Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram realizacji projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram realizacji projektu"— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram realizacji projektu
Dr inż. Seweryn Tchórzewski Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Mail:

2 Przejście od SPP do harmonogramu przedsięwzięcia

3 Definicja Harmonogram - plan pracy w postaci wykresu obrazującego wzajemne powiązanie i czas trwania poszczególnych czynności tej pracy. Plan przedstawiający kolejność, momenty rozpoczynania i kończenia oraz czasy trwania wszystkich czynności związanych z wykonaniem określonego zadania, który może również uwzględniać środki niezbędne do wykonania zadania.

4 Harmonogram jest przedstawiany w formie wykresu z poziomą osią, gdzie na osi poziomej zaznaczany jest upływ czasu, zaś na osi pionowej kolejne zadania. Opracowanie harmonogramu polega na ustaleniu dat rozpoczęcia i zakończenia działań realizowanych w projekcie Na harmonogramie można uwzględnić niezbędne do wykonania zadania

5 Harmonogram projektu - tablica

6 Wykres Gantta Technika harmonogramów określana jako technika diagramów paskowych (belkowych). Najstarsza technika planowania i kontroli realizacji czynności w czasie (przełom XIX i XX w), opracowana przez H.L. Gantta i K. Adamieckiego.

7 Wykres Gantta Dwa rodzaje harmonogramów w zależności od rodzaju elementów zaznaczonych na osi: Harmonogram postępów realizacji czynności służy do planowania i kontroli realizacji przebiegu czynności w czasie, na osi rzędnej ma zaznaczone czynności składające się na projekt. Harmonogram wykorzystania zdolności wykonawczych służy do planowania i kontroli wykorzystania zdolności wykonawczych, na osi rzędnej ma zaznaczonych wykonawców czynności.

8 Wykres Gantta – niedogodności stosowania
Wykres Gantta pokazuje daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, ale nie informuje o konsekwencjach zmian czasu ich trwania dla całego projektu. Wykres Gantta traktuje zadania tak, jakby były niezależnymi przedsięwzięciami i nie uwzględnia powiązań miedzy nimi.

9 Wykres Gantta - przykład
Planowanie przebiegu czynności odbywa się na dwuwymiarowym wykresie CZYNNOŚCI podlegające planowaniu lub WYKONAWCY tych czynności (pracownicy, stanowiska robocze itd..) Czynności na wykresie przedstawiane są w postaci odcinków długości proporcjonalnej do czasu ich trwania. CZAS wyrażony w jednostkach czasu jak i w jednostkach kalendarzowych czasu (godziny, dni, tygodnie, itd.)

10 Dwa sposoby sporządzania:
wykres słupkowy, wykres liniowy,

11 Wykres Gantta - wykres słupkowy
Legenda: (Dziś) Zadanie 1 - Plan - Wykonanie Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Czas

12 Wykres Gantta - wykres liniowy
Legenda: (Dziś) Zadanie 1 - Plan - Wykonanie Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Czas

13 Kamienie milowe Pozwalają na udoskonalenie wykresu Gantta.
Na wykresie zaznaczone są dodatkowe punkty – kamienie milowe - planowane daty rozpoczęcia i zakończenia dla ważnych czynności lub zdarzeń. Kamienie milowe stanowią punkty kontrolne i koordynacyjne projektu.

14 Wykres kamieni milowych
Legenda: (Dziś) Zadanie 1 Data 1 Data 5 - Plan - Wykonanie Zadanie 2 Data 2 Data 6 Zadanie 3 Data 3 Zadanie 4 Data 4 Czas

15 Przykład zakres realizacji zadań w projekcie piknik
Zadanie Czas trwania (minuty) Kolejność (poprzedniki) A Przygotowanie mrożonej herbaty 15 - B Przygotowanie kanapek 10 C Przygotowanie owoców 2 D Przygotowanie koszyka A, C E Przygotowanie koców F Spakowanie sprzętu sportowego 3 G Zapakowanie samochodu 4 E,F H Zatankowanie samochodu 6 I Dojazd na miejsce pikniku 20

16 Przykład harmonogramu przedsięwzięcia dla projektu piknik

17 Zadanie do wykonania W oparciu o dane dotyczące projektu ogród (następny slajd) opracować harmonogram realizacji przedsięwzięcia „Ogród” dla czasów realizacji poszczególnych zadań jak w przedstawionych danych. Założenia: - całkowity czas trwania przedsięwzięcia wynosi 3 tygodnie (21 dni), - jednocześnie można realizować maksymalnie 3 zadania.

18 Dane do zadania Zadania Czas realizacji Piaskownica 3 d Choinka 1 d
Taras 5 d Oświetlenie 3 d Agrest 1 d Huśtawka 2 d Maliny 1 d Oczko wodne 3 d Namiot 1 d Folia 1 d Ryby 1 d Drzewa 2 d Kasztan 1 d Drzewa owocowe 4 d Pergola 4 d

19 Zadanie do wykonania Dane:
B 4 d A C 5 d A D 1 d B+2 E 3 d C F 5 d B G 2 d F H 3 d F I 1 d C, D J 3 d I+3 K 3 d D, J L 5 d K M 1 d L N 1 d L Dla planowanego projektu narysować harmonogram realizacji kolejnych zadań. Pytania: Jaki jest całkowity czas trwania projektu ? …………… Ile zadań jest realizowanych jednocześnie ? ………….


Pobierz ppt "Harmonogram realizacji projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google