Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , I.Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów z funduszy DAAD II.Inne możliwości uzyskania stypendiów - British Council, Max Planck, Jean Monnet

2 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Schemat prezentacji Krótka charakterystyka funduszu Możliwości i korzyści Zasady i wymogi Terminy i szczegółowe informacje Kontakt oraz linki do stron

3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów z funduszy DAAD (cz.1)

4 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych, której zadaniem jest wspieranie współpracy uczelni niemieckich z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i młodych naukowców; Programy są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszelkie dziedziny nauki; Polska należy do najważniejszych europejskich partnerów DAAD – głównie poprzez umowy międzyuczelniane o wzajemnym partnerstwie i współpracy. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD)

5 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Rodzaje stypendiów – możliwości i korzyści Wiele rodzajów stypendiów: dla grup studenckich, na kursy językowe, dla absolwentów na pobyty studyjne (tj. dla absolwentów kierunków artystycznych lub absolwentów wydziału prawa i kierunków medycznych); Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców i doktorów wszystkich kierunków: (m.in.. Stypendia Wspólnoty Hermanna von Helmholtza i DAAD oraz Stypendia DAAD i Wspólnoty im. Leibniza) - terminy listopad i grudzień. – dla kierunków medycznych

6 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Rodzaje stypendiów – możliwości i korzyści c.d. Realizacja pracy badawczej na uczelni niemieckiej połączone z pisaniem pracy doktorskiej na uczelni niemieckiej lub na uczelni polskiej; Realizacja pracy badawczej na uczelni niemieckiej nie związanej z dysertacją – w szczególności dla młodych doktorów; Czas trwania stypendium od 1-6mcy (dla os. piszących pracę doktorska w Polsce); istnieje możliwość przeprowadzenia CAŁEJ pracy doktorskiej w Niemczech (ale tylko w uzasadnionych przypadkach – stypendium może być udzielone nawet na 3 lata).

7 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Rodzaje stypendiów – możliwości i korzyści c.d. Wysokość stypendium – pomiędzy 800 /mc (absolwenci) a 1000 /mc (doktoranta z min. 2 letnim stażem) + świadczenia; W przypadku stypendium Wspólnoty Naukowej im G.W. Leibniza oraz Wspólnoty H. von Helmholtza – stypendium może wynosić nawet do 1840 (dla młodych doktorów); Warunki uzyskania stypendium – limit wieku do 32 lat dla doktorantów (okres trwania stypendium – do 3 lat) i młodych doktorów lub 36 lat (okres trwania stypendium od 1-12mcy) – w zależności od rodzaju stypendium – może być też dłużej (12-24mcy).

8 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Kryteria ogólne ABSOLWENCI – o stypendia mogą ubiegać się osoby, które pracują zawodowo, ale od momentu uzyskania przez nich dyplomu nie minęło więcej niż dwa lata; O stypendia NIE MOGĄ ubiegać się osoby, które w momencie składania wniosku przebywały w Niemczech dłużej niż 2 lata; WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE - muszą być kompletne i czytelne, złożone W TERMINIE, w wersji niemieckiej lub angielskiej (niektóre wnioski dopuszczalne są jedynie w języku angielskim). INFORMACJE o przyznaniu stypendium są dostarczane w formie pisemnej z BONN; KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI – muszą dosłać do Centrali uwierzytelnione kopie świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz uwierzytelnione kopie tych dokumentów przetłumaczone również na język niemiecki (po 1 egzemplarzu); dodatkowo wymagane jest zaświadczenia o stanie zdrowia (na formularzu DAAD).

9 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Wnioski należy złożyć w 3 odrębnych kompletach adres: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD Ul. Czeska 24/ Warszawa Do każdego rodzaju wniosku wymagane są innego rodzaju załączniki – bardzo istotne jest by były WSZYSTKIE!!! Szczegółowe informacje:

10 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Dodatkowe informacje – jak pisać opinie? Opinie na temat kandydatów starających się o stypendia będą uznane jedynie od nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora; Powinna być napisana na oficjalnym papierze uczelni lub instytutu – w języku angielskim lub niemieckim – musi być podpisana i posiadać stempel instytutu; W opinii należy uwzględnić: - ocenę osiągnięć na studiach lub osiągnięć naukowych kandydata (oceny z egzaminów, samodzielna praca naukowa, publikacje etc.) - ocena osobowości, rozwoju i potencjału kandydata - ocena projektu kandydata pod względem naukowym oraz ocena szans zrealizowania projektu naukowego / studyjnego / badawczego.

11 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Terminy na rok 2006: Nowoczesne zastosowania biotechnologii - stypendia na pobyty badawcze m.in. dla młodych polskich naukowców – Termin: 15 marca 2006 Skierowany jest do wysoko wykwalifikowanych młodych naukowców z tytułem doktora z wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Stypendium przyznawane jest na okres od 6 do maksymalnie 24 miesięcy, umożliwia naukowcom prowadzenie badań naukowych w odpowiednich instytutach w Niemczech lub w krajach Europy Środkowej; Przedmiotem badań naukowych powinny być zagadnienia z dziedzin: biotechnologii medycznej, biotechnologii technicznej, agrobiotechnologii oraz molekularnych nauk o życiu; Warunkiem otrzymania stypendium jest tytuł naukowy doktora uzyskany w minionych trzech latach i bdb znajomość języka angielskiego (TOEFL 550/213);

12 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Terminy na rok 2006: Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów badawczych – Termin: 31 lipiec 2006 Wspólny program pomiędzy DAAD i Komitetem Badań Naukowych KBN; Celem programu jest rozwój współpracy naukowej poprzez wspieranie wymiany osobowej, szczególnie młodej kadry naukowej wspólnie realizującej projekty badawcze; Partner niemiecki musi złożyć odpowiedni wniosek na formularzach DAAD w Niemczech; UWAGA: składane wnioski powinny być podpisane przez obu partnerów; Szczegóły na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki (pod współpraca z zagranicą – współpraca dwustronna – Niemcy).

13 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Inne możliwości wspierania badań naukowych w Niemczech Stypendia Fundacji Schering dla młodych naukowców (do 33 roku życia) Termin: Cały rok Program skierowany jest do doktorantów i naukowców; Dziedziny: Biologia, Medycyna i Chemia; Celem jest umożliwianie naukowcom prowadzenia badań technikami bądź aparaturą, która nie jest dostępna w ich macierzystej instytucji; Stypendium przeznaczone jest na trzymiesięczny pobyt w laboratorium w Niemczech. Więcej informacji:

14 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Informacje dokładne na temat międzynarodowych kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim oraz ponad 100 programów stypendialnych oferowanych przez 50 organizacji na pobyty studyjne i badawcze w Niemczech, są dostępne na stronach: Formularze dla wszystkich typów stypendiów Inne instytucje oferujące stypendia: Bawarskiego Min. Oświaty, Wyznań, Nauki i Sztuki: Fundacji im. Roberta Boscha: Fundacji Alexandra von Humboldta:

15 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Kontakt i instytucje partnerskie DAAD Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ul. Smolna Warszawa tel.: 022/ , fax: 022/ Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie ul. Czeska 24/2, Warszawa tel.: 022/ , , fax: , Referat regionalny w centrali DAAD w Bonn Referat ds. Europy Środkowo-Wschodniej Kennedyallee 50, D Bonn Tel. 0049/228/ , - 330, -490, -493

16 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: , Dziękuję za uwagę Barbara Małuszyńska tel Politechnika Poznańska Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, Poznań


Pobierz ppt "POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań tel.: +48 61 6653520, 665."

Podobne prezentacje


Reklamy Google