Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2016/2017

2 2 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje niemieckie uczelnie za granicą.

3 3 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków Co to jest DAAD? Stowarzyszenie około 230 niemieckich szkół wyższych Główne zadanie: wspieranie współpracy niemieckich szkół wyższych z zagranicznymi uczelniami DAAD otrzymuje środki przede wszystkim z budżetu Republiki Federalnej Niemiec

4 4 Oferta stypendialna dla Polaków DAAD obchodzi w 2015 roku 90-lecie swojego istnienia. Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie powstało w 1997 roku.

5 5 Do zadań przedstawicielstwa należy: Organizowanie komisji kwalifikacyjnych na stypendia DAAD Informowanie o możliwościach studiowania i realizacji badań naukowych w Niemczech Opieka nad byłymi stypendystami DAAD Wspieranie lektoratów DAAD na polskich uczelniach

6 6 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków 1.Stypendia dla studentów i absolwentów 2.Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców 3.Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich 4.Stypendia dla byłych stypendystów 5.Stypendia dla niemieckiej mniejszości w Polsce

7 7 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)

8 8 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Celuczestnictwo w letnich kursach językowych Czas trwania3-4 tygodnie Wysokość stypendium 850 € + ryczałt na podróż Kandydacistudenci po pierwszym roku studiów Limit wieku kandydatów nie ma Termin składania wniosków 1 grudnia 2015

9 9 http://www.daad.de/hsk-kursliste Besonderheiten: Kurse, die auch von DAAD-Hochschulsommerkurs­ stipendiaten besucht werden können

10 10 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Celnawiązanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, poznanie niemieckich instytutów naukowych, firm i instytucji publicznych Czas trwania7-12 dni Wysokość stypendium 50 € na każdy dzień pobytu w Niemczech na każdego uczestnika Kandydacistudenci wszystkich kierunków po pierwszym semestrze studiów (10-15 osób) + opiekun naukowy Terminy składania wniosków 1 listopada 2015 (na podróże od 1 marca 2016) 1 lutego 2016 (na podróże od 1 czerwca 2016) 1 maja 2016 (na podróże od 1 września 2016)

11 11 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Celpodjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów magisterskich uzupełniających lub podyplomowych Czas trwania10-24 miesięcy (w zależności od rodzaju studiów) Wysokość stypendium 750 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydacitrzeciego roku studiów licencjackich studenci piątego roku studiów magisterskich oraz absolwenci posiadający tytuł licencjata lub magistra Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

12 12 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka) CelRozwinięcie osiągnięć artystycznych lub podjęcie magisterskich studiów uzupełniających na jednej z niemieckich państwowych uczelni Czas trwania1 rok akademicki lub 2 lata Wysokość stypendium 750 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci kierunków artystycznych Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu Terminy składania wniosków 31 października 2015 Miejsce składania wniosków DAAD, Referat St21 West-, Mittel- und Südosteuropa Kennedyallee 50, D-53175 Bonn

13 13 1.Stipendien für Studierende und Graduierte Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer Bewerber, die bereits in Deutschland sind, können sich bewerben, wenn sie sich zum Zeitpunkt der Bewerbung maximal 15 Monate in Deutschland aufhalten.

14 14 1.Stipendien für Studierende und Graduierte Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer BewerberInnenStudierende im fünften Studienjahr (Magister) oder im dritten Studienjahr (Lizenziat) sollen das Studienabschlusszeugnis bis zum Stipendienantritt in Bonn einreichen.

15 15 1.Stipendien für Studierende und Graduierte Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer 1. Semester2. Semester AUSLANDSSEMESTER z. B. 3. Semester4.Semester Ein Studienabschnitt in einem anderen Land darf nicht mehr als ¼ des Deutschlandsaufenthalts betragen und muss vom Studienprogramm vorgesehen werden.

16 16 1.Stipendien für Studierende und Graduierte Studienstipendien für Künstler (Architektur, Musik, bild. + darst. Kunst) ZielErgänzende Studien (ohne Abschluss) oder Besuch eines ergänzenden Masterstudiengangs an einer staatlichen Hochschule in Deutschland Stipendienlaufzeit1 Studienjahr (ggf. 2 Studienjahre) Stipendienhöhe750 € monatlich + zusätzliche Leistungen BewerberInnenGraduierte künstlerischer Fachrichtungen Altersgrenzekeine, aber Antragstellung spätestens sechs Jahre nach dem Abschluss des grundständigen Studiums Bewerbungstermin31. Oktober 2015 BewerbungsortDAAD, Referat ST 21, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn

17 17 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na krótkie pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców (postdocs) Stypendia na roczne pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech

18 18 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych w ramach doktoratu w Polsce Czas trwania1-6 miesięcy przedział czasowy od 01.06.2016 do 31.01.2017 Wysokość stypendium 750 € miesięcznie (absolwenci) 1.000 € miesięcznie (doktoranci) + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom magistra Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

19 19 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na długoterminowe pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych w ramach doktoratu w Polsce Czas trwania7-10 miesięcy przedział czasowy od 01.10.2016 do 31.07.2017 Wysokość stypendium 750 € miesięcznie (absolwenci) 1.000 € miesięcznie (doktoranci) + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom magistra Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

20 20 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech Celprzeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich uczelni Czas trwaniamax. 3 lata rozpoczęcie stypendium 01.10.2016 Wysokość stypendium 750 € miesięcznie 1.000 € miesięcznie (doktoranci) + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom magistra Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

21 21 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców (postdoc) Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-10 miesięcy Wysokość stypendium 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydacimłodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku na pobyt od 1 do 6 miesięcy najpóźniej 4 lata po uzyskaniu tytułu doktora; na pobyt od 7 do 10 miesięcy najpóźniej 2 lata po uzyskaniu tytułu doktora Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

22 22 3. Stypendia dla naukowców Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

23 23 3. Stypendia dla naukowców Celprzeprowadzenie prac badawczych / odbycie stażu artystycznego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacinaukowcy z tytułem naukowym co najmniej doktora (nie dotyczy artystów) zatrudnieni w szkołach wyższych lub instytutach naukowych Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 15 listopada 2015 oraz 1 czerwca 2016 Stypendia na pobyty badawcze oraz staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich

24 24 3. Stypendia dla naukowców Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Celwspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców Czas trwaniamaksymalnie 2 lata Wysokość stypendium ustalana odpowiednio do potrzeb Kandydacinaukowiec z tytułem co najmniej doktora Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 31 lipca (finansowanie projektów od pierwszego stycznia kolejnego roku). Wnioski należy kierować do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25 25 4. Stypendia dla byłych stypendystów Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

26 26 4. Stypendia dla byłych stypendystów Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD Cel utrzymywanie kontaktów z niemieckimi naukowcami poprzez krótkie pobyty badawcze w Niemczech. Byli stypendyści, którzy nie pracują naukowo mogą także odbyć pobyt stypendialny w instytucji powiązanej z gospodarką, administracją, kulturą oraz mediami. Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (magister, postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacibyli roczni stypendyści DAAD oraz stypendyści, którzy co najmniej rok studiowali w byłej NRD Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 15 listopada 2015 oraz 1 czerwca 2016

27 27 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla naukowców i nauczycieli akademickich

28 28 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów – mniejszość niemiecka w Polsce Celuczestnictwo w letnich kursach językowych Czas trwania3-4 tygodnie Wysokość stypendium 850 € + ryczałt na podróż Kandydacistudenci po pierwszym roku studiów Limit wieku kandydatów nie ma Termin składania wniosków 1 grudnia 2015

29 29 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów - mniejszość niemiecka w Polsce Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych w ramach doktoratu w Polsce Czas trwania1 - 6 miesięcy Wysokość stypendium 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom magistra Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

30 30 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla naukowców i nauczycieli akademickich - mniejszość niemiecka w Polsce Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1 - 3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacinaukowcy z tytułem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni w szkołach wyższych lub instytutach naukowych Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 15 listopada 2015 oraz 1 czerwca 2016

31 26 Dziękuję za uwagę! DAAD ul. Czeska 24/2 03-902 Warszawa Tel.: 22 616 13 08 daad@daad.pl www.daad.pl facebook.com/daadpolska © Michael Jordan

32 32 Eva Teshajev Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Lingwistyki Stosowanej ul. 28 czerwca 1956, nr 198 61-485 Poznan daad_lektorat_poznan@yahoo.de

33 33 Ważne adresy internetowe www.funding-guide.de (portal DAAD - baza danych zawierająca stypendia DAAD i innych organizacji) www.hochschulkompass.de (adresy wszystkich uczelni niemieckich i wyszukiwarka kierunków studiów I, II, III stopnia) www.studieren.de (adresy wszystkich uczelni niemieckich)

34 34 www.uni-assist.de (organizacja zajmująca się rekrutacją na studia w Niemczech) www.dashochschulranking.de (ranking uczelni niemieckich) www.study-in.de (informacje o studiach i życiu studenckim w Niemczech)

35 35 BEWERBUNG ONLINE – PORTAL DAAD www.daad.pl (polski) Stypendia dla Polaków Wybieramy odpowiednie stypendium Prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją: * 5 kroków do portalu * Pomoc w wypełnieniu formularza - tłumaczenie formularza na jęz. polski

36 Wskazówki dla ubiegających się o stypendium dla doktorantów/naukowców Poszukiwanie odpowiedniej uczelni www.dfg.de/research-explorer Wyszukiwarka zawierająca ponad 17 000 ośrodków badawczych na niemieckich uczelniach i pozauniwersyteckich instytucjach naukowych www.dfg.de/research-explorer www.phdgermany.de Platforma Niem. Centr. Wym. Akad. DAAD zawierająca informacje o wolnych miejscach na studiach doktoranckich www.phdgermany.de www.hochschulkompass.de Baza danych z informacjami odnośnie niemieckich uczelni, kontaktów Biur współpracy z zagranicą oraz możliwości zrobienia doktoratu w Niemczech.www.hochschulkompass.de Nawiązanie kontaktu z niemieckim nauczycielem akademickim 36

37 37 Stypendia innych organizacji Baza danych niemieckich organizacji przyznających stypendia do Niemiec: http://www.funding-guide.de

38 38 Stypendia innych organizacji Fundacja im. Aleksandra von Humboldta (AvH) http://www.humboldt-foundation.de Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) http://www.dfg.de Towarzystwo im. Maxa Plancka (MPG) http://www.mpg.de

39 39 Stypendia innych organizacji Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) http://www.bmbf.de Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Leibniza (WGL) http://www.wgl.de Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza http://www.helmholtz.de


Pobierz ppt "1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google