Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poetka ludowa na sta ł e zwi ą zana z Ziemi ą Ż u ł awsk ą, tworzy i mieszka w Wiercinach w gminie Nowy Dwór Gda ń ski. Pisze nie tylko wiersze, tworzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poetka ludowa na sta ł e zwi ą zana z Ziemi ą Ż u ł awsk ą, tworzy i mieszka w Wiercinach w gminie Nowy Dwór Gda ń ski. Pisze nie tylko wiersze, tworzy."— Zapis prezentacji:

1

2 Poetka ludowa na sta ł e zwi ą zana z Ziemi ą Ż u ł awsk ą, tworzy i mieszka w Wiercinach w gminie Nowy Dwór Gda ń ski. Pisze nie tylko wiersze, tworzy fraszki, teksty pie ś ni wraz z melodiami, pisze bajki i piosenki dla dzieci, a tak??e piosenki country i utwory biesiadne.

3 Ostatnio min ęł o 35 lat od rozpocz ę cia twórczo ś ci przez pani ą Hann ę Florek. Pierwsze wiersze liryczne opisuj ą ce prze ż ycia poetki i pi ę kno przyrody pochodz ą z lat 60-tych. Nast ę pne lata to czas pe ł en poezji lekkiej, satyrycznej, ale tak ż e poezji o przemijaniu, o "goryczy pio ł unu i s ł odyczy miodu".

4 Ż ycie wierszem pisane - s ł owem malowane" - 1997 r. "Pod gwiazdami przeznacze??" - 1999 r. "Ptak uwi ę ziony" - 2007 r.

5 1995,1999- Nagroda Burmistrza Nowego Dworu Gda ń skiego 2000 - przyj ę ta do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie w dziedzinie poezji 2002 - II Nagroda Literacka w Sierpcu 2003 - medal STL Gda ń sk na 25-lecie Twórców Ludowych na Ż u ł awach 2004 - Odznaczenie Ministra Kultury - Zas ł u ż ony Dzia ł acz Kultury 2007 - Mecenat Kultury Ż u ł awskiej 2007 - Nagroda Starosty Nowodworskiego na 30-lecie twórczo ś ci 2007 - Odznaczenie Ministra Rolnictwa Zas ł u ż ony dla Rolnictwa

6 Buty (fraszka) Chocia ż jest z wszelkich Zasad wyzuty To na pó ł eczkach S ą jego buty Buty na rano i na po ł udnie I na obcasie i na koturnie Takie z fasonem i bez fasonu Buty tak zwane - papcie po domu I te ko ś cielne s ą Do ró ż a ń ca Buty na które spogl ą da czule Chocia ż na ogó ł Jest zwyk ł ym gbure Bo tylko buty - ta jego bzdura Pasuj ą w ż yciu mu tak jak ula ł I tak do pi ę t mu nikt nie dorasta Gdy w swoich butach stanie i basta Jaki to mora ł z tej mojej fraszki Niech nie za ś lepi ą ci ę fata ł aszki I niech nie schyla ci ę do poziomu Tego w czym zwykle chodzisz po domu.

7 CIEBIE NIKT NIE ZOBACZY DROGA PAMI Ę CI B Ę D Ą SZ Ł Y CHWILE U Ś MIECHNIE SI Ę NASZ Ś WIAT NASZE MARZENIA ZWIEWNE MOTYLE KA Ż DA MI NUTA JAK KWIAT A WSZYSTKIE DROGI I WSZYSTKIE Ś CIE Ż KI ZWIEDZIMY TAK NEI RAZ TE DAWNE DATY – CYFRY I KRESKI TWOJEJ PRZESZ Ł O Ś CI Ś LAD. REF.: BO CIEBIE NIKT NIE ZOBACZY BO CIEBIE NIE POZNA NIKT JAK UJ ĄĆ Z SERCE ROZPACZY GDY Ż YCIA NIE WRÓCI JU Ż NIC


Pobierz ppt "Poetka ludowa na sta ł e zwi ą zana z Ziemi ą Ż u ł awsk ą, tworzy i mieszka w Wiercinach w gminie Nowy Dwór Gda ń ski. Pisze nie tylko wiersze, tworzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google