Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO. 2 3 Jeśli wybór dotyczy wariantów technologicznych, o tym samym okresie eksploatacji to wydatki na zakup tych urządzeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO. 2 3 Jeśli wybór dotyczy wariantów technologicznych, o tym samym okresie eksploatacji to wydatki na zakup tych urządzeń."— Zapis prezentacji:

1 1 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

2 2

3 3 Jeśli wybór dotyczy wariantów technologicznych, o tym samym okresie eksploatacji to wydatki na zakup tych urządzeń traktujemy jako koszty stałe, Rozpatrywane warianty różnią się strukturą kosztów, tzn.: - warianty charakteryzujące się wyższymi kosztami stałymi mają za to niższe koszy zmienne, - a warianty o niższych kosztach stałych mają wyższe koszty zmienne. w. I w. II KS1 > KS2 kz1 < kz2

4 4 Amortyzacja jako koszt stały Jeśli urządzenia produkcyjne będące przedmiotem wyboru różnią się okresem eksploatacji należy wydatki na ich zakup jako koszty stałe doprowadzić do porównywalności*, W tym celu należy te wydatek przeliczyć na ten sam okres (miesiąc, rok), Tak przeliczony wydatek będzie amortyzacją (miesięczną lub roczną).

5 5 Wybór Wariantu Technologicznego

6 6 USTALANIE ROZMIARÓW PRODUKCJI, PRZY KTÓREJ OBA WARIANTY SĄ JEDNAKOWO OPŁACALNE

7 7 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

8 8 WYJAŚNIENIE FORMUŁY LICZENIA WIELKOŚCI GRANICZNEJ PRODUKCJI Produkcja na poziomie P wyraża wielkość graniczną produkcji, która w całości rekompensuje dodatkowe koszty związane z wariantem 1, dotyczące kosztów stałych np. wyższej amortyzacji nowocześniejszej i droższej maszyny (KS 1 - Ks 2 ). Zwrot tych kosztów następuje dzięki oszczędnościom uzyskiwanym na kosztach zmiennych, które zapewnia wariant nowocześniejszy (kz 2 -kz 1 ). Uproszczenie w tej metodzie polega na nieuwzględnieniu rozkładu w czasie poniesionego wydatku i uzyskiwanych oszczędności na kosztach zmiennych.

9 9 Zadanie

10 10 UJĘCIE GRAFICZNE

11 11 Zadanie

12 12 Zadanie - rozwiązanie


Pobierz ppt "1 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO. 2 3 Jeśli wybór dotyczy wariantów technologicznych, o tym samym okresie eksploatacji to wydatki na zakup tych urządzeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google