Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Cz.3 Jabłonna

2 DYREKTYWA ORGANIZACYJNA
Wysoki stopień atomizacji podmiotów sektora Nieracjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów Wyniszczająca konkurencja Niska efektywność operacyjna ELEMENTY DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Sektor szkolnictwa wyższego w Polsce (in corpore) nie jest zdolny do zrównoważonego rozwoju Niektóre szkoły wyższe znajdują się w sytuacji niebezpieczeństwa stabilnego działania lub ryzyka przetrwania Regulacje nie zabezpieczają wystarczająco przed ryzykiem destabilizacji sektora PRÓBA INTERPRETACJI Wzrost sprawności systemowej szkolnictwa wyższego wymaga konsolidacji prowadzącej do: umocnienia, utrwalenia, ugruntowania (sensu largo), zjednoczenia, zespolenia, połączenia (sensu stricto) DYREKTYWA ORGANIZACYJNA

3 MODEL EDUKACJI WYŻSZEJ
Od strategicznych pytań do strategicznych odpowiedzi MODEL EDUKACJI WYŻSZEJ ORGANIZACJA ABSOLWENT Dyrektywa koncepcyjno-programowa: „triada kompetencyjna” wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś (metaumiejętności), selekcja w oparciu o zdolności, ustawiczny rozwój kompetencji, przedsiębiorczość w aplikacji wiedzy. Dyrektywa strategiczno-organizacyjna: konsolidacja i integracja uczelni synergia zasobowa i korzyści skali, różne formy integracji, w tym własnościowej, optymalizacja kosztów, interdyscyplinarne badania naukowe, wzrost jakości usług edukacyjnych.

4 KLUCZOWE DYLEMATY Czy STAĆ państwo na utrzymanie całej spuścizny publicznych szkół wyższych? Czy stymulować SEGMENTACJĘ uczelni na wiodące narodowe i niszowe regionalne (np. publiczno- prywatne, samorządowo-prywatne)?

5 Modele współdziałania uczelni według kryterium integracji
Konsolidacja a inne formy współdziałania uczelni Modele współdziałania uczelni według kryterium integracji Współpraca Nieformalna Afiliacja Konsorcjum Jednostka wspólna Struktura federacyjna unitarna Koordynacja Fuzja Źródło: Harman G., Harman K., (2003), Institutional Mergers in Higher Education. Lessons from International Experience. W: Tertiary Education and Management, Volume 9, Issue 1, s.30

6 Możliwości konsolidacji w obecnym systemie prawnym
Obowiązujące prawo dopuszcza łączenie uczelni publicznych z publicznymi uczelni niepublicznych z niepublicznymi uczelni niepublicznych z publicznymi pod warunkiem, że w efekcie końcowym zostaje uczelnia publiczna Obowiązujące prawo nie dopuszcza tworzenia związków uczelni publicznych z niepublicznymi, w efekcie którego powstaje instytucja niepubliczna ISTOTNE OGRANICZENIE KONIECZNEGO PROCESU KONSOLIDACJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

7 Jeżeli sytuacja stanie się dostatecznie zła
ludzie podejmą najbardziej niechciane ale konieczne decyzje !!!

8 Konsolidacja – formy prawne

9 Tryby konsolidacji Konsolidacja dobrowolna
Konsolidacja stymulowana systemowo Konsolidacja przymusowa


Pobierz ppt "KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google