Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Użytkowanie wieczyste

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Użytkowanie wieczyste"— Zapis prezentacji:

1 Użytkowanie wieczyste
Prawdy oczywiste Część 45 Użytkowanie wieczyste      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 Istota użytkowania wieczystego
Użytkowanie wieczyste gruntów polega na tym, że właścicielem gruntu pozostaje gmina lub Skarb Państwa, natomiast budynki i urządzenia wzniesione na tym gruncie stają się własnością wieczystego użytkownika. Własność budynków i urządzeń, która przysługuje użytkownikowi, jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Czas trwania użytkowania
Użytkowanie wieczyste jest terminowe i ograniczone czasowo. Maksymalny użytkowanie trwa 99 lat, natomiast minimalny czas trwania to 40 lat. Użytkownik wieczysty uiszcza właścicielowi gruntu opłatę roczną przez cały czas trwania użytkowania.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 Ustanowienie prawa do wieczystego użytkowania
Prawo do wieczystego użytkowania następuje na skutek umowy zawartej w formie aktu notarialnego, a następnie prawo to wpisywane jest do księgi wieczystej. Użytkowanie wieczyste jest prawem zbywalnym, podlega dziedziczeniu oraz egzekucji.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Zbycie prawa wieczystego użytkowania
Zbycie prawa użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowi ono dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Co do zasady zbycie to opodatkowane jest podstawową stawką VAT. Sprzedaż gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu powinny być opodatkowane według stawki VAT właściwej dla budynku (budowli) na nim posadowionym.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Zbycie prawa wieczystego użytkowania – c.d.
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są budynki trwale związane z gruntem albo części takich budynków: podlega opodatkowaniu według stawki 8% – w sytuacji gdy budynki te lub budowle albo ich części opodatkowane są stawką 8% (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT); korzysta ze zwolnienia od podatku – jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku (art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT).      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Obowiązek podatkowy przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu
Dla dostawy gruntów niezabudowanych ustawodawca VAT nie określił odrębnie momentu powstania obowiązku podatkowego. Dlatego też należy uznać, że powstaje on na zasadach ogólnych, czyli z chwilą dokonania dostawy towarów bądź z chwilą otrzymania zaliczki przed dokonaniem dostawy. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego powstaje z chwilą dokonania dostawy bądź z chwilą otrzymania zaliczki przed dokonaniem dostawy. Fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub otrzymano zaliczkę i nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub otrzymaniem zaliczki.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Od 2014 r. nie ma szczególnego przepisu, który odnosiłby się do terminu powstania obowiązku podatkowego od czynności oddania gruntu w użytkowanie wieczyste czy opłat rocznych za to użytkowanie. Zatem należy stosować zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, a jeżeli wcześniej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty – z chwilą jej otrzymania. Przy czym przy ustalaniu momentu "dokonania dostawy" należy stosować art. 19a ust. 4 w związku z ust. 3, czyli regulacje dotyczące rozliczania transakcji, w związku z którymi określone są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;)
W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, Warszawa tel. kom.: , tel.:      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Użytkowanie wieczyste"

Podobne prezentacje


Reklamy Google