Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie Adres placówki: 72-012 Żydowo91 Kontakt: telefon: 94 318882 e- mail: Strona www:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie Adres placówki: 72-012 Żydowo91 Kontakt: telefon: 94 318882 e- mail: Strona www:"— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie Adres placówki: 72-012 Żydowo91 Kontakt: telefon: 94 318882 e- mail: szkolazydowo@interia.pl Strona www: szkolazydowo.edupage.org

3 Liczba nauczycieli - 12, w tym: nauczyciele kontraktowi: 2 nauczyciele mianowani: 7 nauczyciele dyplomowani: 3 Wykształcenie nauczycieli- magister z pp- 12 Zatrudnienie nauczycieli: Pełen etat- 7 Część etatu- 5

4 ½ etatu pomoc administracyjna, 1 etat sprzątaczki zatrudnionej na czas nieokreślony, w ramach prac interwencyjnych z przerwami w ciągu roku szkolnego zatrudniony był konserwator oraz sprzątaczka.

5 Szkoła funkcjonuje od 3 września 1946 r. Wiosną 2000r. uroczyście otwarto nowo dobudowany obiekt, w którym powstały 2 sale lekcyjne i sala gimnastyczna, a w 2004 r., 1 czerwca uroczyście otwarto nowe boisko szkolne. Dnia 16 października 2006r. nadane zostało imię szkoły Jana Pawła II oraz poświęcony sztandar szkoły z wizerunkiem Jana Pawła II.Budynek szkoły służy także potrzebom społecznym we wsi. Tu regularnie spotykają się panie z zespołu Olszyna, odbywają się zajęcia sportowe dla dorosłych, a w miarę potrzeb organizowane są zebrania wiejskie. W budynku szkoły funkcjonuje również biblioteka publiczna.

6 - W czasie wakacji odremontowano wszystkie okna w „starym” budynku szkoły, - W ramach gminnego projektu „Internet szansa gminy Polanów” szkoła otrzymała 21 komputerów, 2 laptopy, 2 drukarki, - Stoliki do sali informatycznej, - W roku szkolnym 2014/2015 nie prowadzono dożywiania, z powodu braku chętnych

7 Ogółem 60 W tym dojeżdżających 20

8 Do sprawdzianu w dniu 1.04.2014r przystąpiło 7 uczniów. W tym 2 chłopców (29%) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), dla których przygotowano dostosowania metod i form. Sprawdzian składał się z dwóch części: część I zawierała zadania z języka polskiego i matematyki (arkusz SP-1-152). Na rozwiązanie zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. którzy rozwiązywali zestaw S-1-132. Arkusz zawierał 27 zadań (w tym 22 zadania zamknięte). Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wielokrotnego wyboru, w których uczeń wybierał jedną spośród podanych odpowiedzi. Uczniowie także musieli się zmierzyć z zadaniami typu prawda- fałsz, na dobieranie, oraz zadania, w których uczeń uzasadniał wybrana odpowiedź. Zadania otwarte z języka polskiego wymagały udzielenia przez ucznia odpowiedzi na pytanie oraz uzasadnienie swojego stanowiska oraz napisanie opowiadania. Z tej części uczeń mógł uzyskać 41 punktów ( 21 z języka polskiego i 20 z matematyki) Część II zawierała zadania z języka niemieckiego (arkusz SN-1-152). Arkusz zawierał 11 zadań zamkniętych, za rozwiązanie których uczeń mógł uzyskać 40 punktów. Występowały różnorodne zadania- wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie. Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej II etapu edukacyjnego w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (15 zadań), rozumienie tekstów pisanych (11 zadań), znajomość funkcji językowych (8 zadań), znajomość środków językowych (6 zadań). Na pracę nad testem uczniowie mieli 45 minut.

9 Część I (j.pol., mat.) j.polskimatematykaj. niemiecki Szkoła69,69%76,43%66,43%72,14% Gmina57,30%65,73%48,43%64,79% Powiat62,60%68,78%56,14%70,13% województwo64,95%71,21%58,35%69,28% Okręg64,94%70,80%58,76%69,16%

10 Odbiór wypowiedzi83,92% Analiza i interpretacja tekstów kultury57,14% Tworzenie wypowiedzi88,57%

11 Wykorzystanie i tworzenie informacji76,19% Sprawność rachunkowa52,38% Rozumowanie i tworzenie strategii 59,52% Modelowanie matematyczne74,29%

12 Rozumienie wypowiedzi 87.62% Znajomość funkcji językowych 71,43% Znajomość środków językowych76,19% Rozumienie tekstów pisanych48,05%

13 Zajęcia pozalekcyjne w ramach godzin z art.42 KN- zespoły wyrównawcze na poziomie edukacji wczesnoszkolnej ( 2godz.), język polski (2 godz.), matematyka (2 godz.), gry i zabawy ogólnorozwojowe (2 godz.), koło języka niemieckiego(1 godz.), zajęcia sportowe (2 godz.), warsztaty informatyczne i wokalne. W ramach tych godzin realizowano również opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej.

14 Zajęcia specjalistyczne: zajęcia logopedyczne (2 godz./tyg.), zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (2 godz./tyg.)

15 Osiągnięcia indywidualne uczniów/dzieci o zasięgu gminnym, powiatowym. Gminny konkurs historyczny „Historia Polski w datach” - M. Galicki III m. Międzyszkolny konkurs „Losy żołnierzy niezłomnych” w Kępicach- K. Ogrodowczyk- VI m. Gminny konkurs ortograficzny- R. Piasecka- II m. Gminny konkurs ortograficzny- D. Bednarz- IV m. Gminny konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne” - W. Małachowska, M. Borsuk, N. Jasińska- wyróżnienia Międzyszkolny konkurs języka polskiego- J. Gasikowska- III m. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny- D. Bednarz- I m., M. Borsuk i O. Białowąs- III m. Gminny konkurs czytelniczy- D. Bednarz- I m. Plener malarski- D. Bednarz- IV m. Gminny konkurs recytatorski „Natalki” - A. Dwulit- I m. Gminny konkurs wiedzy pożarniczej- M. Galicki- II m. Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Mistrz czytania”- D. Bednarz- I m., N. Jasińska- II m.

16 Osiągnięcia zespołowe uczniów/dzieci o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym Gminny turniej piłki nożnej dziewcząt- III m. Gminny turniej piłki nożnej chłopców- III m. Gminny konkurs w piłce koszykowej chłopców- III m. Gminny konkurs w piłce koszykowej dziewcząt- III m. Międzyszkolny Konkurs małych Form teatralnych- I m.

17 Konkursy Natalki Pożarniczy Wolność jest w naturze Mistrz matematyki

18 Osiągnięcia zespołowe uczniów/dzieci o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym Realizacja programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki wzbogacona jest o różnorodne imprezy i przedsięwzięcia klasowe i ogólnoszkolne; spotkania z policjantem nt. bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły, Dzień Życzliwości (we współpracy z DPS), organizowanie uroczystych apeli z okazji świąt narodowych i państwowych Wigilia wiejska Szkolenie dla rodziców: „Jak pomóc dziecku w nauce szkolnej', „Błędy wychowawcze dobrych rodziców” Przedstawienia teatralne- „Pinokio”, „O Janku i złej czarownicy” Imprezy i uroczystości; Sprzątanie Świata, Święto Drzewa, Dzień Życzliwości ( we współpracy z DPS Żydowo), zabawa andrzejkowa, Mikołajki klasowe, Udział uczniów w WOŚP, Dzień Matki, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka na sportowo Udział w festiwalu kolęd dla przedszkolaków Udział w kuratoryjnym konkursie języka polskiego.

19 Imprezy szkolne Dzień życzliwości Pierwszy dzień wiosny Wigilia wiejska Bal karnawałowy

20 - Organizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych - Gminny Konkurs historyczny „Historia Polski w datach” Organizacja wystaw, konkursów itp.. Formy Teatralne

21 „Szklanka mleka w szkolne”, „Owoce i warzywa w szkole”, kurs pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować, program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie, proszę, „Mam kota na punkcie mleka”, „Śniadanie daje moc”, W roku szkolnym zorganizowano następujące wyjazdy sportowe i wycieczki: Koszalin-basen, Koszalin- kręgle, Dobrzyca- Koszalin, Toruń,

22 Programy, wyjazdy Toruń Dobrzyca Śniadanie daje mocOwoce i warzywa

23 I Ewaluacja: informować rodziców o wynikach diagnoz przedmiotowych oraz wskazywać plan uzupełnienia braków przez ucznia, w pracy dydaktycznej położyć nacisk na kształtowanie umiejętności:  uczenia się,  pracy zespołowej,  myślenia naukowego, w szerszym zakresie prowadzić indywidualizacje pracy z uczniem, współpracować z rodzicami w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem, na lekcjach z wychowawca prowadzić zajęcia, na których uczniowie uświadamiają sobie mocne i słabe strony, na lekcjach przedmiotów wskazywać uczniom z czym radzą sobie dobrze, a nad czym muszą jeszcze pracować, stosować prostą metodę indywidualizacji, jaką jest monitorowanie pracy ucznia na lekcji ( podejść do ucznia) i udzielanie wskazówek na bieżąco, należy indywidualizować również pracę z uczniem zdolnym, skontrolować dokumentację zespołów nauczycielskich, II Kontrole: ustalić, jak wypełniać ta. 24 w dzienniku lekcyjnym( liczba dni w których zajęcia się nie odbyły), monitorować nabywanie wiedzy i umiejętności podczas lekcji poprzez:  sprawdzanie czy uczniowie zrozumieli,  sprawdzanie zadań,  zadawanie pytań,  podsumowanie lekcji przez uczniów,  wykorzystywanie technik badawczych,  pytanie uczniów co sądzą o sposobie przekazywania wiedzy przez nauczyciela,  stwarzanie uczniom możliwości zadawania pytań,  zorganizować zajęcia przybliżające uczniom różne metody uczenia się,  zapisywać tematy lekcji tak, aby w temacie wystąpiło odniesienie do metod pracy, form, podstawy programowej.

24 a/ naukowe: 4 b/ sportowe:- Stypendia Dzień Mamy Absolwenci


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie Adres placówki: 72-012 Żydowo91 Kontakt: telefon: 94 318882 e- mail: Strona www:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google