Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura Podziału Pracy - SPP Dr inż. Seweryn Tchórzewski Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura Podziału Pracy - SPP Dr inż. Seweryn Tchórzewski Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Mail:"— Zapis prezentacji:

1 Struktura Podziału Pracy - SPP Dr inż. Seweryn Tchórzewski Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Mail: stchorzewski@polsl.pl

2 Metoda dekompozycji projektu na zadania celem ich wygodnego: oszacowania, realizacji, monitorowania. Work Breakdown Structure WBS Struktura Podziału Pracy SPP

3 SPP to podstawowe narzędzie graficzne w procesie planowania projektu. Zapewnia łatwy do odczytania graficzny obraz pracy, co pozwala interesariuszom projektu na szybki wgląd w zakres projektu. Organizuje całą pracę nad projektem przez logiczne pogrupowanie elementów. Umożliwia łagodne przejście do etapu planowania czasu realizacji zadań oraz kosztów ich wykonania. Wysiłek wkładany w przygotowanie i realizację projektu jest często niedoceniany. SPP pokazuje, że projekt to ogromna praca. SPP jest wygodą i logiczną strukturą ułatwiającą oszacowanie czasu trwania działania, jego kosztu, jak i podziału obowiązków oraz zasobów. Zalety SPP

4 SPP – Zależności pomiędzy procesami planowania Na podstawie: PMBOK

5 Co daje SPP - Zakres Cel projektu Cel projektu Określenie podstawowych elementów, jakie mają zostać osiągnięte w trakcie realizacji projektu. Dopracowywanie zakresu Dopracowywanie zakresu Podział głównych produktów projektu na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu składniki. Identyfikacja działań Identyfikacja działań Określenie poszczególnych działań, które trzeba wykonać w celu uzyskania produktów cząstkowych projektu.

6 Co daje SPP - Czas Określenie kolejności działań Określenie kolejności działań Ustalenie i opisanie logicznych zależności pomiędzy działaniami. Szacowanie (estymacja) czasu trwania działań Szacowanie (estymacja) czasu trwania działań Określenie czasu trwania działań, wyrażonego w ustalonych jednostkach. Opracowanie harmonogramu projektu Opracowanie harmonogramu projektu Analiza kolejności działań, ich czasu trwania oraz wymagań dotyczących zasobów potrzebnych do ich realizacji w celu utworzenia harmonogramu projektu.

7 Co daje SPP - Koszt Planowanie zasobów Planowanie zasobów Określenie, jakie zasoby (ludzie, sprzęt, materiały) i w jakiej ilości są potrzebne do realizacji działań w projekcie. Szacowanie kosztów Szacowanie kosztów Określenie przybliżonej wartości (szacunku) kosztów zasobów niezbędnych do realizacji działań w projekcie. Budżet projektu Budżet projektu Przydzielenie szacunkowego kosztu całkowitego do poszczególnych pakietów roboczych projektu.

8 Co daje SPP - Ryzyko Planowanie ryzyka projektu Planowanie ryzyka projektu Podejmowanie decyzji o tym jak podchodzić do zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w projekcie oraz jak planować działania w tym zakresie.

9 Co daje SPP - Integracja Opracowanie planu realizacji projektu Opracowanie planu realizacji projektu Integracja i koordynacja wszystkich cząstkowych planów projektu w celu stworzenia jednego spójnego dokumentu.

10 SPP – Struktura procesów planowania

11 Tablica – przypominająca spis treści w książce, Wykres – przypominający formą schemat organizacyjny. Formy Struktury Podziału Pracy

12 SPP - Forma tablicy Projekt w postaci spisu Faza 1 zadanie 1 podzadanie 1 podzadanie 2 podzadanie n zadanie 2 podzadanie 1 podzadanie 2 podzadanie n Faza 2 zadanie 1 podzadanie 1 podzadanie 2 podzadanie n

13 ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TENISOWEGO 1. Przygotowanie turnieju 1.1. Uzyskanie zgody PZT 1.1.1. Określenie parametrów turnieju (data, ranga, miejsce, ilość startujących) 1.1.2. Sporządzenie zapytania o zgodę na organizację 1.1.3. Wysłanie zapytania o zgodę 1.1.4. Oczekiwanie na otrzymanie zgody 1.1.5. Otrzymanie zgody 1.2. Stworzenie regulaminu turnieju 1.2.1. Zebranie regulaminów turniejowych 1.2.2. Skompletowanie zasad PZT 1.2.3. Ułożenie regulaminu turniejowego 2. Organizacja turnieju 2.1. Powiadomienie o turnieju 2.1.1. Sporządzenie powiadomień 2.1.2. Rozesłanie powiadomień (kluby, zawodnicy, ew. goście) 2.2. Zamówienie sędziego głównego 2.1.1. Sporządzenie powiadomienia 2.2.2. Wysłanie informacji do związku sędziów 2.2.3. Wyznaczenie sędziego 2.3. Wyznaczenie kierownika turnieju 2.4. Przygotowanie obiektu 2.4.1. Rezerwacja kortów na czas turnieju 2.4.2. Postawienie do dyspozycji kortowego 2.4.3. Renowacja kortów i przygotowanie obiektu do zawodów 2.5. Przygotowanie sprzętu 2.5.1. Zakup mączki 2.5.2. Sprawdzenie stanu narzędzi i akcesoriów potrzebnych do utrzymania kortów w odpowiednim stanie 2.5.3. Ewentualna naprawa lub zakup nowego sprzętu 2.5.4. Zakup piłek SPP - Forma tablicy

14 SPP - Forma wykresu

15

16

17 1. Rzeczowa struktura projektowanego systemu 2. Funkcyjna struktura projektowanego systemu. 3. Forma mieszana. Zakres SPP przy tworzeniu struktury zadań projektu

18 Struktura zorientowana rzeczowo Struktura podziału projektu dokładnie odpowiada elementom składowym projektowanego systemu. Przykłady: budowa domów, urządzeń.

19 SPP – Przykład struktury zorientowanej rzeczowo

20 Struktura zorientowana funkcjonalnie Punktem wyjścia jest wyróżnienie funkcji które muszą być realizowane przez projektowany system. Opracowanie struktury typowo funkcjonalnej jest trudne z uwagi na prawie zawsze występujące w projektach kryteria rzeczowe.

21 SPP – Przykład struktury zorientowanej funkcjonalnie

22 Zawiera zarówno zadania wyróżnione rzeczowo, jak i funkcjonalnie. Ta forma występuje w praktyce najczęściej, ponieważ prawie zawsze w projekcie występują zadania związane z tworzeniem systemu i zadania organizacyjne. Struktura mieszana

23 SPP – Przykład mieszanej struktury podziału pracy

24

25

26 1. Każdy projekt może być na początku podzielony na wyróżnione z czasowego punktu widzenia i następujące po sobie fazy. Jeżeli projekt jest szczególnie długi, to można wtedy dla każdej jego fazy sporządzić plan struktury zamiast budować taki plan dla całego projektu. 2. Podział zadań powinien być zakończony wtedy, gdy zdefiniowane zostaną zadania cząstkowe, które mogą być przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym (grupy pracowników, wydziały, podwykonawcy z zewnątrz). Zasady tworzenia SPP

27 Zasady tworzenia SPP c.d. 3. Zadania cząstkowe powinny być tak sformułowane, aby na zakończenie każdego z nich istniał jasno zdefiniowany rezultat. Ułatwia to znacznie późniejsze sterowanie projektem. 4. Dla wcześniejszych faz realizacji projektu (np. badania wstępne, badania rynku, określenie koncepcji) nadaje się szczególnie forma podziału zadań zorientowana na funkcje, natomiast w późniejszych fazach (prace konstrukcyjne, budowa systemu) lepiej jest dokonywać podziału zadań na wyższym poziomie struktury w oparciu o strukturę obiektu, a dopiero później na niższych poziomach wykorzystywać funkcjonalne kryterium podziału.

28 5. Zakres czasu niezbędny do wykonania zadań cząstkowych powinien być na tyle mały, w porównaniu do czasu całego projektu, żeby kierownik projektu był w stanie skutecznie sterować całym przedsięwzięciem (np. inicjować działania korygujące w przypadku niepowodzenia w realizacji zadań cząstkowych). 6. Zakres kosztów realizacji zadania cząstkowego powinien być mały w porównaniu z kosztem realizacji całego projektu, tak, aby zagwarantować skuteczne sterowanie kosztami przez kierownika projektu. Tym samym można także utrzymać w rozsądnych granicach błędy szacowania kosztów. Zasady tworzenia SPP c.d.

29 1. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. 2. Przyjmuje się że powinny to być trzy lub cztery poziomy. Można spotkać się z poglądem, że przy liczbie poziomów większej niż pięć, sześć, struktura projektu staje się nieprzejrzysta. 3. Jeśli zachodzi konieczność wyodrębnienia większej liczby poziomów, to powinno się rozważyć czy projekt nie powinien być podzielony na projekty cząstkowe i każdy z nich poddany osobnej strukturalizacji. Ile poziomów struktury definiować ?

30 Projekty są realizowane w istniejących organizacjach (przedsiębiorstwach). Należy zadbać o to, aby każdy element planu struktury projektu, który występuje na najniższym poziomie, mógł być przypisany do odpowiedniego stanowiska wykonawczego. W ten sposób otrzymujemy powiązanie między planem struktury projektu a planem organizacyjnym przedsiębiorstwa. Powiązania te mają znaczenie szczególnie wtedy, gdy osoby zaangażowane w realizację projektu pozostają w czasie jego realizacji w swoich macierzystych jednostkach organizacyjnych. SPP a struktura organizacyjna

31

32 Przykład – budowa SPP Organizacja przyjęcia urodzinowego. Etapy tworzenia struktury od poziomu ogólności do szczegółów.

33 Ogólna SPP

34 Rozwinięta SPP

35 Szczegółowa SPP

36 Modyfikacja SPP

37 Zaplanować rzeczową SPP ogrodu w oparciu o dostępne elementy. Wpisać je do wykresu. Uzupełnić o brakujące elementy. Ćwiczenie do wykonania

38 Piaskownica, choinka, taras, oświetlenie, agrest, huśtawka, maliny, oczko wodne, namiot, folia, ryby, drzewa, kasztan, drzewa owocowe, pergola, jabłoń. Lista niektórych elementów z których ma się składać ogród przydomowy

39 Matryca SPP

40 Dla opracowanej struktury projektu wskazać wykonawców lub dostawców (z załączonej listy lub uzupełnić tą listę). OBI, Practicar, PHU Zieleń, FHU Bruki i kostki, pan Janek, pan Piotrek, sklep zoologiczny Ćwiczenie do wykonania

41 Opracować Strukturę Podziału Pracy dla dowolnego prowadzonego w firmie przedsięwzięcia Ćwiczenie do wykonania


Pobierz ppt "Struktura Podziału Pracy - SPP Dr inż. Seweryn Tchórzewski Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google