Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ?"— Zapis prezentacji:

1 Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ?

2 Czy oczekuje Pan/i od władz lokalnych działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych ?
Oczekuję takich działań Nie oczekuję takich działań

3 Szacunkowa skala problemów alkoholowych w MIELCU
Liczba osób uzależnionych od alkoholu: Liczba osób dorosłych żyjących w rodzinach alkoholowych (współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo): Liczba dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików: Liczba osób pijących szkodliwie, nie uzależnionych od alkoholu: Ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci i dorośli): * Obliczono wg szacunkowych wskaźników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4 W jakim wieku po raz pierwszy spróbowałeś alkoholu ?
Szkoły podst . VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły pognadimnazj. II kl. Nie piłem jeszcze alkoholu 60 % 35 23 mniej niż 9 lat 10 11 1 10 – 12 lat 27 4 5 13 – 15 lat 39 33 16-18 lat N/D 34 Nie pamiętam 3 Nie piłem jeszcze alkoholu (ogólnopolskie badania ESPAD 2007)

5 Czy w ciągu ostatnich 30 dni piłeś jakiś napój alkoholowy?
kl. VI kl.III gimn. kl.II ponadgimn. W badaniach ogólnopolskich ESPAD-2007 r. badany wskaźnik dla klas III gimnazjów wynosi 57%, zaś dla klas II szkół ponadgimnazjalnych - 79%.

6 Ile razy zdarzyło ci się upić napojem alkoholowym ?
Szkoły podstawowe VI kl. Gimnazjum III kl. ponadgimnazj. II kl. ani razu 96 % 83 61 1-2 razy 4 8 20 3-5 razy 7 9 6-10 razy 1 ponad 10 razy 6 łącznie upiło się 17 39 W badaniach ogólnopolskich ESPAD-2007 r. badany wskaźnik dla klas III gimnazjów wynosi 52%, zaś dla klas II szkół ponadgimnazjalnych - 71%.

7 Czy uczestniczyłeś w kłótni, sprzeczce lub bójce z powodu alkoholu?
KL. VI KL. III GIMN KL. II SZK. POGIMNAZJ.

8 Czy kiedykolwiek miałeś kontakt
z jakimiś środkami odurzającymi? NIE NIE TAK TAK kl.VI kl.III gimn kl.II szk. ponadgimn.

9 Jakie środki są najczęściej zażywane przez uczniów?
Dla porównania podajemy wyniki badań ogólnopolskich ESPAD-2007r. w grupie wiekowej latków oraz latków. Szkoły Podstawowe kl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II MIELEC ESPAD (ogólno- polskie) środki nasenne 1 % 16 19 klej, rozpuszczalnik 3 8 7 marihuana 28 amfetamina 4 heroina 2 kokaina, ekstazy LSD grzybki halucynogenne sterydy anaboliczne

10 Czy miałeś kontakt ze środkami odurzającymi ?
Szkoły podstawowe VI kl. Gimnazjum III kl. ponadgimnazj. II kl. Kiedykolwiek 4 % 5 8 W ciągu ostatnich 12 miesięcy 1 W ciągu ostatnich 30 dni 3

11 TAK 35 % NIE 65 Czy wg ciebie wiedza o narkotykach i skutkach
ich działania jest wśród młodzieży wystarczająca? TAK 35 % NIE 65

12 TAK 4 % 1 6 TAK 17 % 21 25 Czy spotkałeś w szkole osobę,
która rozprowadza narkotyki? Szk. podst. Kl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II TAK 4 % 1 6 Czy spotkałeś poza szkołą osobę, która rozprowadza narkotyki? Szk. podst. Kl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II TAK 17 % 21 25

13 Gdzie według ciebie najłatwiej można kupić narkotyki ?
Kl. VI szk. podst. Kl III gimnazjum Kl. II szk. ponadgimn. nie znam takich miejsc 40 % 48 51 ulica, park 6 12 9 szkoła 3 8 dyskoteka, pub 37 39 35 mieszkanie dealera 19 15 inne miejsca 4

14 Czy Pana/i zdaniem dostęp do narkotyków w Pana okolicy jest:
Zdecydowanie łatwy 22 % Raczej łatwy 27 Zdecydowanie trudny 9 Raczej trudny 8 Nie wiem 34

15 Czy za posiadanie narkotyków
powinno się karać? młodzież TAK 85 % NIE 15 dorośli TAK 97 % NIE 3

16 TAK 9 % 18 4 Czy zostałeś kiedykolwiek pobity w szkole
PRZEMOC RÓWIEŚNICZA TAK Czy zostałeś kiedykolwiek pobity w szkole 9 % Czy byłeś kiedykolwiek przez rówieśników zmuszany do robienia czegoś czego nie chciałeś robić 18 Czy zostałeś kiedykolwiek napadnięty i okradziony 4

17 popychanie i szarpanie 10 bicie 8 szantażowanie pieniędzmi żadna 56
Która z wymienionych form przemocy wydarzyła się kiedykolwiek w twojej rodzinie? wyzwiska 38 % groźby 11 poniżanie 16 policzkowanie 5 popychanie i szarpanie 10 bicie 8 szantażowanie pieniędzmi żadna 56

18 Z kim po raz pierwszy piłeś alkohol?

19 TAK 71 % NIE 29 Czy styka się Pan/i z osobami
dawniej nadużywającymi alkoholu, którzy obecnie nie piją wcale lub w sposób znaczący ograniczyli swoje picie? TAK 71 % NIE 29

20 Czy wiedziałbym gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy
z alkoholem ? Zdecydowanie tak 39 % Raczej tak 35 Zdecydowanie nie 7 Raczej nie 12 Trudno powiedzieć

21 Czy uważa Pan/i, że leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne i czy warto je podejmować ?
Zdecydowanie tak 53 % Raczej tak 26 Zdecydowanie nie 3 Raczej nie 4 Trudno powiedzieć 14

22 zachowań alkoholowych w ostatnich latach, to są one wynikiem:
Jeśli zauważa Pan/i pozytywne zmiany obyczajów i zachowań alkoholowych w ostatnich latach, to są one wynikiem: Edukacji społecznej (prasa, radio, tv) 31 % Działań lokalnych (leczenie odwykowe, miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, grupy AA, kluby abstynenta, profilaktyka szkolna i in.) 36 Działań administracyjno-prawnych 5 Polityki cenowej wobec alkoholu 7 Zmian w obyczajowości 41 Promocji zdrowego stylu życia 40 Zubożenia społeczeństwa (brak pieniędzy na alkohol) 30 Większych możliwości wydawania pieniędzy na inne cele 17 Obawy o utratę pracy 49


Pobierz ppt "Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google