Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Cz.3 Jabłonna 22-10-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Cz.3 Jabłonna 22-10-2015."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Cz.3 Jabłonna 22-10-2015

2 2 ELEMENTY DIAGNOZY STRATEGICZNEJ PRÓBA INTERPRETACJI DYREKTYWA ORGANIZACYJNA Wysoki stopień atomizacji podmiotów sektora Nieracjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów Wyniszczająca konkurencja Niska efektywność operacyjna Sektor szkolnictwa wyższego w Polsce (in corpore) nie jest zdolny do zrównoważonego rozwoju Niektóre szkoły wyższe znajdują się w sytuacji niebezpieczeństwa stabilnego działania lub ryzyka przetrwania Regulacje nie zabezpieczają wystarczająco przed ryzykiem destabilizacji sektora Wzrost sprawności systemowej szkolnictwa wyższego wymaga konsolidacji prowadzącej do: umocnienia, utrwalenia, ugruntowania (sensu largo), zjednoczenia, zespolenia, połączenia (sensu stricto)

3 Od strategicznych pytań do strategicznych odpowiedzi 3 MODEL EDUKACJI WYŻSZEJ ORGANIZACJA ABSOLWENT Dyrektywa koncepcyjno-programowa: „triada kompetencyjna”  wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś (metaumiejętności),  selekcja w oparciu o zdolności,  ustawiczny rozwój kompetencji,  przedsiębiorczość w aplikacji wiedzy. Dyrektywa strategiczno-organizacyjna: konsolidacja i integracja uczelni  synergia zasobowa i korzyści skali,  różne formy integracji, w tym własnościowej,  optymalizacja kosztów,  interdyscyplinarne badania naukowe,  wzrost jakości usług edukacyjnych.

4 4 KLUCZOWE DYLEMATY 1)Czy STAĆ państwo na utrzymanie całej spuścizny publicznych szkół wyższych? 2)Czy stymulować SEGMENTACJĘ uczelni na wiodące narodowe i niszowe regionalne (np. publiczno- prywatne, samorządowo-prywatne)?

5 5 Konsolidacja a inne formy współdziałania uczelni Modele współdziałania uczelni według kryterium integracji Współpraca Nieformalna AfiliacjaKonsorcjum Jednostka wspólna Struktura federacyjna Struktura unitarna WspółpracaKoordynacja Fuzja Źródło: Harman G., Harman K., (2003), Institutional Mergers in Higher Education. Lessons from International Experience. W: Tertiary Education and Management, Volume 9, Issue 1, s.30

6 Możliwości konsolidacji w obecnym systemie prawnym  Obowiązujące prawo dopuszcza łączenie uczelni publicznych z publicznymi uczelni niepublicznych z niepublicznymi uczelni niepublicznych z publicznymi pod warunkiem, że w efekcie końcowym zostaje uczelnia publiczna 6  Obowiązujące prawo nie dopuszcza ISTOTNE OGRANICZENIE KONIECZNEGO PROCESU KONSOLIDACJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE tworzenia związków uczelni publicznych z niepublicznymi, w efekcie którego powstaje instytucja niepubliczna

7 7 Jeżeli sytuacja stanie się dostatecznie zła ludzie podejmą najbardziej niechciane ale konieczne decyzje !!!

8 8 Konsolidacja – formy prawne

9 9 Konsolidacja dobrowolna Konsolidacja stymulowana systemowo Konsolidacja przymusowa Tryby konsolidacji


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Cz.3 Jabłonna 22-10-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google