węglowe Zasoby bilansowe – 0,3 mld ton Zasoby przemysłowe – 0,0 mld ton Wystarczalność zasobów: ok. 40 lat

7 7 Zużycie węgla w rozbiciu na poszczególnych odbiorców w 2012 r. Zużycie ogółem 64,5 mln t. Koksownie 9,8 mln t. Ciepłownie zawodowe 1,4 mln t. Inne 5,7 mln t. Gospodarstwa domowe 6,0 mln t. Ciepłownie niezawodowe 4,2 mln t. Energetyka zawodowa 35,6 mln t. Energetyka przemysłowa 1,5 mln t.

8 8 Ograniczenie stosowania paliw w celach grzewczych - KRAKÓW Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku. Zgodnie z Art. 96. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

9 9 Struktura zanieczyszczenia powietrza na obszarze Polski W ponad 90% stref Polski odnotowano przekroczenie standardu m.in. dla pyłu drobnego P10 85% Sektor bytowo- komunalny 10% transport 5% Przemysł

10 10 Możliwości poprawy jakości powietrza Ministerstwo Gospodarki widzi możliwość efektywnej poprawy jakości powietrza pod kątem zmniejszenia zawartości pyłów m.in. poprzez następujące działania: - wykorzystywanie dobrej jakości węgla w gospodarstwach domowych, - wyeliminowanie spalania odpadów w gospodarstwach domowych, -ukierunkowanie nowego budownictwa na budynki energooszczędne, w tym pasywne, 10

11 11 Możliwości poprawy jakości powietrza -podnoszenie standardu energetycznego istniejących budynków poprzez modernizację obejmującą właściwą izolację podłóg, ścian, dachu oraz izolację okien i drzwi, -wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, -monitorowanie pracy urządzeń grzewczych pod kątem ich efektywności i zapotrzebowania na ciepło, -promowanie nowych wzorców zachowań nakierowanych na poprawę efektywności energetycznej i korzyści finansowych z nich wynikających. 11

12 12 Bez wątpienia węgiel przestał być nośnikiem energii preferowanym na forum UE, o czym świadczą m.in. zaostrzenie wymogów środowiskowych dla dużych obiektów spalania w zakresie redukcji SOx, NOx czy pyłów wynikających tzw. dyrektywy o emisjach przemysłowych – IED, Jednak emisje szkodliwych substancji z wykorzystania węgla to nie tylko energetyka, ale również lokalne źródła przydomowe, Mając na uwadze, że Polska posiada jedne z największych w Europie złóż węgla, należy dążyć do wypracowania takich rozwiązań, które nie będą zakazywać wykorzystania tego cennego paliwa, lecz zachęcać do inwestowania w bardziej efektywne i czyste jego wykorzystanie, Konieczne jest prowadzenie działa zarówno na szczeblu energetyki zawodowej – np. rozwój czystych technologii węglowych, jak również na poziomie konsumentów – np. wprowadzenie standardów jakościowych dla paliwa wykorzystywanego w przydomowych kotłach. Możliwości poprawy jakości powietrza

13 13 Drogą do sukcesu jest dialog i wspólne działanie administracji, środowisk naukowych i sektora przemysłu.

14 Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa tel fax web Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google