Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci powiązań JM 1 JM 1. Sieci powiązań JM 2 W poprzednim semestrze poznali Państwo pojęcie – PROCES Przykłady procesów z ubiegłego semestru: 1.Zdjęcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci powiązań JM 1 JM 1. Sieci powiązań JM 2 W poprzednim semestrze poznali Państwo pojęcie – PROCES Przykłady procesów z ubiegłego semestru: 1.Zdjęcie."— Zapis prezentacji:

1 Sieci powiązań JM 1 JM 1

2 Sieci powiązań JM 2 W poprzednim semestrze poznali Państwo pojęcie – PROCES Przykłady procesów z ubiegłego semestru: 1.Zdjęcie humusu 2.Wykop mechaniczny 3.Wykop ręczny. i. Zasypanie wykopu

3 Sieci powiązań JM 3 Przykłady procesów dla domu jednorodzinnego (fragment):

4 Sieci powiązań JM 4 Graficzne przedstawienie procesów: Przedstawiane dotąd listy procesów nie odzwierciedlają kolejności wykonywanych procesów i ich wzajemnych powiązań technologicznych i/lub organizacyjnych Metoda sieciowa jest to graficzne przedstawienie procesów i ich wzajemnych relacji oparte o matematyczną teorię grafów. Pierwsze zastosowania w końcu lat 50-tych ubiegłego stulecia: przy budowie rakiety Polaris – skrócenie cyklu produkcji o prawie 2 lata! metodą PERT Wyróżniamy dwa rodzaje metod: Metoda ścieżki krytycznej (CPM) Critical Path Method Metoda PERT Program Evaluation adn Review Technique

5 Sieci powiązań JM 5 Technika dwupunktowo – rozdzielcza Każdy proces możemy przedstawić graficznie: lub: P K P – numer zdarzenia początkowego chwila rozpoczęcia danego procesu K K – numer zdarzenia końcowego chwila ukończenia danego procesu P Nazwa procesu Czas trwania procesu Czas trwania procesu Powiązania między procesami wynikające z technologii zaznaczamy strzałkami

6 Sieci powiązań JM 6 JM 6 Przykład sieci dla robót ziemnych (ćwiczenia z poprzedniego semestru) Roboty ziemne Zdjęcie humusu 1 Wykop mechan. Wykop ręczny Zasypanie wykopu Proces 5-6 musi rozpocząć się po zakończeniu procesu 3-4, natomiast Proces 3-4 musi rozpocząć się po zakończeniu procesu 1-2. Procesy następują bezpośrednio po sobie. (tzw procesy szeregowe). Proces 7-8 nie jest powiązany z procesami Proces 7-8 musi rozpocząć się po zakończeniu innego etapu budowy, np. po zakończeniu izolacji pionowej.

7 Sieci powiązań JM 7 Obliczenia sieci powiązań Pomiędzy zdarzeniami początkowymi i końcowymi w każdej sieci można poprowadzić szereg możliwych połączeń (wynikających z technologii). Najdłużej trwające (powiązane ze sobą) procesy w sieci nazywamy ścieżką krytyczną lub drogą krytyczną. W konsekwencji, przedłużenie czasu trwania procesu na drodze krytycznej powoduje przedłużenie czasu trwania całości zadań, robót. Natomiast w przypadku skrócenia czasu realizacji procesu na drodze krytycznej spowoduje skrócenie czasu trwania całości zadań, robót o ile na drogę krytyczną nie wejdzie inny proces będący do tej pory poza nią. Procesy nie leżące na ścieżce krytycznej mają zapasy czasu – czyli mogą się rozpocząć później, lub mogą się skończyć wcześniej. O takich procesach mówimy, że mają zapas czasu Jak ustalić drogę krytyczną i zapasy czasu ?

8 Sieci powiązań JM 8 P ZCZC t P NW t K NP K ZCZC t K NW t K NP Nazwa procesu Czas Trwania procesu t t Nazwa procesu Czas Trwania procesu t t P ZCZC t P NW t P NP K ZCZC t K NW t K NP P – nr zdarzenia początkowego – chwila rozpoczęcia danego procesu K – nr zdarzenia końcowego – chwila ukończenia danego procesu t P NW – termin najwcześniejszy rozpoczęcia t K NW – termin najwcześniejszy zakończenia t NW = t NW + t t dla P i K i wybieramy termin maksymalny z możliwych t P NP – termin najpóźniejszy rozpoczęcia t K NP – termin najpóźniejszy zakończenia t NP = t NP - t t dla P i K i wybieramy termin minimalny z możliwych Z c – całkowity zapas czasu: Z C = t P NP – t P NW = t K NP – t K NW lub Drogę krytyczną wybieramy dla procesów o minimalnych (zerowych) całkowitych zapasach czasu Z c

9 Sieci powiązań JM 9 Wyznaczyć ścieżkę krytyczną dla następującej siatki powiązań: proces C proces A proces D proces Bproces E a. Siatkę przeliczamy do przodu od P=1 do K=10 czyli dla najwcześniejszych terminów b. Dla P=1 przyjmujemy jako najwcześniejszy termin rozpoczęcia: 0 c. Dla K=2 przyjmujemy jako najwcześniejszy termin zakończenia: = d. Dla P=3 przyjmujemy jako najwcześniejszy termin rozpoczęcia: termin K = 5 5 e. W ten sposób wypełniamy najwcześniejsze terminy rozpoczęcia i zakończenia aż do K=6 i K= f. Dla P=9 przyjmujemy maksymalną wartość terminów zakończenia procesów C i D czyli g. I ostatecznie dla K=10 mamy = PKPK PK PK PK

10 Sieci powiązań JM 10 Wyznaczyć ścieżkę krytyczną dla następującej siatki powiązań cd 1 proces C proces Aproces D proces Bproces E a. Teraz siatkę przeliczamy od tyłu od K=10 do P=1 czyli dla najpóźniejszych terminów b. Dla K=10 najpóźniejszy termin zakończenia przyjmujemy najwcześniejszy termin zakończenia czyli c. Dla P=9 najpóźniejszy termin rozpoczęcia obliczamy jako = d. Dla K=8 najpóźniejszy termin zakończenia przyjmujemy najpóźniejszy termin rozpoczęcia czyli P= e. W ten sposób wypełniamy najpóźniejsze terminy rozpoczęcia i zakończenia aż do P=5 i P= f. Dla K=2 przyjmujemy minimalną wartość terminów rozpoczęcia procesów B i D czyli 5 5 g. I ostatecznie dla P=1 mamy 5 – 5 = 0 0 PKPK PKPK PK

11 Sieci powiązań JM 11 Wyznaczyć ścieżkę krytyczną dla następującej siatki powiązań cd 2 proces C proces Aproces D proces Bproces E PKPK PKPK PK a wyznaczamy zapasy czasu dla każdego P i K jako różnicę między najpóźniejszymi i najwcześniejszymi czasami b drogę krytyczną wyznaczają ciągi procesów o NAJMNIEJSZYM (w tym przypadku-zerowym zapasie czasu czyli procesy: Proces A, Proces D i Proces E

12 Sieci powiązań JM 12 Wyznaczyć ścieżkę krytyczną dla następującej siatki powiązań cd 3 proces C proces Aproces D proces Bproces E PKPK PKPK PK drogę krytyczną wyznaczają ciągi procesów o zerowym zapasie czasu czyli procesy: 1-2, 5-6, 9-10 Proces A, Proces D i Proces E Termin realizacji całości robót wynosi 35

13 Sieci powiązań JM 13 Harmonogram

14 Sieci powiązań JM 14 Przykład siatki powiązań

15 Sieci powiązań JM 15 Przykład siatki powiązań

16 Sieci powiązań JM 16 Przykład siatki powiązań Nieprawidłowa numeracja Wszystkich procesów dla chwil P i K zaznaczono 2 przykłady Uwaga:

17 Sieci powiązań JM 17 Przykład siatki powiązań

18 Sieci powiązań JM 18 Przykład siatki powiązań

19 Sieci powiązań JM 19 Przykład siatki powiązań

20 Sieci powiązań JM 20 Inne typy siatek i ich przeliczanie oraz dalsze wykorzystanie a także o programach komputerowych do obliczania sieci powiązań dowiedzą się Państwo w przyszłych semestrach.

21 Sieci powiązań JM 21 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Sieci powiązań JM 1 JM 1. Sieci powiązań JM 2 W poprzednim semestrze poznali Państwo pojęcie – PROCES Przykłady procesów z ubiegłego semestru: 1.Zdjęcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google