Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proaktywna ERZ. ● ERZ, syzyfowa praca? 2 proaktywna ERZ ● problemy niemożliwe do przezwyciężenia? ● wielość niejednorodności czy jedność w różnorodności??

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proaktywna ERZ. ● ERZ, syzyfowa praca? 2 proaktywna ERZ ● problemy niemożliwe do przezwyciężenia? ● wielość niejednorodności czy jedność w różnorodności??"— Zapis prezentacji:

1 proaktywna ERZ

2 ● ERZ, syzyfowa praca? 2

3 proaktywna ERZ ● problemy niemożliwe do przezwyciężenia? ● wielość niejednorodności czy jedność w różnorodności?? o narodowości, języki, kultury o nieustanna rotacja członków i składu o mieszanka związków zawodowych i niezależnych członków o różnorodność kontekstów działania i czynników motywujących o różne koncepcje stosunków pracy ● restrukturyzacja, polityka oszczędnościowa, przenoszenie produkcji, zamykanie zakładów o konkurencja wewnętrzna o niewielki lub żaden wpływ opinii ● nie zniechęcać się!!! o ryzyko powrotu do działań na poziomie krajowym 3

4 4 proaktywna ERZ ● możliwe kierunki rozwoju ERZ symboliczna ERZ= puste pole M pasywna ERZ = źródło informacji dostawca usług M ERZ oparta na projekcie = wewnętrzna spójność M uczestnicząca ERZ = interaktywność pomiędzy pracownikami a zarządem M źródło: typologia opracowana przez prof. dr hab. Hans-Wolfgang Platzer, Uniwersytet Fulda

5 ● postęp: trzy K KOHERENCJA zaufanie, szacunek, wiedza, spójność KOMUNIKACJA wymiana informacji, budowanie sieci, myślenie w skali europejskiej KAPITAN przywództwo, struktura, komitet o zmniejszonym składzie, przepisy wewnętrzne proaktywna ERZ 5

6 ● koherencja ● nie spieszyć się, stosować metodę małych kroków ● mieć otwarty umysł ● możliwie najlepiej wykorzystać przyjęte porozumienie i przepisy dyrektywy ● wykorzystać spotkania przygotowawcze i podsumowujące do przeprowadzenia wewnętrznej dyskusji ● ustalić priorytety, opracować programy pracy dysponowanie środkami niezbędnymi do korzystania z praw wynikających z dyrektywy dostęp do szkoleń bez utraty wynagrodzenia 6

7 ● komunikacja RZ RZ ERZ proaktywna ERZ prezydium kierownictwo centralne kierownictwo lokalne przedstawiciele krajowi personel lokalny krajowe zwiąki zawodowe Europejska Konfederacja Związków Zawodowych rada nadzorcza ERZ = centrum sieci komunikacyjnej

8 ● komunikacja proaktywna ERZ 8

9 ● kapitan - struktura ERZ PREZYDIUM PRZEWODNICZĄCY/ SEKRETARZ 9 Zasady

10 proaktywna ERZ ja tak oui yes 10 ● cechy kapitana

11 proaktywna ERZ ● sieć ERZ 11 nie jesteś sam

12 proaktywna ERZ 12

13 proaktywna ERZ 13

14 proaktywna ERZ 14

15 proaktywna ERZ 15 ● kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dla ERZ?  3 PODSTAWOWE KPI LUB „WSKAŹNIKI JAKOŚCI” niekoniecznie związane z porozumieniem skuteczne i „zadowalające” działanie ERZ z punktu widzenia związków zawodowych i pracowników

16 KOMUNIKACJA proaktywna ERZ 16 kierownictwo centralne Europejska Konfederacja Związków Zawodowych rada nadzorcza prezydium RZ SZ ERZ kierownictwo lokalne przedstawiciele krajowi personel lokalny krajowe związki zawodowe

17 proaktywna ERZ INFORMACJA & KONSULTACJA 17

18 WPŁYW DECYZJE proaktywna ERZ 18

19 proaktywna ERZ ● kilka dobrych przykładów ● Air France KLM strona internetowa, karta socjalna i etyczna, wspólny projekt dotyczący fuzji Air France iKLM ● Solvay karta dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa w pracy ● Danske Bank globalna umowa ramowa w sprawie podstawowych praw pracowniczych ● Arcelor Mittal podniesienie płac w Bułgarii o 5% ● General Motors umowa ramowa w sprawie “wspólnego dźwigania ciężaru” ● Volkswagen bardzo aktywna globalna rada zakładowa 19

20 proaktywna ERZ razem możemy...... sięgnąć gwiazd! 20


Pobierz ppt "Proaktywna ERZ. ● ERZ, syzyfowa praca? 2 proaktywna ERZ ● problemy niemożliwe do przezwyciężenia? ● wielość niejednorodności czy jedność w różnorodności??"

Podobne prezentacje


Reklamy Google