Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

2 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

3 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO
Jeśli wybór dotyczy wariantów technologicznych, o tym samym okresie eksploatacji to wydatki na zakup tych urządzeń traktujemy jako koszty stałe, Rozpatrywane warianty różnią się strukturą kosztów, tzn.: - warianty charakteryzujące się wyższymi kosztami stałymi mają za to niższe koszy zmienne, - a warianty o niższych kosztach stałych mają wyższe koszty zmienne. w. I w. II KS1 > KS2 kz < kz2

4 Amortyzacja jako koszt stały
Jeśli urządzenia produkcyjne będące przedmiotem wyboru różnią się okresem eksploatacji należy wydatki na ich zakup jako koszty stałe doprowadzić do porównywalności*, W tym celu należy te wydatek przeliczyć na ten sam okres (miesiąc, rok), Tak przeliczony wydatek będzie amortyzacją (miesięczną lub roczną). Na przykład w elektrowni atomowej blok jest o 50% droższy od bloku w elektrowni konwencjonalnej, ale okres jego eksploatacji wynosi nie 40 lat, jak w elektrowni opartej na węglu, tylko ok. 60 lat.

5 Wybór Wariantu Technologicznego

6 USTALANIE ROZMIARÓW PRODUKCJI, PRZY KTÓREJ OBA WARIANTY SĄ JEDNAKOWO OPŁACALNE

7 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

8 WYJAŚNIENIE FORMUŁY LICZENIA WIELKOŚCI GRANICZNEJ PRODUKCJI
Produkcja na poziomie P wyraża wielkość graniczną produkcji, która w całości rekompensuje dodatkowe koszty związane z wariantem 1, dotyczące kosztów stałych np. wyższej amortyzacji nowocześniejszej i droższej maszyny (KS1- Ks2). Zwrot tych kosztów następuje dzięki oszczędnościom uzyskiwanym na kosztach zmiennych, które zapewnia wariant nowocześniejszy (kz2-kz1). Uproszczenie w tej metodzie polega na nieuwzględnieniu rozkładu w czasie poniesionego wydatku i uzyskiwanych oszczędności na kosztach zmiennych.

9 Zadanie

10 UJĘCIE GRAFICZNE

11 Zadanie

12 Zadanie - rozwiązanie


Pobierz ppt "WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google