Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Julia Smodrzak kl. 2e

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Julia Smodrzak kl. 2e"— Zapis prezentacji:

1 Autor: Julia Smodrzak kl. 2e
KWAŚNE DESZCZE Autor: Julia Smodrzak kl. 2e

2 WSTĘP Powietrze jest zanieczyszczone, gdyż niektóre jego składniki, występujące w ilości wyższej niż normalnie, mogą zagrażać faunie, florze lub zdrowiu człowieka (alergie, zatrucia). Źródłem istotnych zanieczyszczeń atmosfery są strefy uprzemysłowione, które częściowo opadną na powierzchnię Ziemi i zatrują gleby i wody. Na przykład dwutlenek siarki możemy odnaleźć we wnętrzu chmur oraz w opadach nazywanych kwaśnymi deszczami, które niszczą ziemię. Kwaśne deszcze powodują znaczne szkody we florze i w faunie. To zanieczyszczenie zmniejszyło się w ciągu ostatnich kilku lat dzięki rozwojowi nowych źródeł energii.

3 CO TO JEST? Kwaśne deszcze to zanieczyszczone opady, które spadają z góry i szkodzą naszemu środowisku. Kwaśne deszcze mogą przybrać formę deszczu, śniegu lub mgły, które zawierają znaczne ilości dwutlenku siarki i tlenku azotu. Zanieczyszczenia te mogą przemieszczać się na znaczne odległości, stanowiąc tym samym globalny problem. Przykładowo na kwaśny deszcz narażony jest Ojcowski Park Narodowy, gdyż w jego pobliżu znajduje się elektrociepłownia, a tam zasiarczenie powietrza przekroczono o kilkaset procent. Rządy na całym świecie i osoby fizyczne powinny z tym walczyć.

4 POWSTAWANIE Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza. Największe znaczenie ma dwutlenek siarki , tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorowodór. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze źródeł naturalnych oraz są wynikiem działalności człowieka.

5 HISTORIA W przeszłości opady atmosferyczne w Europie nie były zanieczyszczone. W dzisiejszych czasach przez rozwój przemysłu pojawiły się kwaśne deszcze. Przez ogromne ilości spalanego przez nas węgla, oleju opałowego i gazu ziemnego emitowanego do atmosfery zanieczyszcza się woda deszczowa. Naturalnymi źródłami zanieczyszczeń są natomiast czynne wulkany, które wybuchając, uwalniają dwutlenek siarki i tlenek azotu. 

6 Poziom kwaśności mierzy się w skali, pH
Poziom kwaśności mierzy się w skali, pH. Im większe stężenie kwasu tym niższe pH. Opad mający niższą wartość od 5,6 pH jest kwaśny. Rzadko w Polsce spotykane są deszcze o wartości poniżej 3,0 pH. Deszcz o rekordowo niskim pH (2,4) spadł w 1974r. w Szkocji, był on kwaśniejszy od soku cytrynowego.

7 SKUTKI KWAŚNYCH DESZCZY
Kwaśne deszcze niosą ze sobą wiele poważnych skutków, które są zgubne zarówno dla człowieka, jak i dla fauny i flory. 

8 ZAKWASZANIE WÓD Kwaśne deszcze powodują zakwaszenie wód powierzchniowych. Szczególnie narażone są strumienie, rzeki i jeziora na terenach zalesionych. Badania wykazały, że przy współczynniku pH = 5,4 przestają się rozmnażać ryby.

9 ZAKWASZANIE GLEB Kwaśne deszcze prowadzą również do zakwaszania gleb, w których uwalnia się toksyczny glin i następuje wymywanie substancji odżywczych. mapka obrazująca zakwaszenie gleb w Polsce

10 ZAGŁADA LASÓW Kwaśne deszcze powodują obumieranie dużej ilości drzew, a także niszczenie runa leśnego. Drzewa mają uszkodzone liście, co powoduje nadmierne parowanie wody i zakłócenia w procesie fotosyntezy - skutkiem, czego jest ich mała odporność na warunki klimatyczne.

11 NIEDOBÓR SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH
Zakwaszenie gleby powoduje wymywanie wielu niezbędnych dla życia roślin substancje. Występuje np. niedobór magnezu, miedzi czy mangany. Następuje zanik symbiozy z grzybami (mikoryzy) i rezultacie głód rośliny. 

12 ŚMIERĆ RYB Kwaśne deszcze spowodowały śmierć milionów łososi i pstrągów w tysiącach szwedzkich jezior. Spośród 90 tysięcy szwedzkich jezior 4 tysiące są bardzo zakwaszone (pH poniżej 5), 18 tysięcy jest nieco zakwaszone, dalszych 20 tysięcy prawdopodobnie wkrótce zostanie skażonych. Z niektórych rzek na południu tego kraju całkowicie zniknęły łososie. Sytuację próbuje się uzdrowić przez rozpylanie z helikopterów latających nad zakwaszonymi jeziorami wapna, które neutralizuje kwas.

13

14 ZŁY WPŁYW NA BUDOWLE I RÓŻNE MATERIAŁY
Kwaśne deszcze powodują uszkodzenia różnych budynków, pomników i zabytków, ponieważ rozpuszczają wapień, cement i marmur. Poza tym zanieczyszczenia oddziałują szkodliwie na tworzywa sztuczne, witraże, a nawet na metale, powodując ich korozję. Kwaśne deszcze sieją spustoszenia wśród cennych zabytków, przykładowo: Opactwo Westminsterskie w Londynie.

15

16 ZAPOBIEGANIE KWAŚNYM DESZCZOM
Zapobieganie kwaśnym deszczom, liczy się z wieloma rozwiązaniami. Powstawanie kwaśnych opadów można ograniczyć, zmniejszając ilość spalanych paliw- węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Zamiast tradycyjnych źródeł energii warto w większym stopniu wykorzystywać energię słoneczną, energię wody i wiatru.

17 KONIEC


Pobierz ppt "Autor: Julia Smodrzak kl. 2e"

Podobne prezentacje


Reklamy Google