Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERP, Europa, Polska, nasze usługi. Mikołaj Józefowicz dyrektor

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERP, Europa, Polska, nasze usługi. Mikołaj Józefowicz dyrektor"— Zapis prezentacji:

1 ERP, Europa, Polska, nasze usługi. Mikołaj Józefowicz dyrektor

2 ERP w Europie i w Polsce. Europe Plus – oferta dla eksporterów
ERP w Europie i w Polsce. Europe Plus – oferta dla eksporterów. Konsultacje, Usługi nietypowe. Co się dzieje w ZSEiE? Co się dzieje w bateriach?

3 Pierwsza ogólnoeuropejska Organizacja Odzysku:
Dlaczego ERP… 2002 Założona przez: 2014 Wsparta przez: Pierwsza ogólnoeuropejska Organizacja Odzysku: Stymulacja konkurencji wśród organizacji odzysku. Wykonywanie obowiązków producentów wynikających z Dyrektywy ZSEiE, bateryjnej i opakowaniowej Ekonomia skali – duże wolumeny ZSEiE Stymulowanie konkurencji wśród recyklerów. Redukcja cen przy utrzymaniu wysokich standardów. Wspieranie IPR (Indywidualnej Odpowiedzialności Producenta) Efektywna Wiarygodni partnerzy Nacisk na redukcję kosztów

4 ERP w skrócie Ilość krajów: 17 Ilość obsługiwanych systemów: 32 Ilość Członków > 3000 Zebrany ZSEiE > 2,400,000 Ton Zebrane baterie > 33,000 Ton Jedyna organizacja odzysku która może świadczyć dla Państwa usługi w całej Europie.

5 Obowiązki i wyzwania dla producentów w UE
28 EU krajów członkowskich + Norwegia, Izrael, Szwajcaria, Turcja) Kilka dyrektyw sektorowych Ostatnie zmiany w dyrektywie ZSEiE dotyczące m.in. zakresu oraz raportowania. Różne regulacje lokalne i różne wymogi w poszczególnych krajach. -> Różnice w obowiązkach producenta. -> Różne rejestry -> Różne formaty raportowania -> Różne terminy raportowania -> Różne opłaty lokalne. -> Różni dostawcy. ZSEiE/ BATERIE / OPAKOWANIA Introduce THE NEED Start with your audience’s needs, obligations and challenges. Make it look complicated and thus give value to our services. Here is a good starting point for some correct definition placing i.e. compliance means this and that

6 Najlepsze rozwiązanie na rynku!
Prosty sposób na wykonanie obowiązków Proste rozwiązanie dla producentów mających obowiązki w kilku krajach EuropePlus* - jeden kontakt dla wszystkich krajów. Przeznaczone dla: Start-upów, firm nowych na rynku europejskim lub wprowadzających nowe produkty. Firm z ograniczonymi zasobami które potrzebują rozwiązań prostych ale kompletnych i wiarygodnych poprzez jeden punkt kontaktowy. Polscy członkowie ERP z biznesem w wielu krajach UE *kraje EuropePlus = 28 krajów członkowskich UE + Izrael, Norwegia, Szwajcaria & Turcja

7 Projekty ad hoc dla producentów
Inne usługi oferowane przez ERP Działania w szkołach Warsztaty, interaktywne lekcje, wystawy, konkursy na temat recyklingu ZSEiE i baterii. Dni recyklingu ERP Specjalne wydarzenia (Zabawy recyklingowe, dni zbiórki, gry). Bilety w zamian za zużyty sprzęt lub baterie. Projekty ad hoc dla producentów Organizowanie specjalnych dni zbiórki na terenie klienta, na przykład skierowanych do pracowników czy klientów. Akcje marketingowo - edukacyjne Kampanie edukacyjne budujące wizerunek marki klienta, widoczność i świadomość marki, wzmacniające wizerunek odpowiedzialnego biznesu.

8 Co się dzieje w ZSEiE ? Implementacja nowej Dyrektywy ZSEiE dobiega końca. Niestety, szansa na ujednolicenie reguł w krajach członkowskich została zaprzepaszczona. Nadal mamy 28 bardzo różnych systemów. Rosnące poziomy zbierania – 40% w przyszłym roku i dalej jeszcze wyższe. Poziomy liczone od całości wprowadzenia, a nie tylko B2C. Od 2018 roku podział na 6 grup sprzętu – lepiej oddający rzeczywiste procesy recyklingu. Instytucja autoryzowanego przedstawiciela – w założeniu ułatwiająca zapewnienie wykonania obowiązków przez producenta w wielu krajach. Organizacje Odzysku będą przechodzić coroczny audyt. Organizacje Odzysku muszą mieć certyfikat EMAS lub ISO (ERP ma ISO). UE pracuje nad standardami dla recyklerów.

9 Co się dzieje w bateriach ?
2016 rok jest w Polsce ostatnim rokiem wzrostu poziomów zbierania dla baterii przenośnych. Poziomy rosną z 40% na 45%. Tym samym osiągniemy unijny target. ERP razem ze swoimi wykonawcami rozbudowuje systemy zbierania – system Zbieraj z Klasą obejmuje już 880 szkół. Podpisaliśmy właśnie umowę z Pocztą Polską – 4600 placówek! Komisja Europejska poddała przeglądowi Dyrektywę Bateryjną. Komentarze z Komisji: obecna dyrektywa bateryjna nie ma na celu zapobiegania powstawaniu odpadów, cele recyklingowe nie uwzględniają jakości recyklingu („down-cycling”). W 2016 roku przetarg na konsultanta do przeprowadzenia konsultacji w sprawie baterii, 2017 rok konsultacje, 2018 rok propozycja nowej dyrektywy. KE zaproponuje wzrost poziomów zbierania ? Z punktu widzenia ekologii maksymalny optymalny poziom zbiórki nie równa się 100%. Kraje przeznaczające ogromne środki na zbiórkę osiągają: CH ok 70%, BE, SE, AT 50%

10 Gospodarka obiegu zamkniętego

11 Stanowisko ERP Osiągnięcie ambitnych celów gospodarki obiegu zamkniętego wymaga stworzenia przejrzystego i jasnego systemu prawnego, oraz odpowiedniego systemu standardów i inspekcji. UE powinna wzmacniać wysiłki eliminujące składowanie odpadów na wysypiskach i spalanie odpadów które mogą być poddane recyklingowi. Politycznie ustalone cele zbiórki i recyklingu są ważnym narzędziem, ale muszą one być zakorzenione w efektywnym rynkowym systemie zagospodarowania odpadów. System ten musi obejmować całą UE. Rozszerzona odpowiedzialność producenta jest skutecznym narzędziem zwiększania selektywnej zbiórki opakowań, ZSEiE i baterii. Dzięki niej konsumenci ponoszą niższe koszty, i polepsza się jakość procesów recyklingu i ich produktów. Należy wzmacniać działania eliminujące „gapowiczów”, niskiej jakości przetwarzanie i nielegalne transporty odpadów.

12

13


Pobierz ppt "ERP, Europa, Polska, nasze usługi. Mikołaj Józefowicz dyrektor"

Podobne prezentacje


Reklamy Google