Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Sułkowicach im. Stefana kard. Wyszyńskiego Targi energii Energy Fair.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Sułkowicach im. Stefana kard. Wyszyńskiego Targi energii Energy Fair."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Sułkowicach im. Stefana kard. Wyszyńskiego Targi energii Energy Fair

2 Targi energii Energy Fair

3 Targi energii to pomysł na : przybliżenie uczniom problematyki energii świata i Polski, przedstawienie sposobów pozyskiwania energii, uwzględniając czynniki lokalizacji, pozytywne i negatywne skutki danego rodzaju energetyki, zwrócenie uwagi na ilość zużywanej energii poprzez prowadzenie monitoringu jej zużycia w naszych domostwach, zaprezentowanie możliwości ograniczenia zużycia energii, poznanie skutków nadmiernej emisji CO2 do atmosfery – efekt cieplarniany w liczbach.

4 Cele targów - uczeń potrafi: wskazać źródła pozyskiwania energii elektrycznej z podziałem na odnawialne i nieodnawialne, wymienić czynniki lokalizacji poszczególnych typów elektrowni, opisać podstawowe zasady działania poszczególnych typów elektrowni, podać wady i zalety poszczególnych elektrowni i uzasadnić swój wybór,

5 Cele targów - uczeń potrafi: wskazać istniejące elektrownie z rozróżnieniem na ich rodzaj, wybrać najbardziej odpowiedni w przyszłości rodzaj energetyki dla Polski, wykazać związek pomiędzy sposobami i ilością produkowanej energii, a emisją CO2 i innych substancji do atmosfery, opisać jak elektrownie zmieniają krajobraz.

6 Prezentowane elektrownie: Elektrownie konwencjonalne Cieplna oparta na węglu kamiennym. Jądrowa oparta na rudach uranu.

7 Prezentowane elektrownie: Helioelektrownie wykorzystujące energie słoneczną Elektrownie alternatywne

8 Prezentowane elektrownie: Hydroelektrownie wykorzystujące siłę spadku wody Elektrownie alternatywne

9 Prezentowane elektrownie: Elektrownie wiatrowe wykorzystujące siłę wiatru Elektrownie alternatywne

10 Prezentowane elektrownie: Elektrownie geotermalne wykorzystujące ciepło z wnętrza ziemi Elektrownie alternatywne

11 Naukowe podejście członków Koła Geograficznego Efekt cieplarniany w liczbach

12 Naukowe podejście członków Koła Geograficznego Przedstawienie tygodniowego zużycia energii:

13 Naukowe podejście członków Koła Geograficznego Przedstawienie kalendarium energetyki światowej

14 Podsumowanie debaty Energia cieplna czy energia jądrowa? Zalety energii jądrowej 1. Nie emituje pyłów oraz szkodliwych gazów, przez co w minimalnym stopniu degraduje środowisko. 2. Eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów. 3. Wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów i powierzchni ich składowania. 4. Ogranicza eksploatację paliw kopalnych. 5. Nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania.. Zalety energii cieplnej 1.Skuteczne wykorzystanie szeroko dostępnych źródeł energii pochodzących od paliw kopalnianych takich jak m.in. węgiel, gaz ziemny. 2. Łatwo przebudować elektrownię konwencjonalną by stworzyć możliwość wykorzystywania na większą skalę biomasy.

15 Podsumowanie debaty Energia cieplna czy energia jądrowa? Wady energii jądrowej 1.Obowiązek stosowania specjalistycznych układów zabezpieczeń na wypadek skażenia radioaktywnym pierwiastkiem. 2.Duże koszta składowania wypalonego paliwa. 3. Wysokie koszty budowy i rozbiórki reaktorów jądrowych. Wady energii cieplnej 1. W wyniku spalania paliw kopalnianych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia zwiększające efekt cieplarniany. 2. W wyniku zanieczyszczania atmosfery powstają kwaśne deszcze. 3.Popiół i żużel powstające w wyniku spalania paliw kopalnianych są trudne do zagospodarowania, najczęściej są one składowane. 4. Paliwa kopalniane są nieodnawialnymi źródłami energii i niebawem ulegną wyczerpaniu

16 Ewaluacja zdobytych wiadomości Podsumowanie Targów Energii to konkurs wiedzy, w którym biorą udział 2 osobowe zespoły z każdej klasy. Zadaniem każdego zespołu jest wykazanie się wiedzą zdobytą na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, przemysłu energetycznego w Polsce i na świecie oraz jego wpływu na środowisko.

17 Kto by pomyślał, że Targi Energii mogą stać się inspiracją do napisania Ody??? A jednak… Oda do energii Energio moja Ty jesteś jak zdrowie. Jak Cię trzeba oszczędzać ten Tylko się dowie, kto się stracił. My energię oszczędzamy, Bo już dziś o świat zadbamy. Kto tego robić nie będzie, Już niedługo – ciemno wszędzie Zimno wszędzie – tak to będzie. Tu światełko, tam radyjko, Telewizor ciągle huczy. Jak zabraknie nam energii, Może czegoś nas nauczy! Anna Moskal kl.1e

18 Targi Energii w Gimnazjum w Sułkowicach im. Stefana kard. Wyszyńskiego zostały przygotowane przez Panią mgr Martę Przęczek Zdjęcia mgr Jan Kaciuba Prezentacja mgr Anna Miętka Koordynator mgr Halina Obst Dyrektor mgr Stefania Pilch Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Gimnazjum w Sułkowicach im. Stefana kard. Wyszyńskiego Targi energii Energy Fair."

Podobne prezentacje


Reklamy Google