Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księgi wieczyste. Kwestie intertemporalne Wyrok SN z dnia 04.12. 2002r., II CKN 1104/00 Jeżeli odpłatna czynność prawna mająca na celu przeniesienie własności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księgi wieczyste. Kwestie intertemporalne Wyrok SN z dnia 04.12. 2002r., II CKN 1104/00 Jeżeli odpłatna czynność prawna mająca na celu przeniesienie własności."— Zapis prezentacji:

1 Księgi wieczyste

2 Kwestie intertemporalne Wyrok SN z dnia 04.12. 2002r., II CKN 1104/00 Jeżeli odpłatna czynność prawna mająca na celu przeniesienie własności nieruchomości została dokonana pod rządem przepisów dekretu z dnia 11 października 1946r.- Prawo rzeczowe (Dz. U. Nr 57, poz. 319 ze zm.), utrzymanych w mocy przez art. III pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), przesłanki działania nabywcy w złej wierze należy oceniać w świetle art. 22 w związku z art. 20 Prawa rzeczowego, a nie art. 5 i 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece

3 Urzędowy rejestr publiczny Charakter realny (dla nieruchomości) Zasada jednolitego stanu prawnego nieruchomości Jawność ksiąg wieczstych Materialna Formalna

4 Rękojmia Istota rękojmi sprowadza się do odstępstwa w obrocie prawami ujawnionymi w księdze wieczystej od zasady nemo plus iuris in alium transefere potest quam ipse habet

5 Działanie rękojmi ma dwojakie skutki- pozytywne dla nabywcy w dobrej wierze, negatywne zaś dla właściciela nieruchomości, czy mówiąc szerzej- uprawnionego

6 Art. 7 I CKN 118/98 wyrok SN 1999.08.12 Przepis art. 7 pkt 2 u.k.w.h. wyłącza rękojmię przeciwko dożywociu, co oznacza, że skoro dożywocie powstaje niezależnie od wpisu, to nabywca własności nieruchomości nie może powoływać się na rękojmię przeciwko dożywociu tzn. dowodzić, iż nabył nieruchomość bez obciążenia dożywociem, skoro nie była ona ujawniona w księdze wieczystej.

7 USTAWA z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym. Art. 6. Właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r., przysługuje nieodpłatnie na własność działka gruntu, na której te budynki zostały wzniesione. Z własnością wyłączonej nieruchomości jest związana służebność gruntowa w zakresie niezbędnym do korzystania z niej.


Pobierz ppt "Księgi wieczyste. Kwestie intertemporalne Wyrok SN z dnia 04.12. 2002r., II CKN 1104/00 Jeżeli odpłatna czynność prawna mająca na celu przeniesienie własności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google