Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2010 roku Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 29 lipca 2010 Hotel Intercontinental Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2010 roku Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 29 lipca 2010 Hotel Intercontinental Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2010 roku Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 29 lipca 2010 Hotel Intercontinental Warszawa

2 Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG LEASING & FLEET Sp. z o.o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Fortis Lease Polska Sp. z o.o. Getin Leasing S.A. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. Immorent Leasing Polska Sp. z o. o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SEB Leasing Polska Sp.z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

3 Otoczenie makroekonomiczne

4 Etapy kryzysu w gospodarce światowej i w Polsce Kryzys finansowy (załamanie rynków finansowych i surowcowych) Kryzys na rynku bankowym Kryzys w sferze realnej (wymiana handlowa, produkcja, zamówienia, sprzedaż detaliczna) Kryzys na rynku pracy (wzrost bezrobocia, niski poziom konsumpcji, delewaryzajcja konsumentów) Kryzys fiskalny Strefa euroPolska

5 Scenariusz dla strefy euro Strefa euro zakończyła etap kryzysu w sferze realnej, notując w ostatnich miesiącach wzrosty produkcji i eksportu. Motorem wzrostu gospodarczego w Europie jest obecnie eksport, głównie na rynki azjatyckie. Europa korzysta na słabym euro. Wydatki konsumentów dopiero zaczynają wspierać wzrost PKB. Bezrobocie jest nadal rekordowo wysokie i nie ma dobrych perspektyw dla jego szybkiego obniżenia. Uważamy, że nie będzie drugiego dna recesji. Po wygaśnięciu programów stymulacyjnych ożywienie będzie trwałe, ale bardzo umiarkowane. Zapowiedziane od 2011 roku programy oszczędnościowe oraz kłopoty krajów PIIGS nie powinny istotnie zakłócić ożywienia gospodarczego. Wzrost PKB: 1-1,2% w 2010 roku oraz 1,4% w 2011 r. Kryzys zredukował potencjalny wzrost gospodarczy. Kluczowa dla Polski gospodarka Niemiec będzie notowała szybszy wzrost niż cała strefa euro: 1,5- 1,7% w 2010 roku oraz ok. 1,8% w 2011. To zasługa wzrostu produkcji i eksportu.

6 2010 Produkcja przemysłowa Eksport netto +10,0% -1,0 pp Scenariusz dla Polski 2011 +9,0% -0,5 pp Konsumpcja indywidualna +2,2% +3,1% 2010 2011 Bezrobocie PKB +12,2%+11,5% +3,1%+3,4% Sprzedaż detaliczna +4,5%+6,5% Silne wzrosty produkcji przemysłowej napędzane głównie eksportem do strefy euro, ale też odbudową zapasów w firmach. Średni wzrost produkcji w V i VI na poziomie +14% r/r (+10,6% r/r w I półroczu). Oczekujemy pozytywnego wpływu powodzi w II półroczu 2010 r. Mamy przed sobą dwa lata silnego wzrostu produkcji. Wskazują na to ciągły wzrost nowych zamówień (głównie eksportowych) oraz wysokie odczyty wskaźników koniunktury – tak w Polsce, jak i w strefie euro. Po załamaniu w I kwartale (wpływ ostrej zimy), od maja notujemy wzrosty produkcji budowlano-montażowej. W 2010 roku dynamicznie rośnie eksport i import w ujęciu rocznym (średnio po +21% za I-V 2010). Oczekujmy wyhamowania wzrostów eksportu w II półroczu, przy utrzymaniu podobnej dynamiki dla importu. Przełoży się to na wzrost deficytu handlowego i w ujemny sposób wpłynie na wzrost gospodarczy. To odwrotnie niż w 2009, kiedy to handel zagraniczny uratował wzrost gospodarczy. Wzrostowy trend w eksporcie zostanie utrzymany w 2011 roku, w dużej mierze z powodu jego kooperacyjnego charakteru. Uważamy, że eksport będzie odporny na programy oszczędnościowe w Europie oraz spodziewane umocnienie złotego. Zaczynamy etap poprawy na rynku pracy. Bezrobocie rejestrowane w czerwcu obniżyło się do 11,6% i jest relatywnie niskie w porównaniu do wzrostu bezrobocia po kryzysie 2001-2002 i obecnego w gospodarkach rozwiniętych. Kryzys na rynku pracy znacznie krótszy niż oczekiwano. Od maja obserwujemy wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach w ujęciu rocznym, po 15. miesiącach spadków. Wzrost zatrudnienia w całym 2010 roku będzie ograniczony. Od czterech miesięcy mamy realny wzrost płac i funduszu płac. Stabilna, ale ograniczona konsumpcja prywatna w 2010 roku powoduje, że tegoroczny wzrost zależy od ożywienia w strefie euro. Decydująca dla wzrostu konsumpcji prywatnej w 2011 r. będzie dalsza poprawa na rynku pracy (spadek bezrobocia i wyraźniejszy wzrost płac). Poprawiają się nastroje konsumenckie. Narastający dług publiczny wymusi konsolidację finansów publicznych w 2011 r., co ograniczy wzrost gospodarczy w 2011 roku. Wzrostu PKB zbliżonego to jego potencjalnego tempa oczekujmy od 2012 r.

7 Inwestycje firm

8 Inwestycje firm – główne determinanty (1) Wskaźniki nowych inwestycji dane NBP Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz udział firm z rozpoczętymi inwestycjami Inwestycje w gospodarce spadły w 2009 r. o -0,8%, a w I kwartale 2010 roku o - 12,4%. Inwestycje firm w 2009 roku zmniejszyły się o -11,9% (ceny stałe), przy czym w sektorze publicznym wzrosły o +8,5%, a w sektorze prywatnym spadły o -17,2% (ceny bieżące). To publiczne inwestycje infrastrukturalne pozwoliły na utrzymanie poziomu nakładów porównywalnego z 2008 rokiem. W efekcie wskaźnik nowych inwestycji jest na poziomie recesji z lat 2001-2002. Udział przedsiębiorstw będących w trakcie realizacji inwestycji spadł w II kwartale br. do historycznie niskiego poziomu 61,6%. Z drugiej strony widzimy wyraźną poprawę nastrojów w firmach, zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz coraz lepsze wyniki finansowe generowane przez przedsiębiorstwa.

9 Inwestycje firm – główne determinanty (2) Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych dane NBP Niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych w gospodarce (77,4%). Dobry wynik produkcji przemysłowej w I kw. (+9,4% r/r) nie przełożył się na istotny wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych (tylko 0,2 pp). Zaważyła ostra zima i 17% spadek produkcji budowlanej w tym okresie. W najbliższych latach inwestycje będą wspierać fundusze unijne: 10 mld zł w 2008 17 mld zł w 2009 27 mld zł w 2010 51 mld zł w 2011 Dobre wyniki w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych za I-V 2010. Wyniki w przemyśle zwiększają wykorzystanie mocy produkcyjnych (+12% wzrost w II kw. 2010 r.) Punkt przełomowy dla inwestycji firm to końcówka trzeciego kwartału 2010 roku. W pierwszej kolejności inwestycje będą zwiększać firmy duże oraz eksporterzy. Firmy te w największym stopniu korzystają na obecnym odrodzeniu w przemyśle oraz są w najlepszej kondycji finansowej. Oczekujemy, że firmy duże powoli zwiększają nakłady już od końca II kwartału br. Wskazuje na to rosnący strumień produkcji dóbr inwestycyjnych. Sektor MSP rozpocznie inwestycje w czwartym kwartale 2010 r., w odpowiedzi na rosnący popyt krajowy. Wzrost inwestycji w gospodarce w 2010 to +3%, a w 2011: +8%. Nakłady inwestycyjne nadal będą mocno wspierane projektami infrastrukturalnymi.

10 Rynek leasingu i wynajmu

11 Leasing i inwestycje w latach 2004-2010 Źródło: ZPL W latach 2004-2007 średnioroczny wzrost rynku leasingu wyniósł 32%, wyprzedzając znacznie dynamikę inwestycji w gospodarce na poziomie 11%. Efektem był znaczny wzrost udziału leasingu w finansowaniu inwestycji. W 2008 roku rynek leasingu z wyprzedzeniem zareagował na nadchodzące spowolnienie gospodarcze, notując spadki obrotu już od maja 2008 roku. Do wyhamowania całego rynku najbardziej przyczynił się sektor pojazdów ciężarowych, osiągając już w II poł. tego roku spadki rzędu -40%. Branża transportowa jako pierwsza zareagowała na rozpoczętą już w II kw. 2008 r. recesję gospodarczą w strefie euro. Relatywnie niski spadek inwestycji w 2009 roku jest zasługą publicznych inwestycji infrastrukturalnych, w znacznym stopniu współfinansowanych przez fundusze unijne. Obecne wyniki branży leasingowej są zapowiedzią wzrostu inwestycji firm i odbicia w całej gospodarce. Wskaźnik penetracji leasingu w inwestycjach ogółem spadł w ubiegłym roku do poziomu 10,5%, poniżej średniej europejskiej (12,2% w 2009).

12 Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2010 (1) Źródło: ZPL Aktywa sfinansowane leasingiemAktywa sfinansowane pożyczką

13 Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2010 (2) Źródło: ZPL Załamanie inwestycji wśród małych i średnich firm w 2009 roku przełożyło się na przeszło 29% spadek nowej produkcji leasingu ruchomości. Rok 2010 przyniósł ożywienie na rynku ruchomości. Po 22 spadkowych miesiącach, począwszy od marca, notujemy wzrosty wartości sfinansowanych aktywów w ujęciu rocznym. W I kw. bieżącego roku wyniosły one +5,0% r/r, a w II kw. już +19,1%. To już trwały trend. Za odbiciem stoi przede wszystkim segment pojazdów lekkich, napędzany przez sprzedaż pojazdów societe. Wzrost w tym segmencie wyniósł w I półroczu +137% r/r. To w dużej mierze reakcja na zapowiadane przez fiskusa zmiany w zakresie odliczania podatku VAT. Coraz lepsze rezultaty osiąga też segment pojazdów ciężarowych. W I kwartale br.. wzrost obrotów wyniósł +3,3% r/r, a w II kw. +22,1%. W znacznym stopniu wynika to z niskiej bazy. Segment ten najmocniej ucierpiał podczas kryzysu finansowego. W wyniku załamania przewozów międzynarodowych, firmy leasingowe notowały spadki obrotu w finansowaniu pojazdów ciężarowych począwszy od II kwartału 2008 r. Nadal na minusie jest sektor IT. Wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe maszyn w 2010 roku jest w coraz większym stopniu wspierana przez pożyczkę. Przekłada się to na rosnący udział maszyn dla rolników oraz sprzętu medycznego w strukturze nowej produkcji. Wyraźny wzrost obrotu w sektorze samoloty, statki, kolej to głównie efekt współpracy z samorządami – pojedyncze transakcje na leasing taboru szynowego o dużej wartości jednostkowej. Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe

14 Wyniki spółek za I półrocze 2010 roku Źródło: ZPL 5% wzrost wartości aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe został osiągnięty dzięki bardzo dobrym wynikom notowanym przez wybrane firmy. Duże zróżnicowanie wyników. To w dużej mierze pokłosie niskiej bazy z początku 2009 roku, kiedy to część branży leasingowej mocno ograniczyła produkcję ze względu na problemy z płynnością i rosnące ryzyko. Spadki obrotu w bieżącym roku notują firmy w większym stopniu ukierunkowane na segment nieruchomości. Odwrotnie niż w 2009 roku szybsze tempo rozwoju notują większe firmy leasingowe. W I półroczu bieżącego roku sprzedaż leasingu ruchomości wzrosła u pięciu czołowych firm o +18,2% r/r, podczas gdy wzrost ten dla pozostałej części rynku wyniósł +8,4% r/r.

15 Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2010 – nieruchomości Źródło: ZPL Wartość nieruchomości wyleasingowanych w I półroczu 2010 roku wyniosła 561 mln zł, co oznacza 54% spadek w porównaniu do I półrocza 2009 r. W obu kwartałach bieżącego roku wartość sfinansowanych aktywów nie przekroczyła 300 mln zł. Ujemna dynamika rynku wynika głównie z 57% spadku średniej wartości transakcji: z 9,9 mln zł w I półroczu 2009 do 4,3 mln zł w bieżącym roku. Liczba raportowanych umów utrzymała się na w miarę stabilnym poziomie: 104 w I półroczu 2009 i 113 w bieżącym roku. W porównaniu do 2009 roku rynek finansowania nieruchomości leasingiem jest znacznie bardziej rozdrobniony. W 2009 roku przeszło 2/3 transakcji (zarówno wartościowo jak i ilościowo) zostało zawarte przez trzy największe firmy leasingowe. W bieżącym roku wskaźnik ten dla wartości obrotu wyniósł 46%. Prezentowana na wykresach struktura podmiotowa i przedmiotowa rynku uwzględnia także aktywa w zarządzaniu bez finansowania.

16 Struktura walutowa nowej produkcji na rynku leasingu Źródło: ZPL W bieżącym roku, analogicznie jak w 2009, w strukturze nowej produkcji dla leasingu ruchomości dominuje leasing w PLN. Jego udział wzrósł z 81,5% w ubiegłym roku do 85,5% w 2010. W II kwartale bieżącego roku widzimy lekki wzrost zainteresowania przedsiębiorców leasingiem walutowym: 15,7% udział w finansowaniu ruchomości wobec 13,5% w I kwartale. Leasing nieruchomości historycznie w znacznie większej skali finansowany był w walucie obcej. Stopniowo wzrósł jednak udział krajowej waluty w finansowaniu nowej produkcji. W bieżącym roku było to już 54,8% wobec jeszcze 35,6% w 2009 roku i średnio 25% w latach 2007-2008.

17 Finansowanie inwestycji – leasing vs kredyt inwestycyjny Źródło: ZPL, NBP Łączna wartość należności leasingowych na koniec czerwca 2010 roku w kwocie 53,4 mld zł (45,4 mld zł dla ruchomości i 8,0 mld zł dla nieruchomości) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (60,9 mld zł). Leasing to główne, obok kredytu, źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Powyższa wartość aktywnego portfela leasingu ruchomości uwzględnienia portfel należności leasingowych od firm flotowych z Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów w kwocie 2,2 mld zł (1,8 mld zł wg stanu na 31.12.2009). Wartość należności leasingowych dla ruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszyła się o -4,8%. Jest jednak o +3,4% wyższa niż 2 lata temu i o +20,2% w porównaniu do stanu na 31.12.2007. Dane NBP o podaży pieniądza (na 30.06.2010) wskazują na niewielkie ograniczenie akcji kredytowej banków w zakresie kredytów inwestycyjnych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo tych kredytów zmniejszyło się o -1,8%. Nadal jest ono o 19,0% wyższe niż 2 lata temu. Sytuacja ta wynika głównie z ograniczania inwestycji przez same przedsiębiorstwa. Natomiast banki do udzielania kredytów zniechęcał wzrost wartości złych długów korporacyjnych (26 mld zł na 28.02.2010, czyli 12% całego portfela). Informacje z banków wskazują już na normalizację sytuacji w tym obszarze. Poprawa kondycji banków i płynności na rynku międzybankowym nie ma jeszcze przełożenia na wzrost akcji kredytowej. Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych firmom przez banki w kwocie 207 mld zł jest o 5% niższa niż 12 miesięcy temu. Wzrostu salda kredytów dla firm w ujęciu rocznym oczekujemy dopiero w 2011 roku.

18 Prognoza wyników branży leasingowej (1) Źródło: ZPL Rynek leasingu w 2010 r. z wyprzedzeniem reaguje na oczekiwane w II połowie roku odrodzenie inwestycji firm prywatnych. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach sytuacja w branży będzie się systematycznie poprawiała. Stosunkowo niskie wykorzystanie zdolności produkcyjnych wśród firm sugeruje, że inwestycje prywatne raczej przyspieszą istotnie dopiero w 2011 roku. Niniejsza prognoza oparta jest na tym założeniu i z tego powodu ma charakter zachowawczy. Ostatnie dane makroekonomiczne dają nadzieję, że cykl wychodzenia gospodarki z obecnego spowolnienia będzie istotnie krótszy niż podczas kryzysu z lat 2001-2002. Oczekiwany od przełomu III i IV kwartału tego roku wzrost inwestycji prywatnych w dużej mierze będzie sfinansowany pożyczkami. Sprzyjać temu będzie rosnąca absorpcja środków unijnych oraz coraz większe zainteresowanie firm leasingowych tym produktem. Aktywa sfinansowane leasingiem Aktywa sfinansowane pożyczką

19 Prognoza wyników branży leasingowej (2) Źródło: ZPL Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe

20 Wyniki PZWLP po II kwartale 2010 PZWLP – 16 firm członkowskich –nowa firma w Związku – VB Leasing – rozpocznie raportowanie wyników w 2011 r. PZWLP – łącznie po II kwartałach 2010 roku – 76.200 * pojazdów, w tym: –FSL 63.033 –LS4.049 –FM9.118 Wzrost ilości pojazdów o 7,72 % w stosunku do ubiegłego roku Najszybciej rozwija się FSL Źródło: PZWLP * W podsumowaniu, ze względu na brak aktualnych danych, uwzględniono dane dwóch firm członkowskich z III i IV kwartału 2009

21 Liderzy branży flotowej (członkowie ZPL i PZWLP) Źródło: PZWLP Liderzy w trzech kategoriach łącznie – FSL, LS, FM 1. Masterlease Polska19.740 2. LeasePlan Fleet Management13.629 3. Arval Service Lease11.211 4. ING Car Lease 8.671 5. Carefleet 6.102 Największa pojedyncza flota wśród badanych firm 1. Corpo Flota1.309 2. Masterlease Polska 978 3. Bankowy Fundusz Leasingowy 922 4. BRE Leasing 852 5. ING Car Lease 755

22 Liderzy sektora FSL 1. LeasePlan Fleet Management11.405 2. Masterlease Polska11.158 3. Arval Service Lease10.940 4. ING Car Lease 7.701 5. Carefleet 5.401 Liderzy sektora LS 1. Masterlease Polska8.453 2. Bankowy Fundusz Leasingowy2.107 3. Volkswagen Leasing1.044 4. ING Car Lease 720 Liderzy sektora FM 1. Corpo Flota2.223 2. LeasePlan Fleet Management 2.205 3. KBC Autolease 762 4. BRE Leasing 756 5. Carefleet 701 Źródło: PZWLP Liderzy branży flotowej (członkowie ZPL i PZWLP)

23 Członkowie ZPL i PZWLP – liderzy rynku flotowego łączna struktura liczbowa według produktu Źródło: PZWLP Na podstawie wyników 16 firm ZPL i PZWLP – łącznie po II kwartałach 2010 roku: 95.940 pojazdów Wzrost o 6,19 % w stosunku do ubiegłego roku Najszybciej rozwija się FSL

24 Źródło ZPL Konferencja prasowa styczeń 2010 ZPL domaga się zmian w prawie gospodarczym, które dadzą w efekcie: Zwiększoną efektywność wykorzystania funduszy unijnych przez samorządy - poprzez refundację ceny zakupu przedmiotu leasingu - zwiększenie inwestycji nie obciążających wskaźników zadłużenia Stan aktualny: Możliwość refundacji ceny zakupu leasingu została uwzględniona we wszystkich największych programach krajowych oraz w 6 RPO. Pozostałe IZ deklarują rozważenie wprowadzenia takiej możliwości. ZPL rozpoczął dyskusję na temat alternatywnego wykorzystania leasingu przez JST, który poprzez ograniczenie wielkości zadłużenia JST, przy zachowaniu niezmienionego dostępu do dóbr inwestycyjnych.

25 Źródło ZPL Zwiększenie bezpieczeństwa podatników: - kiedy organy skarbowe wydają sprzeczne ze sobą decyzje - przy przedterminowym rozwiązaniu umowy leasingu Stan aktualny: Wyrok NSA w sprawie refakturowania kosztów ubezpieczeń został odroczony do czasu wydania uchwały przez 7 sędziów NSA. Ministerstwo Finansów pozytywnie odniosło się do propozycji zmiany definicji wartości początkowej przedmiotu leasingu – umożliwienie ponownego leasingu przedmiotu pochodzącego z rozwiązanej przed terminem umowy. Dostęp do taniego finansowania dla przedsiębiorców i konsumentów Stan aktualny: Leasing konsumencki przeszedł pomyślnie przez konsultacje międzyresortowe ustawy deregulacyjnej. Ministerstwo Finansów, a także UOKiK pozytywnie odnoszą się do zaproponowanych rozwiązań. W debacie poświęconej m.in.. Leasingowi konsumenckiemu przedstawiciele wszystkich sił politycznych poparli zasadność dokonania zmian ustawodawczych w tym zakresie.

26 Źródło ZPL Umożliwią odzyskanie środków zamrożonych w nieruchomościach, w tym w formule PPP Stan aktualny: Zespół Skarbników zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich poparł starania ZPL o dokonanie zmian ustawodawczych umożliwiających wprowadzenie na rynek leasingu zwrotnego nieruchomości komunalnych. Urząd M. St. Warszawy przygotował projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami komunalnymi i przekazał do opinii Ministra Infrastruktury. Centrum PPP, które ZPL jest jednym z Fundatorów zakończyło prace nad opracowaniem ścieżki dojścia podmiotu publicznego do pracowania projektu PPP, która stanowi podstawę prac poszczególnych zespołów tematycznych, dedykowanych konkretnym obszarom realizacji zadań publicznych.

27 Źródło ZPL Pobudzą rynek leasingu nieruchomości: - poprzez skrócenie umowy leasingu nieruchomości do 5 lat - poprzez umożliwienie leasingu wieczystego użytkowania Stan aktualny: Ministerstwo Finansów pozytywnie odniosło się do zaproponowanych rozwiązań. Pobudzą przedsiębiorców do inwestowania poprzez zmniejszenie kosztów użytkowania samochodów firmowych Poprawią bezpieczeństwo na drogach, wzmocnią ochronę środowiska Stan aktualny: ZPL wspólnie z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Dealerów Samochodowych przygotował raport pt. Branża motoryzacyjna w kryzysie. Propozycje rozwiązań. Raport zawiera cztery ważne dla branży motoryzacyjnej postulaty: pełne odliczenie VAT od aut firmowych, wprowadzenie podatku ekologicznego, wprowadzenie na rynek leasingu konsumenckiego oraz uszczelnienie sytemu funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.

28 Związek Polskiego Leasingu ul. Rejtana 17, Warszawa tel.: (22) 542 41 36 fax: (22) 542 41 37 e-mail: zpl@leasing.org.pl www.leasing.org.pl


Pobierz ppt "Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2010 roku Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 29 lipca 2010 Hotel Intercontinental Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google