Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 19 października 2015

2 erasmusplus.org.pl/power Centralny system teleinformatyczny SL 2015 W systemie Dokumentów On-line FRSE należy wypełnić Formularz do SL 2015. Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

3 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej System SL 2015 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia w zakresie uczestników projektów -Każdy uczestnik projektu współfinansowanego z ESF jest zarejestrowany w centralnym systemie informatycznym SL 2015. -Informacje dotyczące wszystkich uczestników, którzy przystąpili do projektu są przekazywane przez FRSE do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Możliwość kontroli 5% dokumentów projektowych pod względem poprawności doboru uczestników

4 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  Dane uczestnika w Formularzu do SL 2015 należy uzupełniać niezwłocznie po podpisaniu umowy pomiędzy studentem a uczelnią.  Dane odnoszące się do sytuacji studenta po zakończeniu mobilności należy uzupełnić w Formularzu do SL 2015 do 4 tygodni od zakończenia mobilności.  Data zakończenia udziału w projekcie (wsparciu) musi być taka sama jak podana w Mobility Tool+.  Data zakończenia mobilności to data powrotu studenta z mobilności (wliczając okres pobytu bez dofinansowania w instytucji przyjmującej).

5 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Ogólne wytyczne: -Dane do formularza SL należy wprowadzać dwukrotnie: przed wyjazdem studentów (tj. niezwłocznie po podpisaniu umowy) i po powrocie studentów z mobilności. -Wszystkich studentów należy wprowadzać do jednego formularza SL, do jednego szkicu.

6 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Ogólne wytyczne: -Pod koniec każdego kwartału należy złożyć formularz poprzez kliknięcie opcji „Zapisz jako szkic”. -Dane wprowadzone do formularza będzie można zmieniać w kolejnym kwartale. Nie będzie można usunąć uczestnika. -Na początku każdego kolejnego kwartału formularze zostaną udostępnione uczelniom w celu wprowadzenia danych studentów.

7 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Aby wypełnić Formularz SL należy: 1. Zalogować się do systemu dokumentów OnLine FRSE (http://online.frse.org.pl). 2. Kliknąć na link do swojej teczki projektu z 2015 roku w sekcji POWER. 3. Z tabeli Formularze/Niezatwierdzone dokumenty/Szkice wybrać Formularz SL 2015 i nacisnąć ikonę „Nowy dokument”. 4. Wypełnić Formularz SL 2015.

8 erasmusplus.org.pl/power

9

10 Te same daty Studia w zagranicznej uczelni Staż/praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie

11 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Wytyczne końcowe: Po powrocie studenta należy wypełnić obligatoryjnie w sekcji „Szczegóły i rodzaj wsparcia” poniższe pola: -„Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną przez nią ścieżką uczestnictwa” - należy wybrać TAK lub NIE. -„Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie (1)” – należy wybrać jedną z podanych opcji.

12 erasmusplus.org.pl/power Pole obowiązkowe dla studentów otrzymujących „dodatek socjalny” Pole obowiązkowe dla studentów niepełnosprawnych

13 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej SEKCJA „Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu” ! W tej sekcji pojawiła się dodatkowa opcja wyboru „odmowa podania informacji”. W przypadku wybrania tej opcji uczelnia powinna posiadać dokumentację (maile, oświadczenie, itp.) poświadczającą, że student faktycznie odmówił podania danej informacji.

14 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej WAGA dokładności wpisywania danych adresowych! PRZED KOREKTĄ: WojewództwoPowiatGminaMiejscowoscUlicaKod Pocztowy LubelskiebialskiBiała Podlaska Kosocińskiego21-500 PO KOREKCIE: WojewództwoPowiatGminaMiejscowoscUlicaKod Pocztowy LUBELSKIEBiała Podlaska Janusza Kusocińskiego21-500

15 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Każdy student wpisany do Formularza SL musi podpisać Oświadczenie uczestnika projektu - Data podpisania Oświadczenia musi być taka sama, jak data podpisania umowy przez studenta. -ORYGINAŁ Oświadczenia uczestnika należy przesłać do FRSE pocztą. -Na Oświadczeniu uczestnika powinien znajdować się czytelny podpis studenta. Podpis powinien zawierać imię i nazwisko. -Oświadczenia powinny zawierać kompletne dane adresowe polskiej uczelni wysyłającej.

16 erasmusplus.org.pl/power Dziękujemy za uwagę Zespół projektu „Zagraniczna mobilność studentów PO WER” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel.: 22 46 31 288 (306 lub 664) faks: 22 46 31 026 e-mail: adebska@frse.org.pl, mdekarz@frse.org.pl, aladzik@frse.org.pladebska@frse.org.plmdekarz@frse.org.pl aladzik@frse.org.pl http://erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej


Pobierz ppt "Erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google