Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-12-111 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-12-111 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl."— Zapis prezentacji:

1 2015-12-111 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl

2 2015-12-112 Literatura 1. Gourd L.M.: Podstawy Technologii Spawalniczych, WNT 1997. 2. Opartny-Myśliwiec Dąbrówka, Myśliwiec Mieczysław.: Techniki wytwarzania: spawalnictwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981. 3. Rosłanowski, Jan.: Praktyka warsztatowa : zagadnienia spajania i cięcia materiałów, WYD. AKADEMII MORSKA W GDYNI, Gdynia 2002.

3 2015-12-113 Spawanie gazowe (311) Źródłem ciepła jest płomień powstały podczas spalania acetylenu z tlenem. Źródłem ciepła jest płomień powstały podczas spalania acetylenu z tlenem. Do spawania używa się acetylenu ze względu na : Do spawania używa się acetylenu ze względu na : spalanie dwustopniowe (tę cechę wykazuje tylko acetylen) dające strefę redukującą i umożliwiającą łatwe regulowanie charakteru płomienia, spalanie dwustopniowe (tę cechę wykazuje tylko acetylen) dające strefę redukującą i umożliwiającą łatwe regulowanie charakteru płomienia, najwyższą temperaturę płomienia (około 3370 K) oraz największą wydajność cieplną (4 - 10 5 kW/m 2 s) spośród wszystkich gazów palnych, najwyższą temperaturę płomienia (około 3370 K) oraz największą wydajność cieplną (4 - 10 5 kW/m 2 s) spośród wszystkich gazów palnych, dogodny rozkład temperatury w płomieniu (najwyższa temperatura w odległości 4 - 6 mm od stożka jądra). dogodny rozkład temperatury w płomieniu (najwyższa temperatura w odległości 4 - 6 mm od stożka jądra). W płomieniu acetylenowo - tlenowym można łatwo wyróżnić trzy strefy: W płomieniu acetylenowo - tlenowym można łatwo wyróżnić trzy strefy: jądro płomienia, w którym występują doprowadzone do palnika tlen i acetylen, jądro płomienia, w którym występują doprowadzone do palnika tlen i acetylen, strefę redukcyjną (spalania pierwotnego) zawierającą produkty niezupełnego spalania o własnościach redukcyjnych, strefę redukcyjną (spalania pierwotnego) zawierającą produkty niezupełnego spalania o własnościach redukcyjnych, kitę płomienia (strefa spalania wtórnego) zawierającą dwutlenek węgla, parę wodną i azot z powietrza. W wysokiej temperaturze płomienia mają charakter utleniający. kitę płomienia (strefa spalania wtórnego) zawierającą dwutlenek węgla, parę wodną i azot z powietrza. W wysokiej temperaturze płomienia mają charakter utleniający.

4 2015-12-114 Strefy płomienia acetylenowo - tlenowego

5 2015-12-115 Spalanie rozpoczyna się na powierzchni jądra, kosztem tlenu doprowadzonego do palnika i najintensywniej przebiega w strefie spalania pierwotnego. Spalanie rozpoczyna się na powierzchni jądra, kosztem tlenu doprowadzonego do palnika i najintensywniej przebiega w strefie spalania pierwotnego. Dopalanie produktów spalania pierwotnego odbywa się w kicie płomienia, kosztem tlenu z otaczającego powietrza. Dopalanie produktów spalania pierwotnego odbywa się w kicie płomienia, kosztem tlenu z otaczającego powietrza. W zależności od współczynnika nadmiaru tlenu tj. stosunku ilości tlenu do acetylenu w mieszance palnej wytworzonej w palniku, rozróżnia się trzy rodzaje płomienia: W zależności od współczynnika nadmiaru tlenu tj. stosunku ilości tlenu do acetylenu w mieszance palnej wytworzonej w palniku, rozróżnia się trzy rodzaje płomienia: płomień normalny, gdy = 1 ÷ 1,2; płomień normalny, gdy = 1 ÷ 1,2; płomień utleniający, gdy > 1,2; płomień utleniający, gdy > 1,2; płomień nawęglający, gdy < 1. płomień nawęglający, gdy < 1. Spawanie gazowe (311)

6 2015-12-116 Charakterystyka płomienia acetylenowo - tlenowego

7 2015-12-117 Spawanie gazowe (311) Płomień normalny ma wyraźnie zarysowane jądro i widoczną strefę redukcyjną, co umożliwia zastosowanie takiego płomienia do spawania stali i łatwo utleniających się metali. Płomień normalny ma wyraźnie zarysowane jądro i widoczną strefę redukcyjną, co umożliwia zastosowanie takiego płomienia do spawania stali i łatwo utleniających się metali. W strefie spalania pierwotnego pojawiają się produkty spalania zupełnego tj. CO 2 i H 2 O. Powoduje to utratę redukcyjnych własności płomienia. W strefie spalania pierwotnego pojawiają się produkty spalania zupełnego tj. CO 2 i H 2 O. Powoduje to utratę redukcyjnych własności płomienia. Podobnie jak w płomieniu normalnym, utleniającym i nawęglającym skład jądra nie ulega zasadniczym zmianom, natomiast powiększa się ono i rozmazuje. Podobnie jak w płomieniu normalnym, utleniającym i nawęglającym skład jądra nie ulega zasadniczym zmianom, natomiast powiększa się ono i rozmazuje. W drugiej strefie płomienia, oprócz produktów niezupełnego spalania pojawia się węgiel z rozpadu acetylenu, co powoduje zwiększenie płomienia i nadaje mu charakter nawęglający. W drugiej strefie płomienia, oprócz produktów niezupełnego spalania pojawia się węgiel z rozpadu acetylenu, co powoduje zwiększenie płomienia i nadaje mu charakter nawęglający. Przy spawaniu gazowym spoina powstaje ze stopionego w płomieniu spoiwa (drutu lub pręta) i z nadtopionych brzegów materiału spawanego. Przy spawaniu gazowym spoina powstaje ze stopionego w płomieniu spoiwa (drutu lub pręta) i z nadtopionych brzegów materiału spawanego.

8 2015-12-118 Spawanie gazowe (311) Podstawowymi parametrami spawania gazowego dobieranymi w zależności od grubości spawanych elementów i pozycji spawania są : Podstawowymi parametrami spawania gazowego dobieranymi w zależności od grubości spawanych elementów i pozycji spawania są : wydajność nasadki palnika określona ilością wypływającego acetylenu z palnika (60 - 1600 l/h), wydajność nasadki palnika określona ilością wypływającego acetylenu z palnika (60 - 1600 l/h), średnica drutu spawalniczego (2 - 6 mm), średnica drutu spawalniczego (2 - 6 mm), prędkość spawania w zakresie 1 - 10 m/h. prędkość spawania w zakresie 1 - 10 m/h. Grubość spawanych blach zawiera się od 0,4 mm do ok. 10mm, gdyż powyżej niej proces jest nieopłacalny. Grubość spawanych blach zawiera się od 0,4 mm do ok. 10mm, gdyż powyżej niej proces jest nieopłacalny. Można wyodrębnić spoiny czołowe, pachwinowe lub brzeżne, z reguły jednowarstwowe. Można wyodrębnić spoiny czołowe, pachwinowe lub brzeżne, z reguły jednowarstwowe. Wydatek acetylenu w odniesieniu do grubości 1 mm wynosi : Wydatek acetylenu w odniesieniu do grubości 1 mm wynosi : do spawania stali i mosiądzu : 100 l C 2 H 2 /mm·h, do spawania stali i mosiądzu : 100 l C 2 H 2 /mm·h, do spawania miedzi i stopów : 100-150 l C 2 H 2 /mm·h, do spawania miedzi i stopów : 100-150 l C 2 H 2 /mm·h, do spawania aluminium i stopów : 80-100 l C 2 H 2 /mm·h do spawania aluminium i stopów : 80-100 l C 2 H 2 /mm·h

9 2015-12-119 Spawanie gazowe (311) Spawanie acetylenowo - tlenowe można stosować do łączenia różnych metali i tak do : stali niestopowej, żeliwa szarego (metodą „na gorąco”), miedzi i jej stopów oraz aluminium i jego stopów. Spawanie acetylenowo - tlenowe można stosować do łączenia różnych metali i tak do : stali niestopowej, żeliwa szarego (metodą „na gorąco”), miedzi i jej stopów oraz aluminium i jego stopów. Wydajność stapiania spoiwa w przypadku stali powinna wynosić 0,2 - 0,5 kg/h, a aluminium od 0,5 do 0,2 kg/h. Wydajność stapiania spoiwa w przypadku stali powinna wynosić 0,2 - 0,5 kg/h, a aluminium od 0,5 do 0,2 kg/h. Przy tym stosuje się następujące rodzaje płomienia: Przy tym stosuje się następujące rodzaje płomienia: do spawania stali niestopowych i niskostopowych - płomień normalny, do spawania stali niestopowych i niskostopowych - płomień normalny, do spawania mosiądzu - płomień utleniający, do spawania mosiądzu - płomień utleniający, do spawania stali o wysokiej zawartości węgla, niklu, aluminium i jego stopów - płomień nawęglający. do spawania stali o wysokiej zawartości węgla, niklu, aluminium i jego stopów - płomień nawęglający.


Pobierz ppt "2015-12-111 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google