Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą."— Zapis prezentacji:

1 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą wśród polickich nastolatków w ocenie uczniów i ich rodziców. Na podstawie badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. wśród uczniów VI klas SP oraz I i III klas gimnazjum oraz ich rodziców. Police, lipiec 2015 r. Police, lipiec 2015 r. Badania ankietowe uczniów i ich rodziców - 2015 Badania ankietowe uczniów i ich rodziców - 2015

2 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Badaniem objęto uczniów szóstych klas szkół podstawowych oraz pierwszych i trzecich klas gimnazjum w Gminie Police a także ich rodziców – łącznie 563 uczniów i 388 rodziców. W sumie w badaniu uczestniczyło:  175 uczniów VI klas szkół podstawowych (SP) - 10 klas  207 uczniów I klas gimnazjum (I G) - 10 klas  181 uczniów III klas gimnazjum (III G) - 10 klas oraz  119 rodziców uczniów VI klas szkół podstawowych  144 rodziców uczniów I klas gimnazjum  125 rodziców uczniów III klas gimnazjum Charakterystyka próby Charakterystyka próby

3 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ BADAŃ

4 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Czy czujesz się bezpiecznie w szkole, w której się uczysz? Czy czujesz się bezpiecznie w szkole, w której się uczysz? (odsetki badanych) Ocena poczucia bezpieczeństwa w szkole Ocena poczucia bezpieczeństwa w szkole

5 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Jak oceniasz atmosferę panującą w Twojej szkole (odsetki badanych) ? Ocena atmosfery panującej w szkole Ocena atmosfery panującej w szkole

6 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny? Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny? (odsetki badanych) Ocena sytuacji materialnej w rodzinie Ocena sytuacji materialnej w rodzinie

7 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Co Twoim zdaniem najbardziej liczy się w życiu (odsetki badanych)? (uczniowie mogli wskazać max. 3 wartości) Wartości preferowane przez młodzież Wartości preferowane przez młodzież 3 2 1 2 1 3 2 3 3

8 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Jak oceniasz atmosferę panującą w Twoim domu? (odsetki badanych) Jak oceniasz atmosferę panującą w Twoim domu? (odsetki badanych) Ocena atmosfery panującej w domu Ocena atmosfery panującej w domu

9 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Wiedza rodziców na temat miejsca i towarzystwa, w którym uczniowie spędzają czas poza domem. Wiedza rodziców na temat miejsca i towarzystwa, w którym uczniowie spędzają czas poza domem. Wiedza rodziców nt. miejsca i towarzystwa w jakim dzieci spędzają czas wolny poza domem Wiedza rodziców nt. miejsca i towarzystwa w jakim dzieci spędzają czas wolny poza domem

10 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Jak oceniasz częstotliwość kłótni z rodzicami? (odsetki badanych) Jak oceniasz częstotliwość kłótni z rodzicami? (odsetki badanych) Częstotliwość konfliktów z rodzicami Częstotliwość konfliktów z rodzicami

11 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Czego najczęściej dotyczą Twoje kłótnie z rodzicami? (odsetki badanych) Czego najczęściej dotyczą Twoje kłótnie z rodzicami? (odsetki badanych) Przyczyny konfliktów z rodzicami Przyczyny konfliktów z rodzicami kl. VI SP

12 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Czego najczęściej dotyczą Twoje kłótnie z rodzicami? (odsetki badanych) Czego najczęściej dotyczą Twoje kłótnie z rodzicami? (odsetki badanych) Przyczyny konfliktów z rodzicami Przyczyny konfliktów z rodzicami kl. I G

13 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Czego najczęściej dotyczą Twoje kłótnie z rodzicami? (odsetki badanych) Czego najczęściej dotyczą Twoje kłótnie z rodzicami? (odsetki badanych) Przyczyny konfliktów z rodzicami Przyczyny konfliktów z rodzicami kl. III G

14 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 PALENIE PAPIEROSÓW PALENIE PAPIEROSÓW

15 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie palenia papierosów - w różnych okresach czasu (odsetki badanych)

16 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie palenia papierosów - w różnych okresach czasu (odsetki badanych)

17 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie palenia papierosów - w różnych okresach czasu (odsetki badanych) * Różnice pomiędzy odsetkami palących dziewcząt i chłopców są istotne statystycznie w każdym okresie czasu.

18 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Częstotliwość palenia papierosów - w ciągu ostatnich 30 dni (odsetki badanych) Niepalący lub sporadycznie palący Często palący Regularnie palący

19 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie palenia papierosów - porównanie wyników badań - 2007, 2011 i 2015 (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów palących papierosy w kl. I G Palenie papierosów w życiu

20 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie palenia papierosów - porównanie wyników badań - 2007, 2011 i 2015 (odsetki badanych) Palenie papierosów w okresie ostatnich 12 miesięcy Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów palących papierosy w kl. I G

21 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 PICIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PICIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

22 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie picia alkoholu wśród młodzieży

23 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Picie alkoholu w różnych przedziałach czasowych Picie alkoholu w różnych przedziałach czasowych Kl. VI SP

24 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Picie alkoholu w różnych przedziałach czasowych Picie alkoholu w różnych przedziałach czasowych Kl. I G

25 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Picie alkoholu w różnych przedziałach czasowych Picie alkoholu w różnych przedziałach czasowych Kl. III G

26 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie picia alkoholu - porównanie wyników badań - 2007, 2011 i 2015 (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów pijących alkoholu w kl. I G Picie alkoholu w okresie ostatnich 12 miesięcy

27 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie picia alkoholu - porównanie wyników badań - 2007, 2011 i 2015 (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów pijących alkohol w kl. I G i w kl. III G Picie alkoholu w okresie ostatnich 30 dni

28 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rodzaj pitego alkoholu ostatnia okazja - odsetki badanych uczniów Picie alkoholu podczas ostatniej okazji

29 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 ZJAWISKO UPIJANIA SIĘ MŁODZIEŻY

30 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Upijanie się w różnych okresach - podział na płeć Upijanie się w różnych okresach - podział na płeć Kl. VI SP

31 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Upijanie się w różnych okresach - podział na płeć Upijanie się w różnych okresach - podział na płeć Kl. I G

32 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Upijanie się w różnych okresach - podział na płeć Upijanie się w różnych okresach - podział na płeć Kl. III G

33 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie upijania się - porównanie wyników badań - 2007, 2011 i 2015 (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów upijających się w kl. I G Upijanie się w okresie ost. 12 miesięcy

34 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie upijania się - porównanie wyników badań - 2007, 2011 i 2015 (odsetki badanych) Upijanie się w okresie ost. 30 dni

35 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 UŻYWANIE NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

36 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie używania narkotyków Rozpowszechnienie używania narkotyków kl. VI SP kl. I G kl. III G

37 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Używanie narkotyków - rodzaje substancji: klasy VI szkół podstawowych Odsetki uczniów używających różnych substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu. Na uwagę zasługuje fakt, iż nikt z uczniów nie zaznaczył znajdujących się na liście dwóch substancji, które w rzeczywistości nie istnieją tj. Ronadrom i DHX (będących faktycznie testem wiarygodności badania).

38 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Używanie narkotyków - rodzaje substancji: klasy I gimnazjum Odsetki uczniów używających różnych substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu. Na uwagę zasługuje fakt, iż żaden z uczniów nie zaznaczył znajdujących się na liście dwóch substancji, które w rzeczywistości nie istnieją tj. Ronadrom i DHX (będących faktycznie testem wiarygodności badania).

39 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Używanie narkotyków - rodzaje substancji: klasy III gimnazjum Odsetki uczniów używających różnych substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu. Na uwagę zasługuje fakt, iż żaden z uczniów nie zaznaczył znajdujących się na liście dwóch substancji, które w rzeczywistości nie istnieją tj. Ronadrom i DHX (będących faktycznie testem wiarygodności badania).

40 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Odsetki osób, które przynajmniej raz używały marihuany lub haszyszu. Marihuana lub haszysz używanie w różnych okresach I kl. gimnazjum

41 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Odsetki osób, które przynajmniej raz używały marihuany lub haszyszu. Marihuana lub haszysz używanie w różnych okresach III kl. gimnazjum

42 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie używania narkotyków - porównanie wyników badań - 2007, 2011 i 2015 (odsetki badanych) Istotny statystycznie spadek odsetka uczniów używających narkotyków w kl. I G Używanie narkotyków kiedykolwiek w życiu

43 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie używania narkotyków Ilu Twoich kolegów z klasy spróbowało narkotyków

44 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie używania narkotyków Ilu Twoich kolegów z klasy używa narkotyków

45 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie używania dopalaczy Ilu Twoich kolegów z klasy używa dopalaczy

46 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Rozpowszechnienie używania dopalaczy - porównanie wyników badań - 2011 i 2015 (odsetki badanych)

47 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 DOSTĘPNOŚĆ SUBSTANCJI DLA MŁODZIEŻY

48 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Dostępność papierosów dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

49 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Dostępność alkoholu - PIWA dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

50 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Dostępność alkoholu - WÓDKI dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

51 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Zakupy papierosów i alkoholu dokonywane samodzielnie przez uczniów w polickich sklepach Odsetki uczniów, którzy deklarowali, że kupili papierosy oraz alkohol w ostatnim miesiącu przed badaniem

52 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Dostępność marihuany lub haszyszu dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

53 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Dostępność dopalaczy dla niepełnoletniej młodzieży w Policach

54 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Przemoc i agresja

55 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Przemoc rówieśnicza w szkole – kl. VI SP ofiary przemocy ze strony innych uczniów w szkole w ostatnich 12 mies.

56 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Przemoc rówieśnicza w szkole – kl. I gimnazjum ofiary przemocy ze strony innych uczniów w szkole w ostatnich 12 mies.

57 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Przemoc rówieśnicza w szkole – kl. III gimnazjum ofiary przemocy ze strony innych uczniów w szkole w ostatnich 12 mies.

58 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Agresja i przemoc ze strony nauczycieli w ocenie uczniów kl. VI SP - w ostatnich 12 mies. kl. VI SP

59 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Agresja i przemoc ze strony nauczycieli w ocenie uczniów kl. I gimnazjum - w ostatnich 12 mies. kl. I gimnazjum

60 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Agresja i przemoc ze strony nauczycieli w ocenie uczniów kl. III gimnazjum - w ostatnich 12 mies. kl. III gimnazjum

61 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Profilaktyka w szkole

62 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Udział w zajęciach profilaktycznych w szkole - w ostatnich 12 mies. dotyczących używania substancji Ocena zajęć dotyczących używania substancji

63 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Udział w zajęciach profilaktycznych w szkole - w ostatnich 12 mies. dotyczących przemocy i agresji wśród młodzieży Ocena zajęć dotyczących przemocy i agresji wśród młodzieży

64 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 WYNIKI BADANIA RODZICÓW RODZICÓW

65 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Picie alkoholu przez młodzież - w ost. 12 miesiącach Opinie rodziców a deklaracje młodzieży Picie alkoholu przez młodzież – porównanie deklaracji młodzieży z opiniami rodziców

66 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Używanie narkotyków przez młodzież - w ost. 12 miesiącach Opinie rodziców a deklaracje młodzieży Używanie marihuany przez młodzież – porównanie deklaracji młodzieży z opiniami rodziców

67 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Picie alkoholu przez młodzież - w ost. 12 miesiącach Opinie rodziców a deklaracje młodzieży Picie alkoholu przez młodzież – porównanie deklaracji młodzieży z opiniami rodziców

68 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE - KL. I gimnazjum – ZDARZENIA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Rozpowszechnienie picie alkoholu przez młodzież w opinii rodziców Rozpowszechnienie picia alkoholu wśród uczniów – w opinii rodziców. Porównanie wyników badań zrealizowanych w Policach z 2007, 2011 i 2015 roku.

69 ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Dziękuję Państwu za uwagę Jerzy Moroz Pełnomocnik Burmistrza Polic ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dziękuję Państwu za uwagę Jerzy Moroz Pełnomocnik Burmistrza Polic ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Pobierz ppt "ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W GMINIE POLICE - 2015 Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google