Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego 30.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego 30.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

2 AGENDA 1.Stan zatrudnienia i liczby uczniów i słuchaczy wg SIO i danych ze szkół 2. Losy absolwentów gimnazjów powiatu sępoleńskiego 3. Ważne wydarzenia w roku szkolnym 2014/ Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2014/2015 Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

3 STAN ZATRUDNIENIA I STAN UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH w latach Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

4 Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim SzkołaRokAdministracjaObsługaNauczyciele Liczba uczniów LO Sępólno Kr , , , , , , ,68198

5 Stan uczniów i liczba oddziałów na dzień r. Nazwa ZespołuNazwa szkołyklasaliczba uczniówliczba oddziałów LO Sępólno Krajeńskie Liceum Ogólnokształcące I532 II662 III793

6 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku SzkołaRokAdministracjaObsługaNauczyciele Liczba uczniów dziennychzaocznych CKZiU 20064,751642, ,2515,541, ,2515,540, ,2515,539, ,251539, ,51437, ,51240, ,51040, ,51135, ,538,

7 Stan uczniów i liczba oddziałów na dzień r. Nazwa ZespołuNazwa szkołyklasaliczba uczniówliczba oddziałów CKZiU Więcbork Technikum zawód: technik ekonomista I16 1/2 II15 1/2 III20 1/2 IV241 Technikum zawód: technik informatyk I211 II13 1/2 III15 1/2 IV191 Technikum zawód: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych I (23Ż+13H)361 1/2 II Ż211 III Ż191 IV H211 Zasadnicza Szkoła Zawodowa I552 II382 III291 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych I00 II271 III00

8 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie SzkołaRokAdministracjaObsługaNauczyciele Liczba uczniów Kursy dziennych zaocznych ZSCKR 20064,5737, ,467,9837, ,58,3537, ,379,0631, ,28,7134, ,6634, , , , ,

9 Stan uczniów i liczba oddziałów na dzień r. Nazwa ZespołuNazwa szkołyklasaliczba uczniówliczba oddziałów ZSCKR Sypniewo Technikum (rolnik, żywienia i usług gastronomicznych i mechanizacji)(11+5+9=25) I251 (3 profile) Technikum (rolnik i żywienia i usług gastronomiczncyh) (16+5=21) II211 (2 profile) Technikum ( rolnik i żywienia i usług gastronomiczncyh) (19+9=28) III281 (2 profile) Technikum (rolnik i żywienia i usług gastronomiczncyh) (17+4=21) IV211 (2 profile) Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( mł.=19) I191 (3 profile +5 mł.) Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( mł.=29) II291 (3 profile +5 mł.) Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( mł.=23) III231 (3 profile i 1 mł.) LO dla Dorosłych III semestr (nowy) 241 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy I semestr 291 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3III semestr251

10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim SzkołaRokAdministracjaObsługaNauczyciele Liczba uczniów dziennych zaocznych ZSP 20064,024,9726, ,0126, ,7525, ,4624, ,9524, ,22523, , , ,75419, ,

11 Stan uczniów i liczba oddziałów na dzień r. Nazwa zespołuNazwa szkołyKlasa Liczba uczni ó wLiczba oddział ó w ZSP Sęp ó lno Krajeńskie Zasadnicza Szkoła Zawodowa I723 II673 III693 Technikum Mechaniczne I00 II00 IIII51/2 IV61/2 Technikum Drogownictwa I00 II00 III151/2 IV191/2 Liceum Og ó lnokształcące dla Dorosłych III371 V111

12 Liceum Ogólnokształcące w Więcborku SzkołaRokAdministracjaObsługaNauczyciele Liczba uczniów dziennych zaocznych LO Więcbork ,718, ,2816, ,2818, ,8316, ,8316, ,5817, ,5816, ,5818, , ,5819,

13 Stan uczniów i liczba oddziałów na dzień r. Nazwa ZespołuNazwa szkołyklasaliczba uczniów liczba oddziałów LO Więcbork Liceum Ogólnokształcące I663 II642 III472 LO dla Dorosłych I311 II251 III181

14 Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim SzkołaRokAdministracjaObsługaNauczyciele Liczba uczniów ZS Nr ,58,2845, ,58,7544, ,59,4846, ,510,1746, ,510,3347, ,510,2447, , ,51152, ,510,7551, ,511,7551,72135

15 Stan uczniów i liczba oddziałów na dzień r. Nazwa ZespołuNazwa szkołyklasaliczba uczniówliczba oddziałów ZS Nr 2SP, Gimnazjum i SPPwszystkie klasy 13520

16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim PlacówkaRokAdministracjaObsługaNauczyciele PPP / / / / / / / / / /212

17 Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sępólnie Krajeńskim Stan uczniów i liczba oddziałów na dzień r. Nazwa ZespołuNazwa szkołyklasaliczba uczniówliczba oddziałów BZDZLO dla Dorosłych I121 II00 III101

18 Porównanie liczby uczniów w szkołach w latach , dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym SzkołaRok Liczba uczniów dziennych Liczba uczniów zaocznych KursySzkołaRok Liczba uczniów dziennych Liczba uczniów zaocznych KursySzkołaRok Liczba uczniów dziennych Liczba uczniów zaocznych Kursy LO Sępólno Kr ZSCK R LO Więcbork internat CKZiU ZSP ZS Nr internat internat

19 Porównanie liczby uczniów w szkołach w latach , dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym

20 Liczba uczni ó w LataSubwencja Dzien ni ZaoczniRazem Liczba oddział ó w Liczna etat ó w pedagogiczn ych Liczba etat ó w administracyjny ch Liczba etat ó w obsługi 2010/ ,3125,7550, / ,4222,2246, / ,2820,541, / ,942039, / ,371940, / ,751239,08 4 biuro

21

22 Wnioski: Porównanie lat szkolnych 2010/2011 i 2015/2016 Spadek liczby uczniów o 20% Spadek liczby oddziałów o 16,5% Spadek liczby etatów pedagogicznych o 7% Spadek liczby etatów administracyjnych o 38% Spadek liczby etatów obsługi o 22%

23 Razem nabór do szkół, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym w latach bez ZS Nr 2 i BZDZ 2007/2008 – 647/ /2009 – 733/ /2010 – 666/ /2011 – 615/ /2012 – 561/ /2013 – 478/ /2014 – 497/ /2015 – 467/ /2016 – 511/20 Rok szkolnyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2007/ / / / / / / / ( )16 ( ) 2015/ ( )20 (15+4+1)

24

25 Ukończona Nazwa szkoły Rozpoczęta Gimnazjum Nr 1 w Sęp ó lnie Krajeńskim Gimnazjum Nr 3 w Sęp ó lnie Krajeńskim Gimnazj um w Kamieni u Krajeńs kim Gimnazj um w Więcbor ku Gimnazj um w Wałdow ie Gimnazj um w Lutowie Gimnazj um w Jastrzęb cu Gimnazj um w Pęperzy nie Gimnazj um w Sypnie wie Gimnaz jum w Sławęci nie Gimnazj um w Sośnie Suma uczni ó w rozpoczynają cych naukę w danej szkole Liceum Og ó lnokształcące im. T. Kotarbińskiego ul. Młyńska 42, Sęp ó lno Kraj ZSP w Sęp ó lnie Krajeńskim Liceum Og ó lnokształcące im. J. Korczaka ul. Pocztowa 14a, Więcbork CKZiU ul. Pocztowa 14b, Więcbork ZSCKR ul. Kwiatowa 3, Sypniewo II Liceum Og ó lnokształcące im. gen. Andersa ul. Świętopełka 1, Chojnice Liceum Og ó lnokształcące im. Filomat ó w Chojnickich ul. Nowe Miasto 4-6, Chojnice Liceum Og ó lnokształcące "Pomerania" ul. Świętopełka 10, Chojnice 1 1

26 Ukończona Nazwa szkoły Rozpoczęta Gimnazju m Nr 1 w Sęp ó lnie Krajeński m Gimnazju m Nr 3 w Sęp ó lnie Krajeński m Gimnaz jum w Kamien iu Krajeńs kim Gimnaz jum w Więcbo rku Gimnaz jum w Wałdow ie Gimnaz jum w Lutowie Gimnazj um w Jastrzęb cu Gimnaz jum w Pęperz ynie Gimnaz jum w Sypnie wie Gimna zjum w Sławęc inie Gimnaz jum w Sośnie Suma uczni ó w rozpoczynają cych naukę w danej szkole Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnyc h nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski ul. Kościerska 11, Chojnice Technikum Nr 2 ul. Dworcowa 1, Chojnice Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ul. Angowicka 45, Chojnice Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnyc h Nr Chojnice 3 3 Technikum Logistyczne ul. Młodzieżowa 44, Chojnice Technikum Mundurowe w Chojnicach 1 1 Wsp ó lnota Szk ó ł Katolickich w Chojnicach 1 1 Liceum Og ó lnokształcace Zespołu Szk ó ł Sportowych im. Polskich Olimpijczyk ó w ul. Koszalińska 2b, Człuch ó w 1 12 Zesp ó ł Szk ó ł Technicznych w Człuchowie 2 2

27 Ukończona Nazwa szkoły Rozpoczęta Gimnazjum Nr 1 w Sęp ó lnie Krajeńskim Gimnazjum Nr 3 w Sęp ó lnie Krajeńskim Gimnazj um w Kamieni u Krajeńs kim Gimnazj um w Więcbor ku Gimnazj um w Wałdow ie Gimnazj um w Lutowie Gimnazj um w Jastrzęb cu Gimnazj um w Pęperzy nie Gimnazj um w Sypnie wie Gimnaz jum w Sławęci nie Gimnazj um w Sośnie Suma uczni ó w rozpoczynają cych naukę w danej szkole Liceum Matematyczno- Informatyczne w Człuchowie 1 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Człuchowie 1 1 Liceum Og ó lnokształcące im. Bartosza Nowodworskiego ul. Pocztowa 8A, Tuchola 2 24 Technikum Leśne ul. Nowodworskiego 9-13, Tuchola Zesp ó ł Szk ó ł Licealnych i Agrotechnicznych im. L. Janty- Pałczyńskiego ul. Nowodworskiego 9- 13, Tuchola 3 3 Zesp ó ł Szk ó ł Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej ul. Świecka 89a, Tuchola 1 1 I Liceum Og ó lnokształcące im. Cypriana K. Norwida Plac Wolności 9, Bydgoszcz

28 Ukończona Nazwa szkoły Rozpoczęta Gimnazjum Nr 1 w Sęp ó lnie Krajeńskim Gimnazjum Nr 3 w Sęp ó lnie Krajeńskim Gimnazju m w Kamieniu Krajeński m Gimnazju m w Więcbork u Gimnazju m w Wałdowi e Gimnazju m w Lutowie Gimnazju m w Jastrzębc u Gimnazju m w Pęperzyn ie Gimnazju m w Sypniewi e Gimnazj um w Sławęci nie Gimnazj um w Sośnie Suma uczni ó w rozpoczynający ch naukę w danej szkole VI Liceum Og ó lnokształcące w Bydgoszczy 2 2 Zesp ó ł Szk ó ł Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Filmowa 1, Bydgoszcz 1 1 Technikum Samochodowe Al. Powst. Wielkopolskich 63, Bydgoszcz 1 1 Technikum Handlowe ul. Kaliska 10, Bydgoszcz 1 1 Zesp ó ł Szk ó ł Gastronomicznych Bydgoszcz 1 1 Zesp ó ł Szk ó ł Zawodowych Bydgoszcz 1 1 Zesp ó ł Szk ó ł Budowlanych Bydgoszcz Zesp ó ł Szk ó ł Elektronicznych Bydgoszcz Zesp ó ł Szk ó ł Drzewnych Bydgoszcz 1 1 Technikum Menadżerskie Bydgoszcz 1 23 Liceum Plastyczne w Bydgoszczy 11 Technikum Fryzjerskie Bydgoszcz 11 ZSZ Specjalna nr 5 Bydgoszcz 11 BZ DZ Mundurowa Szkoła Tech. Bydgoszcz 11

29 Ukończona Nazwa szkoły Rozpoczęta Gimnazjum Nr 1 w Sęp ó lnie Krajeńskim Gimnazju m Nr 3 w Sęp ó lnie Krajeński m Gimnazj um w Kamieni u Krajeńs kim Gimnazj um w Więcbo rku Gimnazj um w Wałdow ie Gimnazj um w Lutowie Gimnazj um w Jastrzęb cu Gimnazj um w Pęperzy nie Gimnazj um w Sypnie wie Gimna zjum w Sławęc inie Gimnaz jum w Sośnie Suma uczni ó w rozpoczynają cych naukę w danej szkole OLN Dęblin 1 1 Liceum Og ó lnokształcące w Nakle 1 1 ZSKZiU Złot ó w 1 1 Technikum Rolnicze w Karolewie 1 ZSZ Koronowo 11 Liczba uczni ó w opuszczających szkołę o kt ó rych wiadomo dokąd poszli dalej

30 Nazwa miasta Liczba absolwent ó w gimnazj ó w, kt ó rzy wybrali: Liczba uczni ó w z Sępolna Kraj idących do danej szkoły Liczba uczni ó w z Kamienia Krajeński ego Liczba uczni ó w z Więcbork a Liczba uczni ó w z Sośna Liczba uczni ó w z Wałdowa Liczba uczni ó w z Lutowa Liczba uczni ó w z Jastrzęb ca Liczba uczni ó w z Pęperzy na Liczba uczni ó w z Sypniew a Liczba uczni ó w ze Sławęcina Bydgoszcz Tuchola Człuch ó w Chojnice Sypniewo Więcbork Sęp ó lno Kraj Inne suma: Z danych otrzymanych z poszczególnych szkół, zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej uczniów z sępoleńskich gimnazjów udaje się do szkół w Sępólnie Krajeńskim tj. Liceum Ogólnokształcącego oraz ZSP. Ponad 25% uczniów wybiera więcborskie szkoły ponadgimnazjalne. Wynikać to może z faktu, iż w szkołach tych można nabyć wykształcenie z zakresu technika informatyka, technika ekonomisty oraz technika żywienia. 12 uczniów sępoleńskich gimnazjów wybrało kontynuacje dalszej nauki w chojnickich szkołach.

31 DzienneZaoczneRazem Nab ó r do szk ó ł Ponadgimnazjalnych Nab ó r do szk ó ł Ponadgimnazjalnych w Powiecie Sępoleńskim z uwzględnieniem migracji Gimnazjaliści z Powiatu Sępoleńskiego 285 Gimnazjaliści spoza Powiatu Sępoleńskiego 78 Gimnazjaliści, kt ó rzy wybrali szkoły poza Powiatem Sępoleńskim 132 Nab ó r do szk ó ł Ponadgimnazjalnych w Powiecie Sępoleńskim z uwzględnieniem uczni ó w dziennych i zaocznych LO Sęp ó lno Kraj. CKZiU Więcbork ZSCKR Sypniewo ZSP Sęp ó lno Kraj. LO Więcbork ZS Nr 2 Sęp ó lno Kraj. Dzienni Zaoczni

32 Migracja absolwentów w roku 2014/2015 – liczba bezwzględna W szkołach ponadgimnazjalnych: 381 dzienni + 86 zaoczni razem 467 Liczba absolwentów gimnazjów 2013/2014 – = 63 odeszło bez uwzględnienia bilansu: przyszło i odeszło Migracja absolwentów w roku 2015/2016 – liczba bezwzględna W szkołach ponadgimnazjalnych: 363 dzienni zaoczni razem 511 Liczba absolwentów gimnazjów 2014/2015 – =55 odeszło bez uwzględnienia bilansu: przyszło i odeszło

33

34 Osiągnięcia CKZiU w Więcborku w roku szkolnym 2014/ Wysokie miejsca w rankingach szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW – 10 miejsce wśród Techników Hotelarskich w Polsce oraz 38 miejsce wśród Techników w Polsce. - Udział uczniów w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych, współpracy z pracodawcami oraz wyposażenie 2 pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Mój start w życie zawodowe IV”. - Przygotowywanie i uzyskanie dotacji na realizację projektu staży zagranicznych w ramach programu Erasmus miejsce w powiecie zajęte przez ucznia Wojciecha Kamińskiego z klasy 2a w ramach konkursu z języka angielskiego „Let’s speak English”. - Wyróżnienie w kraju dla uczennicy Adrianny Wiatr z klasy 4bf za udział w konkursie na artykuł o tematyce cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa.

35 - Udział uczniów w licznych konkursach oraz olimpiadach, m.in.: w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Hotelarskiej, udział w konkursie Wiedzy o Gospodarce im. prof. Sokołowskiego w Toruniu, udział uczniów z klasy 4a (technik ekonomista) w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Rachunkowości” w Bydgoszczy, udział w Konkursie Matematycznym „Kangur”, a także w Konkursie TEST OXFORD PLUS z języka angielskiego i niemieckiego, przygotowanie filmu konkursowego przez uczniów klasy 2a na Ogólnopolski Konkurs „Źródła energii”, a także uzyskanie przez szkołę certyfikatu „WF z klasą” w ramach ogólnopolskiego programu. - Osiągnięcia sportowe: Uczennica Daria Kuś – 1 miejsce w kategorii dziewcząt ze szkół Ponadgimnazjalnych oraz 1 miejsce w „Biegu po jabłko” w Sadkach Uczeń Dariusz Napierski – 2 miejsce w kategorii chłopców ze szkół Ponadgimnazjalnych, 2 miejsce reprezentacji chłopców na turnieju organizowanym przez Gimnazjum w Więcborku, Uczennica Angelika Nowak – 3 miejsce w biegu ulicznym im. Kajetana Bągorskiego w Sępólnie Krajeńskim. - Udział w organizacji różnorodnych imprez środowiskowych m.in. Dożynki Powiatowe, Pokazy Stołów Wigilijnych i Wielkanocnych.

36 Osiągnięcia Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku w roku szkolnym 2014/ Osiągnięcia edukacyjne w postaci dobrych wyników EWD oraz matury miejsce wśród Liceów w rankingu PERSPEKTYW w województwie kujawsko-pomorskim. - Projekt „Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra” to szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – zajęcia rozwijające i wyrównawcze, wycieczki edukacyjne, w ramach projektu pozyskano sprzęt i pomoc dydaktyczną – 2 tablice, 2 laptopy, rzutnik, zestawy pomocy do chemii i fizyki. - Przygotowywanie szkoły do Zjazdu Absolwentów – wyremontowanie większości pomieszczeń (parter, korytarz – ekipa remontowa, 1 piętro we własnym zakresie). - Otworzenie laboratorium ECDL – możliwość organizowania profesjonalnych kursów i certyfikowanych egzaminów dla młodzieży, urzędników, nauczycieli. - Pozyskanie nowych partnerów – Związek Strzelecki – współpraca z organizacjami paramilitarnymi, przeszkolenie młodzieży ze szkół mundurowych w zakresie pierwszej pomocy, współpraca z Bractwem Kurkowym – zajęcie strzeleckie, współpraca z zakładem karnym w Potulicach. - Wysoki nabór efektem skutecznej promocji oraz współpracy z gimnazjami. W szkole odbywają się różnego rodzaju akcje promujące ją w ramach Drzwi Otwartych oraz np. Rajdu Korczaka.

37 - Udział szkoły w licznych konkursach i olimpiadach: uczennica Dagmara Sowińska – finał konkursu „Pokaż nam język”, „The Point Open”, Anna Kreczmańska, Dagmara Sowińska, Karolina Kowalska oraz Krzysztof Kabat – Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (etap wojewódzki), M. Skiba, M. Duszka, K. Czyż uzyskali wyróżnienie w konkursie literacko- filmowym „Bohaterowie drugiego planu”, z kolei drużyna z klasy 1b została laureatem konkursu „Postaw na słońce”. Trzecie miejsce w województwie w konkursie „W zgodzie z przyrodą” zajęła K. Kowalska, natomiast K. Tusznio oraz K. Golec chętnie uczestniczyli w Konkursie Poezji Śpiewanej. Anna Kreczmańska zajęła 3 miejsce w Konkursie Wiedzy Pożarniczej na etapie gminnym i powiatowym. - Udział w wojewódzkim programie „Profilaktyka a Ty” pod patronatem Kuratora i Komendanta Wojewódzkiego Policji. - Organizowanie warsztatów dla młodzieży w ramach działalności Międzyszkolnego Klubu Wolontariuszy AMICUS – wyróżnionej nagrodą Starosty – Krajeńska Iskierka. Wolontariusze współpracują z MGOPS oraz MGOK w Więcborku. - Działania klasy mundurowej – Obóz szkoleniowy w Białej, zajęcia strzeleckie, nauka musztry, zajęcia z funkcjonariuszami Policji, SG, Więzienia, Związku Strzeleckiego, wizyty w Komendzie Policji, Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim. Uczniowie klasy mundurowej brali udział w licznych inicjatywach m.in.: Święcie Nadwiślańskiego Oddziału SG – wrzesień 2014 r., odbyli także zajęcia w Centrum Operacyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Szkoła jest organizatorem licznych konkursów oraz imprez. Na uznanie zasługuje konkurs Piosenki Angielskiej (o zasięgu wojewódzkim).

38 Osiągnięcia Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w roku szkolnym 2014/ Przystąpienie do ogólnopolskich projektów: „Projekt z klasą” Nowa Era, „Poznaj podatki, kojarz korzyści”, „Książki naszych marzeń”, „Radosna szkoła”, „Reba”, „Śniadanie daje moc”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, a także udział w ogólnopolskiej akcji „Żyj smacznie i zdrowo”. - Udział w ogólnopolskich akcjach: „Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna zbiórka żywności”. Udział w gminnym Festiwalu ekologicznym „Zielono mi” – Ekostacja Więcbork, w jesiennych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Przełajowych „Sprawni Razem”, w konkursie plastycznym „Moje pejzaże-piękno ziemi kujawsko-pomorskiej”, w Powiatowych Mistrzostwach w Warcaby w Sępólnie Krajeńskim, w audycji muzycznej „Odkrywamy Amerykę” w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, w Mistrzostwach Powiatowych w Warcaby w Sępólnie Krajeńskim, a także w licznych ogólnopolskich konkursach m.in.: konkursie internetowym „Zimowi medaliści”, konkursie plastycznym „Mój czas”, w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, uczestnictwo w konkursie na EkoRymowankę (3 miejsce), w konkursie na najdłuższego EkoWęża, w wojewódzkich Mistrzostwach w Tenisie Stołowym w Sępólnie Krajeńskim, w powiatowym XX Jubileuszowym konkursie plastycznym „Palmy, pisanki wielkanocne” w powiatowym konkursie plastycznym na transparent propagujący „Europejski Dzień Walki z dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” (2 miejsce), a także udział w wojewódzkich Zawodach Sportowych w Lekkiej Atletyce „Sprawni Razem” w Sępólnie Krajeńskim (1, 2, 3, 4 miejsce) oraz w rowerowym Rajdzie Radości. - Osiągnięcia organizacyjne – Modernizacja pomieszczeń. Sala nr 12 i 19 – wymiana wykładziny i malowanie ścian. Zakup laptopa, ekranu ściennego, stolika pod projektor na kółkach, a także drukarki oraz aparatu cyfrowego.

39 Osiągnięcia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim w roku szkolnym 2014/ Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych miejsce w rankingu techników Portalu Edukacyjnego PERSPEKTYWY, a także 7 miejsce w województwie kujawsko- pomorskim w kategorii „Ranking egzaminów zawodowych” (najlepiej z Powiatu Sępoleńskiego). - Zajęcie 1 miejsca w województwie, a 10 w kraju przez zespół uczniów w Internetowej Grze Giełdowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. - Zajęcie przez ucznia 2 klasy Technikum 21 miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym WAT w Warszawie. - Udział drużyny młodzieżowej w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.

40 - Organizacja masowych Biegów Ulicznych im. K. Bągorskiego – 14 edycja oraz współpraca w organizacji Mistrzostw Województwa w Lekkiej Atletyce z Zespołem Szkół Nr 2. - Udział młodzieży w szeregu konkursów literackich, plastycznych, historycznych o zasięgu ogólnopolskim. - Współpraca z wieloma instytucjami ze sfery szeroko pojętej oświaty, w tym happeningu „Antyagresywni”. - Regularna współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Bydgoszczy – krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich. - Współpraca z kilkudziesięcioma zakładami pracy szkolącymi uczniów, w tym pozyskanie firm PROJPRZEM i DUKO Sp. z o.o. do kształcenia uczniów. - Osiągnięcia organizacyjne – wyposażenie szkoły w ramach programu „Mój start w życie zawodowe IV”, a także remont korytarza na 1 piętrze i klatek schodowych.

41 Osiągnięcia Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim w roku szkolnym 2014/2015 Udział uczniów w licznych olimpiadach i konkursach: - Olimpiada Biologiczna, Konkurs Chemiczny „Alchemik” – A. Mrotek jest laureatką 2 stopnia Olimpiady Biologicznej oraz Laureatką 3 stopnia Olimpiady Biologicznej na Zawodach Ogólnopolskich – 9 lokata w Polsce. Uczennica uzyskała również wyróżnienie za pracę badawczą oraz wraz z S. Kudach, B. Kujothem oraz A. Szramką otrzymali wyróżnienia za bardzo dobry wynik Konkursu Chemicznego „Alchemik”. - Uczniowie Ł. Źróbek oraz D. Gołaś uzyskali 48 i 56 miejsce w finale 6 Konkursu Matematycznego im. S. Kaliskiego (WAT Warszawa). - Uczennica N. Fedder brała udział w finale okręgowym 30 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz zajęła 2 miejsce w wojewódzkim Konkursie Wiedzy „W zgodzie z przyrodą”. - Uczniowie A. Budzowska, W. Milachowska, K. Wierzchucki zostali wyróżnieni w konkursie fotograficznym „Śladami L. Wyczółkowskiego – motywy górskie w twórczości artysty”. Ich prace zostały wystawione w muzeum. - Uczennica M. Cieślik uzyskała 1 miejsce w wojewódzkim Konkursie Recytatorskim oraz uzyskała wyróżnienie w Konkursie Poezji Śpiewanej. - Uczniowie B. Pyszke i S. Stopa wzięli udział w konkursie organizowanym przez IPN „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”.

42 - Uczennica J. Świetlik została wyróżniona w powiatowym Konkursie recytatorskim. - Uczniowie P. Chodera oraz J. Kalinowska zajęli 1 oraz 3 miejsce w powiatowym Konkursie „Let’s speak English”. - Uczennice I. Kamińska, N. Potoczna oraz P. Stryszyk zajęły 1, 3 oraz 4 miejsce w powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych 1500 m. - Uczniowie Liceum wzięli także udział w powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x800 m (2 miejsce), Licealiadzie w piłce siatkowej dziewcząt na szczeblu powiatowym (1 miejsce) oraz wojewódzkim (4 miejsce), a także w Indywidualnych Biegach Przełajowych na 2000 m (1 i 4 miejsce). Uczniowie uzyskali także wysokie wyniki w powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x1000 m i zajęli 1 miejsce. Tak samo było w przypadku Licealiady w piłce siatkowej chłopców. - Uczeń M. Trąbka zajął 7 miejsce w wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych na 2000 m. Jest to najlepszy wynik w historii szkoły. - Uczennice N. Wiśniewska oraz M. Pilkiewicz otrzymały kwalifikację wojewódzką w Konkursie Recytatorskim oraz w Turnieju Poezji Śpiewanej.

43 Osiągnięcia ZSCKR w Sypniewie w roku szkolnym 2014/ Udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. - Udział w 5 Maratonie Fizycznym – Noc Astronomiczna 2015 pod hasłem Międzynarodowy Rok Światła 2015 – cykliczna impreza, promująca fizykę i astronomię wśród uczniów szkoły Okręgowa i Centralna Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna – A. Mrugowski – 6 miejsce na szczeblu centralnym. - 4 Regionalny Konkurs Orki dla Młodzieży Szkół Rolniczych – P. Niemczyk – 6 miejsce (pług tradycyjny), K. Kłosowski – 6 miejsce (pług obracalny). - Osiągnięcia Sportowe – Udział w powiatowych Biegach Przełajowych w Sępólnie Krajeńskim – wrzesień Zajęcie 3 miejsca w Powiatowych rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn – styczeń/luty Udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych: Dożynki Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Targi Edukacyjne Akademia Wiedzy w Bydgoszczy, udział w programie „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, zorganizowanie w szkole dnia profilaktyki – 15 października Udział uczniów w Agro Show Bednary 2014 – wystawa rolnicza. - Wyjazd do nowoczesnego gospodarstwa zajmującego się chowem i hodowlą bydła w Bramce koło Świecia i gospodarstwa Ekologicznego koło Brodnicy.

44 - Wzięcie udziału w Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przesz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. - Wzięcie udziału w wystawach o charakterze regionalnym: Wystawa Stołów Bożonarodzeniowych, Wystawa Stołów Wielkanocnych oraz przygotowywanie wystaw w pracowniach i prezentacja bazy szkoły podczas Pierwszych Promocyjnych Targów Ogrodniczo-Rolniczych w Sypniewie w 2015 r. - Współpraca z ARR Bydgoszcz – Przeprowadzenie pokazu gastronomicznego przygotowania potraw z gęsiny pod kierunkiem Pana Grzegorza Parczewskiego – Mistrza Świata w BBQ, rekordzisty w Księdze Rekordów Guinnesa 2002 w gotowaniu zupy jarzynowej. - Realizacja projektu „Mój start w życie zawodowe IV” – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kursów, staży uczniowskich. - Realizacja projektu „Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych szkoły dla potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie”. Wskutek działań projektu przeprowadzono remont pomieszczeń dydaktycznych, w celu dostosowania ich do praktycznej nauki zawodów rolniczych oraz podniesienia poziomu kształcenia w tych kierunkach. Zakupiono nowe maszyny i sprzęt warsztatowy m.in.: frezarkę do obróbki metalu, tokarkę, piłę taśmową do cięcia metali, prasę hydrauliczną, sprężarkę, przecinarkę plazmową oraz tigospawarkę. Dokonano modernizacji istniejącej pracowni spawalnictwa w zakresie zainstalowania nowego wyposażenia. Uruchomiono również nową pracownię obróbki mechanicznej wyposażonej w nowe maszyny oraz sprzęt i maszyny znajdujące się na wyposażeniu szkoły. W szkole organizowane i realizowane są także kursy kombajnistów.

45 Osiągnięcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim w roku 2014/ Uzyskanie bardzo wysokiego poziomu ewaluacji zewnętrznej (poziom A) oznaczający wypełnianie wymagań przez placówkę na najwyższym stopniu (8 x A). - Zorganizowanie konferencji powiatowej z udziałem wizytatorów z kuratorium „Uczeń niepełnosprawny z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej”. - Współudział w utworzeniu stowarzyszenia dla rodziców dzieci autystycznych. - Próby utworzenia klasy dla dzieci autystycznych z Powiatu sępoleńskiego. - Czynny udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje pracujące na rzecz dzieci i rodzin oraz szkół i placówek. - Duża obecność pracowników merytorycznych na terenie szkół, placówek dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, punkty konsultacyjne. - Realizacja programu pilotażowego rekomendowanego przez MEN przy współpracy z ORE „szkoła demokracji i samorządności” – program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych. - Realizacja programu rodziców dzieci niepełnosprawnych „Szkoła dla rodziców – wyjątkowe rodzicielstwo”. - Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych. - Spotkania dla rodziców – rozwój dziecka 5, 6-cio letniego w związku z obniżeniem realizacji obowiązku szkolnego.

46 - Realizacja programu rozwijającego uzdolnienia humanistyczne uczniów klas 3 szkoły podstawowej „Język polski w czterech porach roku”. - Muzykoterapia i arteterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym, elementy języka migowego (zajęcia dla przedszkolaków). - Wprowadzenie do pracy z dzieckiem elementów terapii neurobiologicznej, elementy metody krakowskiej. - Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. - Przeprowadzenie badań przesiewowych niestandaryzowanych: ocena świadomości ortograficznej dla uczniów po pierwszym etapie edukacyjnym (ryzyko dysleksji), ocena umiejętności czytania i pisania po pierwszym roku nauki. - Wdrożenie nowych metod diagnozowania w oparciu o technologię multimedialną (TUNSS i TPR) – test umiejętności na starcie szkolnym, test pamięci roboczej. - Doposażenie gabinetu dla dzieci autystycznych oraz wczesnego wspomagania rozwoju. - Wzbogacenie warsztatu w nowe narzędzia diagnostyczne do badań poznawczych dzieci i młodzieży. - Uzupełnienie warsztatu terapeutycznego w środki dydaktyczne.

47

48 Absolwenci liceum ogólnokształcącego – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego 2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

49 Wyniki matur po obu sesjach 2015 r. Wyniki w Polsce a)liczba osób przystępujących do egzaminu maturalnego Wszyscy zdający absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w nowej formule absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w starej formule Liczba zdających, kt ó rzy przystąpili do wszystkich egzamin ó w obowiązkowych % % % W tym: % % % os ó b, kt ó re zdały egzamin os ó b, kt ó re nie zdały egzaminu maturalnego % % % b) rozbicie na przedmioty PRZEDMIOTPOZIOM ZDAWALNOŚĆ % Nowa formuła ZDAWALNOŚĆ % Stara formuła Sukcesy średnio język polskiP98 %99%98% matematykaP90%73%83% język angielskiP97 %91%95% język niemieckiP97 %91%94%

50 Wyniki w województwie kujawsko-pomorskim a) liczba osób przystępujących do egzaminu maturalnego Wszyscy zdający absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w nowej formule absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w starej formule Liczba zdających, kt ó rzy przystąpili do wszystkich egzamin ó w obowiązkowych % % % W tym: % % % os ó b, kt ó re zdały egzamin os ó b, kt ó re nie zdały egzaminu maturalnego % % % b) rozbicie na przedmioty PRZEDMIOTPOZIOM ZDAWALNOŚĆ % Nowa formuła ZDAWALNOŚĆ % Stara formuła Sukcesy średnio język polskiP98 % matematykaP88%73%81% język angielskiP95 %97%92% język niemieckiP96 %88%92%

51 Wyniki w Powiecie Sępoleńskim a) liczba osób przystępujących do egzaminu maturalnego po obu sesjach absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w nowej formule absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w starej formule Wszyscy absolwenci Liczba zdających, kt ó rzy przystąpili do wszystkich egzamin ó w obowiązkowych W tym:9583,3%5761%15273% Os ó b przystępujących, kt ó re zdały egzamin

52 TABELA SZKOŁY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO a) liczba osób przystępujących do egzaminu maturalnego TYP SZKOŁYPRZYSTĄPIŁOZDAŁOZDAŁO % ZSP T211571,4 % ZSP LO dla Dorosłych 7229 % LO Sęp ó lno % LO Sęp ó lno BZDZ 3266,7 CKZiU LO dla Dorosłych 200 CKZiU Technikum % LO Więcbork - dzienne ,9 % LO Więcbork - z5120 % LO dla Dorosłych Sypniewo 100% ZSCKR Sypniewo T 14964%

53 Liczba os ó b i zdawalność z przedmiot ó w obowiązkowych egzaminu maturalnego w części pisemnej absolwent ó w szk ó ł ponadgimnazjalnych Powiatu Sępoleńskiego JĘZYK POLSKI Nowa formuła egzaminuStara formuła egzaminu Szkoła/Typ szkoły Liczba zdających % os ó b, kt ó re zdały Średni wynik Liczba zdających % os ó b, kt ó re zdały Średni wynik LO Sęp ó lno Krajeńskie , ZSP Sęp ó lno Krajeńskie Technikum LO dla Dorosłych Sęp ó lno Kraj , CKZiU Więcbork Technikum ,5 LO dla Dorosłych Więcbork , LO Więcbork , ,3 ZSCKR Sypniewo Technikum Rolnicze ,7 Technikum Żywienia i Usług Gastronomiczn ych ,7 LO dla Dorosłych Sypniewo Suma11498,261, ,4

54 Liczba os ó b i zdawalność z przedmiot ó w obowiązkowych egzaminu maturalnego w części pisemnej absolwent ó w szk ó ł ponadgimnazjalnych Powiatu Sępoleńskiego MATEMATYKA Nowa formuła egzaminuStara formuła egzaminu Szkoła/Typ szkoły Liczba zdających % os ó b, kt ó re zdały Średni wynik Liczba zdających % os ó b, kt ó re zdały Średni wynik LO Sęp ó lno Krajeńskie 5591,3351, ,7 ZSP Sęp ó lno Krajeńskie Technikum ,6 LO dla Dorosłych Sęp ó lno Kraj , CKZiU Więcbork Technikum ,2 LO dla Dorosłych Więcbork LO Więcbork498848, ZSCKR Sypniewo Technikum Rolnicze ,7 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznyc h LO dla Dorosłych Sypniewo Suma11482,747,559365,548,37

55 Liczba os ó b i zdawalność z przedmiot ó w obowiązkowych egzaminu maturalnego w części pisemnej absolwent ó w szk ó ł ponadgimnazjalnych Powiatu Sępoleńskiego JĘZYK ANGIELSKI Nowa formuła egzaminuStara formuła egzaminu Szkoła/Typ szkoły Liczba zdających % os ó b, kt ó re zdały Średni wynik Liczba zdających % os ó b, kt ó re zdały Średni wynik LO Sęp ó lno Krajeńskie 3580, ZSP Sęp ó lno Krajeńskie Technikum ,1 LO dla Dorosłych Sęp ó lno Kraj CKZiU Więcbork Technikum ,1 LO dla Dorosłych Więcbork LO Więcbork429877, ,7 ZSCKR Sypniewo Technikum Rolnicze Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznyc h ,3 LO dla Dorosłych Sypniewo Suma8159,286,114895,764

56 Liczba os ó b i zdawalność z przedmiot ó w obowiązkowych egzaminu maturalnego w części pisemnej absolwent ó w szk ó ł ponadgimnazjalnych Powiatu Sępoleńskiego JĘZYK NIEMIECKI Nowa formuła egzaminuStara formuła egzaminu Szkoła/Typ szkoły Liczba zdających % os ó b, kt ó re zdały Średni wynik Liczba zdających % os ó b, kt ó re zdały Średni wynik LO Sęp ó lno Krajeńskie , ,5 ZSP Sęp ó lno Krajeńskie Technikum ,5 LO dla Dorosłych Sęp ó lno Kraj CKZiU Więcbork Technikum ,8 LO dla Dorosłych Więcbork LO Więcbork ZSCKR Sypniewo Technikum Rolnicze ,2 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznyc h ,2 LO dla Dorosłych Sypniewo Suma3033,365, ,8

57 Stara formułaNowa formuła Typ szkołyPrzystąpiłoZdało Zdawalność szkoły w % PrzystąpiłoZdało Zdawalność szkoły w % ZSP Sęp ó lno Krajeńskie - Technikum %262388% ZSP Sęp ó lno Krajeńskie - ZSZ % CKZiU Więcbork - Technikum %695377% CKZiU Wiecbork - ZSZ % ZSCKR Sypniewo Technikum %212095% ZSCKR Sypniewo ZSZ % SUMA % %

58 Nowa formuła - Kujawsko-Pomorskie Technikum i ZSZ PrzystąpiłoZdałoŚrednia Lato: ,50% Zima: ,70% Stara formuła - Kujawsko-Pomorskie Technikum Lato: ,70% Zima: ,60% ZSZNikt nie przystąpił

59 Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego 30.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google