Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

“ Wymagania rynku pracy XXI wieku ” Wymogi naszego wieku, niezależne od zawodu jaki posiadamy !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "“ Wymagania rynku pracy XXI wieku ” Wymogi naszego wieku, niezależne od zawodu jaki posiadamy !"— Zapis prezentacji:

1 “ Wymagania rynku pracy XXI wieku ” Wymogi naszego wieku, niezależne od zawodu jaki posiadamy !

2 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G posiadać umiejętność organizacji swojego miejsca i czasu pracy

3 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G być przygotowani na okresy bezrobocia, które mogą nastąpić w życiu zawodowym

4 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G być odporni na stres, tzn. mieć dystans do otoczenia, oraz umiejętność kontroli emocji i trzeźwego myślenia

5 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G być asertywni, tzn. klarownie wyrażać swoje opinie, uczucia niezależnie od wpywów wywieranych przez inne osoby

6 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G łatwo przystosowywać się do nowych warunków pracy, nowych wyzwań G konsekwentnie dążyć do celu i pokonywać wszelkie trudności

7 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G być pomysłowi, niezależni, systematyczni, konsekwentni, skuteczni

8 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G brać pod uwagę zatrudnienie w krajach UE

9 B E Z P O W Y Ż S Z Y C H U M I E J Ę T N O Ś C I Ż A D E N Z A W Ó D N I E Z A P E W N I P R Z Y S Z Ł O Ś C I.

10 CO CZULIŚCIE, GDY DOWIEDZIELIŚCIE SIĘ, ŻE MACIE MÓWIĆ O SOBIE? DLACZEGO TA SYTUACJA WYWOŁAŁA TAKIE A NIE INNE ODCZUCIA? CZY WSZYSCY MIELI PODOBNE WRAŻENIA?

11 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G znać języki obce Powód: globalizacja, umiędzynarodowienie

12 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G posługiwać się sprawnie komputerem i internetem Powód: rozwój technologii informacyjnych

13 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G być mobilni i elastyczni Powód: nastawienie na zmianę miejsca pracy, wykorzystanie zawodu drugiej szansy

14 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G umieć liczyć (w sensie dosłownym i w przenośni - „na siebie”) Powód: państwo wycofuje się coraz bardziej z roli opiekuna

15 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G rozwijać umiejętności: komunikacyjne, negocjacyjne, pracy z ludźmi, organizatorskie Powód: przesunięcie zasobów ze sfery produkcji do sfery usług

16 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G mieć jasno i dokładnie określony cel zawodowy G być nastawieni na osiąganie celów na granicy własnych możliwości i ich realizacje

17 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G być przedsiębiorczy, aktywni, kreatywni G być gotowi do podejmowania nowych wyzwań i zadań, nie czekając na impuls z zewnątrz

18 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G śledzić rynek pracy i dokształcać się G stale aktualizować wiedzę, tzn. analizować dane, dostrzegać zależności i wyciągać na ich podstawie wnioski

19 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G mieć odwagę w podejmowaniu decyzji, G dążyć konsekwentnie do osiągania wytyczonych celów

20 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G posiadać zdolność perswazji - umiejętność przekonywania innych do własnych poglądów oraz wpływania na ich postawy

21 By móc sobie dobrze radzić na rynku pracy, powinniśmy: G być wytrwali w dążeniu do celu, G być nastawieni na osiąganie wybranych celów i ich realizację


Pobierz ppt "“ Wymagania rynku pracy XXI wieku ” Wymogi naszego wieku, niezależne od zawodu jaki posiadamy !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google