Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania ankietowe uczniów i ich rodziców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania ankietowe uczniów i ich rodziców"— Zapis prezentacji:

1 Badania ankietowe uczniów i ich rodziców - 2015
Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą wśród polickich nastolatków w ocenie uczniów i ich rodziców. Na podstawie badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. wśród uczniów VI klas SP oraz I i III klas gimnazjum oraz ich rodziców. Police, lipiec 2015 r.

2 Charakterystyka próby
Badaniem objęto uczniów szóstych klas szkół podstawowych oraz pierwszych i trzecich klas gimnazjum w Gminie Police a także ich rodziców – łącznie 563 uczniów i 388 rodziców. W sumie w badaniu uczestniczyło: 175 uczniów VI klas szkół podstawowych (SP) klas 207 uczniów I klas gimnazjum (I G) klas 181 uczniów III klas gimnazjum (III G) klas oraz 119 rodziców uczniów VI klas szkół podstawowych 144 rodziców uczniów I klas gimnazjum 125 rodziców uczniów III klas gimnazjum

3 PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

4 Ocena poczucia bezpieczeństwa w szkole
Czy czujesz się bezpiecznie w szkole, w której się uczysz? (odsetki badanych)

5 Ocena atmosfery panującej w szkole
Jak oceniasz atmosferę panującą w Twojej szkole (odsetki badanych) ?

6 Ocena sytuacji materialnej w rodzinie
Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny? (odsetki badanych)

7 Wartości preferowane przez młodzież
Co Twoim zdaniem najbardziej liczy się w życiu (odsetki badanych)? (uczniowie mogli wskazać max. 3 wartości) 1 1 3 3 3 2 2 3 2

8 Ocena atmosfery panującej w domu
Jak oceniasz atmosferę panującą w Twoim domu? (odsetki badanych)

9 Wiedza rodziców nt. miejsca i towarzystwa w jakim dzieci spędzają czas wolny poza domem
Wiedza rodziców na temat miejsca i towarzystwa, w którym uczniowie spędzają czas poza domem.

10 Częstotliwość konfliktów z rodzicami
Jak oceniasz częstotliwość kłótni z rodzicami? (odsetki badanych)

11 Przyczyny konfliktów z rodzicami
Czego najczęściej dotyczą Twoje kłótnie z rodzicami? (odsetki badanych) kl. VI SP

12 Przyczyny konfliktów z rodzicami
Czego najczęściej dotyczą Twoje kłótnie z rodzicami? (odsetki badanych) kl. I G

13 Przyczyny konfliktów z rodzicami
Czego najczęściej dotyczą Twoje kłótnie z rodzicami? (odsetki badanych) kl. III G

14 PALENIE PAPIEROSÓW

15 Rozpowszechnienie palenia papierosów - w różnych okresach czasu (odsetki badanych)

16 Rozpowszechnienie palenia papierosów - w różnych okresach czasu (odsetki badanych)

17 Rozpowszechnienie palenia papierosów - w różnych okresach czasu (odsetki badanych)
* Różnice pomiędzy odsetkami palących dziewcząt i chłopców są istotne statystycznie w każdym okresie czasu.

18 Częstotliwość palenia papierosów - w ciągu ostatnich 30 dni (odsetki badanych)
Niepalący lub sporadycznie palący Często palący Regularnie palący

19 Palenie papierosów w życiu
Rozpowszechnienie palenia papierosów porównanie wyników badań , i (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów palących papierosy w kl. I G Palenie papierosów w życiu

20 w okresie ostatnich 12 miesięcy
Rozpowszechnienie palenia papierosów porównanie wyników badań , i (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów palących papierosy w kl. I G Palenie papierosów w okresie ostatnich 12 miesięcy

21 PICIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

22 Rozpowszechnienie picia alkoholu wśród młodzieży

23 Picie alkoholu w różnych przedziałach czasowych
Kl. VI SP

24 Picie alkoholu w różnych przedziałach czasowych
Kl. I G

25 Picie alkoholu w różnych przedziałach czasowych
Kl. III G

26 Picie alkoholu w okresie
Rozpowszechnienie picia alkoholu porównanie wyników badań , i (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów pijących alkoholu w kl. I G Picie alkoholu w okresie ostatnich 12 miesięcy

27 Picie alkoholu w okresie
Rozpowszechnienie picia alkoholu porównanie wyników badań , i (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów pijących alkohol w kl. I G i w kl. III G Picie alkoholu w okresie ostatnich 30 dni

28 Picie alkoholu podczas ostatniej okazji
Rodzaj pitego alkoholu ostatnia okazja - odsetki badanych uczniów Picie alkoholu podczas ostatniej okazji

29 ZJAWISKO UPIJANIA SIĘ MŁODZIEŻY

30 Upijanie się w różnych okresach - podział na płeć
Kl. VI SP

31 Upijanie się w różnych okresach - podział na płeć
Kl. I G

32 Upijanie się w różnych okresach - podział na płeć
Kl. III G

33 Rozpowszechnienie upijania się - porównanie wyników badań - 2007, 2011 i 2015 (odsetki badanych)
Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów upijających się w kl. I G Upijanie się w okresie ost. 12 miesięcy

34 Upijanie się w okresie ost. 30 dni
Rozpowszechnienie upijania się porównanie wyników badań , i (odsetki badanych) Upijanie się w okresie ost. 30 dni

35 UŻYWANIE NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

36 Rozpowszechnienie używania narkotyków
kl. VI SP kl. I G kl. III G

37 Używanie narkotyków - rodzaje substancji: klasy VI szkół podstawowych
Odsetki uczniów używających różnych substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu. Na uwagę zasługuje fakt, iż nikt z uczniów nie zaznaczył znajdujących się na liście dwóch substancji, które w rzeczywistości nie istnieją tj. Ronadrom i DHX (będących faktycznie testem wiarygodności badania).

38 Używanie narkotyków - rodzaje substancji: klasy I gimnazjum
Odsetki uczniów używających różnych substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu. Na uwagę zasługuje fakt, iż żaden z uczniów nie zaznaczył znajdujących się na liście dwóch substancji, które w rzeczywistości nie istnieją tj. Ronadrom i DHX (będących faktycznie testem wiarygodności badania).

39 Używanie narkotyków - rodzaje substancji: klasy III gimnazjum
Odsetki uczniów używających różnych substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu. Na uwagę zasługuje fakt, iż żaden z uczniów nie zaznaczył znajdujących się na liście dwóch substancji, które w rzeczywistości nie istnieją tj. Ronadrom i DHX (będących faktycznie testem wiarygodności badania).

40 Odsetki osób, które przynajmniej raz używały marihuany lub haszyszu.
Marihuana lub haszysz używanie w różnych okresach Odsetki osób, które przynajmniej raz używały marihuany lub haszyszu. I kl. gimnazjum

41 Odsetki osób, które przynajmniej raz używały marihuany lub haszyszu.
Marihuana lub haszysz używanie w różnych okresach Odsetki osób, które przynajmniej raz używały marihuany lub haszyszu. III kl. gimnazjum

42 Używanie narkotyków kiedykolwiek w życiu
Rozpowszechnienie używania narkotyków porównanie wyników badań , i (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów używających narkotyków w kl. I G Używanie narkotyków kiedykolwiek w życiu

43 Rozpowszechnienie używania narkotyków Ilu Twoich kolegów z klasy spróbowało narkotyków

44 Rozpowszechnienie używania narkotyków Ilu Twoich kolegów z klasy używa narkotyków

45 Rozpowszechnienie używania dopalaczy Ilu Twoich kolegów z klasy używa dopalaczy

46 Rozpowszechnienie używania dopalaczy - porównanie wyników badań - 2011 i 2015 (odsetki badanych)

47 DOSTĘPNOŚĆ SUBSTANCJI DLA MŁODZIEŻY

48 Dostępność papierosów dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

49 Dostępność alkoholu - PIWA dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

50 Dostępność alkoholu - WÓDKI dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

51 Zakupy papierosów i alkoholu dokonywane samodzielnie przez uczniów w polickich sklepach
Odsetki uczniów, którzy deklarowali, że kupili papierosy oraz alkohol w ostatnim miesiącu przed badaniem

52 Dostępność marihuany lub haszyszu dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

53 Dostępność dopalaczy dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

54 Przemoc i agresja

55 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Przemoc rówieśnicza w szkole – kl. VI SP ofiary przemocy ze strony innych uczniów w szkole w ostatnich 12 mies.

56 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Przemoc rówieśnicza w szkole – kl. I gimnazjum ofiary przemocy ze strony innych uczniów w szkole w ostatnich 12 mies.

57 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Przemoc rówieśnicza w szkole – kl. III gimnazjum ofiary przemocy ze strony innych uczniów w szkole w ostatnich 12 mies.

58 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Agresja i przemoc ze strony nauczycieli w ocenie uczniów kl. VI SP - w ostatnich 12 mies. kl. VI SP

59 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Agresja i przemoc ze strony nauczycieli w ocenie uczniów kl. I gimnazjum - w ostatnich 12 mies. kl. I gimnazjum

60 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Agresja i przemoc ze strony nauczycieli w ocenie uczniów kl. III gimnazjum - w ostatnich 12 mies. kl. III gimnazjum

61 Profilaktyka w szkole

62 Udział w zajęciach profilaktycznych w szkole - w ostatnich 12 mies.
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Udział w zajęciach profilaktycznych w szkole - w ostatnich 12 mies. dotyczących używania substancji Ocena zajęć dotyczących używania substancji

63 Udział w zajęciach profilaktycznych w szkole - w ostatnich 12 mies.
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Udział w zajęciach profilaktycznych w szkole - w ostatnich 12 mies. dotyczących przemocy i agresji wśród młodzieży Ocena zajęć dotyczących przemocy i agresji wśród młodzieży

64 WYNIKI BADANIA RODZICÓW

65 Picie alkoholu przez młodzież - w ost. 12 miesiącach
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Picie alkoholu przez młodzież - w ost. 12 miesiącach Opinie rodziców a deklaracje młodzieży Picie alkoholu przez młodzież – porównanie deklaracji młodzieży z opiniami rodziców

66 Używanie narkotyków przez młodzież - w ost. 12 miesiącach
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Używanie narkotyków przez młodzież - w ost. 12 miesiącach Opinie rodziców a deklaracje młodzieży Używanie marihuany przez młodzież – porównanie deklaracji młodzieży z opiniami rodziców

67 Picie alkoholu przez młodzież - w ost. 12 miesiącach
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Picie alkoholu przez młodzież - w ost. 12 miesiącach Opinie rodziców a deklaracje młodzieży Picie alkoholu przez młodzież – porównanie deklaracji młodzieży z opiniami rodziców

68 Rozpowszechnienie picie alkoholu przez młodzież
OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Rozpowszechnienie picie alkoholu przez młodzież w opinii rodziców Rozpowszechnienie picia alkoholu wśród uczniów – w opinii rodziców. Porównanie wyników badań zrealizowanych w Policach z 2007, 2011 i 2015 roku.

69 Dziękuję Państwu za uwagę
Jerzy Moroz Pełnomocnik Burmistrza Polic ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Pobierz ppt "Badania ankietowe uczniów i ich rodziców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google