Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pomiar rynku pracy: Polska. 2 Dzisiejszy wykład: cele Statystyka publiczna - polska i międzynarodowa Podstawowe miary opisu rynku pracy Zmiany na rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pomiar rynku pracy: Polska. 2 Dzisiejszy wykład: cele Statystyka publiczna - polska i międzynarodowa Podstawowe miary opisu rynku pracy Zmiany na rynku."— Zapis prezentacji:

1 1 Pomiar rynku pracy: Polska

2 2 Dzisiejszy wykład: cele Statystyka publiczna - polska i międzynarodowa Podstawowe miary opisu rynku pracy Zmiany na rynku pracy w Polsce w świetle danych statystycznych

3 3 Instytucje statystyczne: publiczne, usługi nieodpłatne jako zasada, niektóre dane odpłatne  Obowiązek statystyczny obywateli i firm  GUS i jego wiarygodność  Eurostat  Statystyka OECD  Statystyka MOP  Statystyka ONZ  Uwaga! Problem ciągłości danych statystycznych, zmiany klasyfikacji

4 4 Podstawowe miary opisu rynku pracy dla grupy wiekowej 15-65 M, 15-60 K, wiek mobilny i niemobilny (cezura 55 lat)  Aktywność ekonomiczna ludności (aktywność zawodowa w polskiej tradycji statystycznej) (Labor force participation rate)  Stopa zatrudnienia (employment – to – population ratio)  Status zatrudnienia (status in employment) Statusy: pracowników najemnych, pracowników pracujących na własny rachunek (tj. „samozatrudnionych”), pracujących pomagających członków rodzin, pracodawcy zatrudniający pracowników najemnych.  Zatrudnienie w sekcjach (rolnictwo, przemysł, usługi) i działów (podczęść - sekcje)  Zatrudnienie w sektorach (publiczny / prywatny)

5 5 Podstawowe miary opisu rynku pracy c.d.  Zatrudnienie wg czasu pracy: pełny i niepełny czas pracy  Zatrudnienie standardowe i niestandardowe (na czas określony, na częściowym etacie, na telefon np. w Wielkiej Brytanii). Kwestia umów o dzieło i zlecenia  Zatrudnienie asocjalne tj. w nocy, w niedziele i święta  Godziny pracy tj. przeciętna liczba godzin przepracowana w ciągu tygodnia: udział pracowników pracujących mniej niż 20 godzin w tygodniu, udział pracujących od 20 do 40 godzin i udział pracowników pracujących więcej niż 40 godzin w tygodniu

6 6 Podstawowe miary opisu rynku pracy c.d.  Zatrudnienie w gospodarce nieformalnej  Bezrobocie (unemployment) wg definicji MOP (ILO) oraz rejestrowane  Bezrobocie młodych (youth unemployment) osób w wieku 15-24  Bezrobocie długotrwałe (long-term unemployment) rok lub dłużej  Stopa nieaktywności ekonomicznej czyli udział biernych zawodowo (inactivity rate) dotyczy osób, które chcą co prawda pracować lecz aktualnie nie poszukują pracy

7 7 Podstawowe miary opisu rynku pracy c.d.  Status edukacyjny (3 poziomy wg ONZ) i analfabetyzm  Wskaźnik wynagrodzeń w przemyśle (manufacturing) pracowników najemnych: także z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza  Koszty godziny pracy  Przepływy na rynku pracy - Liczba osób, które zmieniły pracę  Bieda: 1 dolar/2 dolary dziennie – pracujący biedni (working poor) w UE- poniżej 60 % średnich zarobków  Dystrybucja dochodów

8 8 RokAktywność ekonomiczna (siła robocza w % populacji w wieku 15 lat i więcej) OgółemMężczy źni Kobiety 199558,466,551,5 200056,464,349,2 200554,962,847,7 200955,163,547,5

9 9 Zatrudnienie w Polsce w latach 1995 (listopad), 2000, 2005, 2009 w IV kwartale Stopa zatrudnienia kobiety Stopa zatrudnienia mężczyźni 199550,7058,50 200047,455,2 200545,252,4 200950,458,3

10 10 Dynamika zatrudnienia i dochodu narodowego

11 11 Status zatrudnienia

12 12 Zmiany struktury sektorowej zatrudnienia

13 13 Struktura zatrudnienia w Polsce w latach 1990, 2000, 2005, 2009, zatrudnienie w rolnictwie, przemyśle i usługach.

14 14 Pracujący wg czasu pracy w IV kwartale w 2009 w Polsce

15 15 Wybrane formy elastycznego zatrudnienia

16 16 Zatrudnienie nierejestrowane wg badań i szacunków GUS na tle innych oszcowań (od 14% do 20% dochodu narodowego)

17 17 Bezrobocie wg MOP i rejestrowane Stopa bezrobocia1995200020052009201020112012 Wg MOP13.116.016.78.58,98,89,3 Rejestrowanego14,915,117,612,112,412,513,4

18 18 Dynamika dochodu narodowego brutto w cenach zmiennych, dynamika stóp zatrudnienia i stóp bezrobocia, rok 2000=100%

19 19 Bezrobocie młodych

20 20 Bezrobocie długoterminowe

21 21 Bezrobocie długoterminowe wg MOP w podziale na płeć

22 22 Zarobki a dochód narodowy

23 23 Pracujący biedni w Polsce Odsetek zagrożonych ubóstwem wśród pracujących: dochód rozporządzalny niższy niż 60 % mediany)  200513,8  200612,8  200711.7  200811,5  200911,1

24 24 In-work at-risk-of-poverty rate a aktywność ekonomiczba, Poland 2005- 2010


Pobierz ppt "1 Pomiar rynku pracy: Polska. 2 Dzisiejszy wykład: cele Statystyka publiczna - polska i międzynarodowa Podstawowe miary opisu rynku pracy Zmiany na rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google