Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ?"— Zapis prezentacji:

1 Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ?

2 Czy oczekuje Pan/i od władz lokalnych działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych ? Oczekuję takich działańNie oczekuję takich działań

3 Szacunkowa skala problemów alkoholowych w MIELCU Liczba osób uzależnionych od alkoholu: 1.240-1.860 Liczba osób dorosłych żyjących w rodzinach alkoholowych (współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo): 2.480-3.100 Liczba dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików: 2.480-3.100 Liczba osób pijących szkodliwie, nie uzależnionych od alkoholu: 3.100-1.340 Ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci i dorośli): 1.290-4.150 * Obliczono wg szacunkowych wskaźników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4 Szkoły podst. VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły pognadimnazj. II kl. Nie piłem jeszcze alkoholu 60 % 35 % 23 % mniej niż 9 lat 10 % 11 % 1 % 10 – 12 lat 27 % 4 % 5 % 13 – 15 lat 0 % 39 % 33 % 16-18 lat N/D 1 % 34 % Nie pamiętam 3 % 11 % 4 % Nie piłem jeszcze alkoholu ( ogólnopolskie badania ESPAD 2007) 10 % 5 % W jakim wieku po raz pierwszy spróbowałeś alkoholu ?

5 Czy w ciągu ostatnich 30 dni piłeś jakiś napój alkoholowy? W badaniach ogólnopolskich ESPAD-2007 r. badany wskaźnik dla klas III gimnazjów wynosi 57%, zaś dla klas II szkół ponadgimnazjalnych - 79%. kl. VIkl.III gimn. kl.II ponadgimn.

6 Ile razy zdarzyło ci się upić napojem alkoholowym ? Szkoły podstawowe VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły ponadgimnazj. II kl. ani razu 96 % 83 % 61 % 1-2 razy 4 % 8 % 20 % 3-5 razy 0 % 7 % 9 % 6-10 razy 0 % 1 % 4 % ponad 10 razy 0 % 1 % 6 % łącznie upiło się 4 % 17 % 39 % W badaniach ogólnopolskich ESPAD-2007 r. badany wskaźnik dla klas III gimnazjów wynosi 52%, zaś dla klas II szkół ponadgimnazjalnych - 71%.

7 Czy uczestniczyłeś w kłótni, sprzeczce lub bójce z powodu alkoholu? KL. VI KL. III GIMN. KL. II SZK. POGIMNAZJ.

8 Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi? TAK NIE kl.VIkl.III gimnkl.II szk. ponadgimn.

9 Jakie środki są najczęściej zażywane przez uczniów? Dla porównania podajemy wyniki badań ogólnopolskich ESPAD-2007r. w grupie wiekowej 15-16-latków oraz 17-18-latków. Szkoły Podstawowe kl. VI Gimnazjum Kl. IIISzk. ponadgimn. Kl. II MIELEC ESPAD (ogólno- polskie) MIELEC ESPAD (ogólno- polskie) środki nasenne 1%1%16%1%19% klej, rozpuszczalnik 3%0%8%0%7% marihuana 0%0%16%7%28% amfetamina 0%4%4%0%8% heroina 0%0%1%0%2% kokaina, 0%0%2%0%3% ekstazy 0%0%3%0%4% LSD 0%0%2%0%3% grzybki halucynogenne 0%0%2%0%3% sterydy anaboliczne 0%0%2%0%4%

10 Czy miałeś kontakt ze środkami odurzającymi ? Szkoły podstawowe VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły ponadgimnazj. II kl. Kiedykolwiek 4%5%8% W ciągu ostatnich 12 miesięcy 1%4%8% W ciągu ostatnich 30 dni 1%3%3%

11 Czy wg ciebie wiedza o narkotykach i skutkach ich działania jest wśród młodzieży wystarczająca? TAK 35% NIE 65%

12 Czy spotkałeś poza szkołą osobę, która rozprowadza narkotyki? Czy spotkałeś w szkole osobę, która rozprowadza narkotyki? Szk. podst. Kl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II TAK 4%1%6% Szk. podst. Kl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II TAK 17%21%25%

13 Gdzie według ciebie najłatwiej można kupić narkotyki ? Kl. VI szk. podst. Kl III gimnazjum Kl. II szk. ponadgimn. nie znam takich miejsc 40 % 48 % 51 % ulica, park 6 % 12 % 9 % szkoła 9 % 3 % 8 % dyskoteka, pub 37 % 39 % 35 % mieszkanie dealera 37 % 19 % 15 % inne miejsca 6 % 4 % 9 %

14 Czy Pana/i zdaniem dostęp do narkotyków w Pana okolicy jest: Zdecydowanie łatwy 22% Raczej łatwy 27% Zdecydowanie trudny 9% Raczej trudny 8% Nie wiem 34%

15 Czy za posiadanie narkotyków powinno się karać? dorośli TAK 97% NIE 3% młodzież TAK 85% NIE 15%

16 PRZEMOC RÓWIEŚNICZA TAK Czy zostałeś kiedykolwiek pobity w szkole 9% Czy byłeś kiedykolwiek przez rówieśników zmuszany do robienia czegoś czego nie chciałeś robić 18% Czy zostałeś kiedykolwiek napadnięty i okradziony 4%

17 Która z wymienionych form przemocy wydarzyła się kiedykolwiek w twojej rodzinie? wyzwiska 38 % groźby 11 % poniżanie 16 % policzkowanie 5 % popychanie i szarpanie 10 % bicie 8 % szantażowanie pieniędzmi 5 % żadna 56 %

18 Z kim po raz pierwszy piłeś alkohol?

19 Czy styka się Pan/i z osobami dawniej nadużywającymi alkoholu, którzy obecnie nie piją wcale lub w sposób znaczący ograniczyli swoje picie? TAK 71% NIE 29%

20 Czy wiedziałbym gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy z alkoholem ? Zdecydowanie tak 39 % Raczej tak 35 % Zdecydowanie nie 7 % Raczej nie 12 % Trudno powiedzieć 7 %

21 Czy uważa Pan/i, że leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne i czy warto je podejmować ? Zdecydowanie tak 53% Raczej tak 26% Zdecydowanie nie 3% Raczej nie 4% Trudno powiedzieć 14%

22 Jeśli zauważa Pan/i pozytywne zmiany obyczajów i zachowań alkoholowych w ostatnich latach, to są one wynikiem: Edukacji społecznej (prasa, radio, tv) 31 % Działań lokalnych (leczenie odwykowe, miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, grupy AA, kluby abstynenta, profilaktyka szkolna i in.) 36 % Działań administracyjno-prawnych 5 % Polityki cenowej wobec alkoholu 7 % Zmian w obyczajowości 41 % Promocji zdrowego stylu życia 40 % Zubożenia społeczeństwa (brak pieniędzy na alkohol) 30 % Większych możliwości wydawania pieniędzy na inne cele 17 % Obawy o utratę pracy 49 %


Pobierz ppt "Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google