Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MUZYKA W KL. 1 – PLAN PRACY Realizacja podstawy programowej: - - Ś piew grupowy - -Poznawanie stylów muzycznych - -Wypowiedzi o muzyce - -Przedstawiciele.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MUZYKA W KL. 1 – PLAN PRACY Realizacja podstawy programowej: - - Ś piew grupowy - -Poznawanie stylów muzycznych - -Wypowiedzi o muzyce - -Przedstawiciele."— Zapis prezentacji:

1 MUZYKA W KL. 1 – PLAN PRACY Realizacja podstawy programowej: - - Ś piew grupowy - -Poznawanie stylów muzycznych - -Wypowiedzi o muzyce - -Przedstawiciele epok w muzyce

2 Temat: Amor czy amen? [25-26] Polska kultura w epoce renesansu rozwija ł a si ę dzi ę ki królom: ………………… i …………………………… oraz królowej Bonie. Najwybitniejszymi kompozytorami tych czasów byli: Wac ł aw z …...……. i ……………Gomó ł ka. Zygmuntowi Staremu i Zygmuntowi Augustowi Szamotu ł i Miko ł aj

3 ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ. 6 10 4 5 5 9 Zespó ł królewskich ś piewaków nazywa ł si ę …. rorantystów. Renesansowy sposób zapisywania muzyki np. na lutni ę. Instrument z grupy d ę tych drewnianych. Sposób ś piewania, w którym kolejne g ł osy rozpoczynaj ą z opó ź nieniem. W j ę zyku muzycznym „cicho”. Instrument d ę ty drewniany, poprzedniczka oboju.

4 ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ. 6kapela 10tabulatura 4flet 5ka non 5piano 9szałamaja Zespó ł królewskich ś piewaków nazywa ł si ę …. roratystów. Renesansowy sposób zapisywania muzyki np. na lutni ę. Instrument z grupy d ę tych drewnianych. Sposób ś piewania, w którym kolejne g ł osy rozpoczynaj ą z opó ź nieniem. W j ę zyku muzycznym „cicho”. Instrument d ę ty drewniany, poprzedniczka oboju.

5 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RW0TGYZN_TK HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RW0TGYZN_TK MAREK GRECHUTA: „BĘDZIESZ MOJĄ PANIĄ...” HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RW0TGYZN_TK B ę dziesz zbiera ć kwiaty b ę dziesz si ę u ś miecha ć b ę dziesz liczy ć gwiazdy b ę dziesz na mnie czeka ć I ty w ł a ś nie ty b ę dziesz moj ą dam ą i ty tylko ty b ę dziesz moj ą pani ą B ę d ą ci gra ł y skrzypce lipowe b ę d ą ś piewa ł y jarz ę binowe drzewa, li ś cie, ptaki wszystkie B ę d ę z tob ą ta ń czy ć bajki opowiada ć s ł o ń ce z pomara ń czy w twoje d ł onie sk ł ada ć B ę dziesz zbiera ć kwiaty b ę dziesz si ę u ś miecha ć b ę dziesz liczy ć gwiazdy b ę dziesz na mnie czeka ć I ty w ł a ś nie ty b ę dziesz moj ą dam ą i ty tylko ty b ę dziesz moj ą pani ą B ę d ą ci gra ł y skrzypce lipowe b ę d ą ś piewa ł y jarz ę binowe drzewa, li ś cie, ptaki wszystkie B ę d ę z tob ą ta ń czy ć bajki opowiada ć s ł o ń ce z pomara ń czy w twoje d ł onie sk ł ada ć I ty w ł a ś nie ty b ę dziesz moj ą dam ą i ty tylko ty b ę dziesz moj ą pani ą B ę d ą ci gra ł y noc ą sierpniow ą wiatry strojone barw ą s ł o ń ca b ę d ą ś piewa ł y, ś piewa ł y bez ko ń ca B ę dziesz mia ł a imi ę jak wiosenna ró ż a b ę dziesz mia ł a mi ł o ść jak jesienna burza I ty w ł a ś nie ty b ę dziesz moj ą dam ą i ty tylko ty b ę dziesz moj ą pani ą I ty w ł a ś nie ty b ę dziesz moj ą dam ą i ty tylko ty b ę dziesz moj ą pani ą B ę d ą ci gra ł y noc ą sierpniow ą wiatry strojone barw ą s ł o ń ca b ę d ą ś piewa ł y, ś piewa ł y bez ko ń ca B ę dziesz mia ł a imi ę jak wiosenna ró ż a b ę dziesz mia ł a mi ł o ść jak jesienna burza I ty w ł a ś nie ty b ę dziesz moj ą dam ą i ty tylko ty b ę dziesz moj ą pani ą http://www.youtube.com/wat ch?v=rW0TgYZn_tk http://www.youtube.com/wat ch?v=rW0TgYZn_tk http://www.youtube.com/wat ch?v=rW0TgYZn_tk http://www.youtube.com/wat ch?v=rW0TgYZn_tk


Pobierz ppt "MUZYKA W KL. 1 – PLAN PRACY Realizacja podstawy programowej: - - Ś piew grupowy - -Poznawanie stylów muzycznych - -Wypowiedzi o muzyce - -Przedstawiciele."

Podobne prezentacje


Reklamy Google