Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesny Uczeń - program aktywizacji edukacyjno – obywatelskiej uczniów rybnickich liceów - realizacja Projektu w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesny Uczeń - program aktywizacji edukacyjno – obywatelskiej uczniów rybnickich liceów - realizacja Projektu w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesny Uczeń - program aktywizacji edukacyjno – obywatelskiej uczniów rybnickich liceów - realizacja Projektu w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku w Nowoczesnej Szkole

2 Szkoła przystąpiła do realizacji Projektu w marcu 2010 roku: 15 marca odbyła się konferencja inauguracyjna 29 marca konsultacje dot. tworzenia Planu Rozwoju Szkoły do 31 marca przygotowanie Planu Rozwoju Szkoły rekrutacja uczniów na kursy akademickie rekrutacja uczniów na zajęcia odbywąjące się w kwietniu, maju i czerwcu 2010 roku 22 kwietnia rozpoczęcie Gry samorządowej – spotkanie organizacyjne 29 kwietnia spotkanie dot. sprawozdawczości

3 W ramach projektu edukacyjnego Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole uczelnie wyższe rybnickiego kampusu akademickiego: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska i Akademia Ekonomiczna, zadeklarowały gotowość poprowadzenia kursów akademickich dla licealistów.

4 Uczniowie I LO im. Powstańców Śląskich skorzystali z tej możliwości i uczestniczą w kursach: -organizowanych przez Politechnikę Gliwicką: –matematyka – 4 os. –chemia – 1 os. -organizowanych przez Akademię Ekonomiczną: - 1 os.

5 organizowanych przez Uniwersytet Śląski: Retoryka klasyczna i strategie perswazyjne – 1 os. Kreatywne pisanie – 3 os. Komunikacja międzykulturowa – 2 os

6 Nauczyciele I LO przygotowali autorskie programy, według których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wzrost kompetencji kluczowych, języków obcych, ICT, przedsiębiorczości i nauk matematyczno –przyrodniczych oraz upowszechnianie edukacji obywatelskiej i aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.

7

8 Zrealizono cykl zajęć wspomagających uczniów w przygotowaniu do tegorocznej matury: z matematyki (1 gr.) z fizyki (2 gr. )

9 Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych: Konstruowanie różnych form wypowiedzi ustnych – 2 gr. Przygotowanie do egz. DELF B1 - 1 gr. Środki masowego przekazu jako źródło nowoczesnego słownictwa – 2 gr Zapoznanie z kulturą, językiem, historią i podziałem administracyjnym Austrii 1 - 2 gr.

10

11 Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: Wyrównanie szans matematycznych Poszerzam swoją wiedzę matematyczną Rozwijam i doskonalę swoje umiejętności matematyczne. Koło olimpijskie z chemii Poszerzam swoją wiedzę chemiczną Świat roślin i zwierząt - jestem badaczem

12

13 Zajęcia pozalekcyjne z ICT: Rozwijam i doskonalę umiejętności multimedialne (1 gr.)

14 Gra samorządowa MÓJ S@MORZĄD - ma na celu przybliżenie młodzieży pracę samorządu terytorialnego. Z naszej szkoły w grze uczestniczy 3-osobowy zespół. W ramach projektu uczniowie pod opieką p. Macieja Kołodziejczyka z tygodnika regionalnego Nowiny, przygotowali materiały dziennikarskie związane z samorządnością, które zostały opublikowane w Nowinach (nr z dn. 9. 06. 2010 r.)

15 artykuł w Nowinach:

16 Przy wejściu do szkoły znajduje się tablica informująca o uczestnictwie szkoły w Projekcie

17 Wewnątrz szkoły informuje o tym baner:

18 i oznakowane sale, w których odbywają się zajęcia:

19 Podsumowanie: w projekcie uczestniczy 187 uczniów I LO, w tym: 120 dziewcząt 67 chłopców 34 uczniów klas trzecich 77 uczniów klas drugich 76 uczniów klas pierwszych realizowaliśmy zajęcia w 18 grupach, w tym: języki obce – 7 grup matematyczno – przyrodnicze – 10 grup informatyczne – 1 grupa

20 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Nowoczesny Uczeń - program aktywizacji edukacyjno – obywatelskiej uczniów rybnickich liceów - realizacja Projektu w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google