Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scenariusz lekcji doskonaleniapływania doskonaleniapływania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scenariusz lekcji doskonaleniapływania doskonaleniapływania."— Zapis prezentacji:

1 Scenariusz lekcji doskonaleniapływania doskonaleniapływania

2 Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z pływania Temat: Doskonalenie pływania stylem klasycznym Cele lekcji Umiejętności: uczeń doskonali pracę nóg w stylu klasycznym Sprawność motoryczna: uczeń kształtuje siłę mięśni nóg i wytrzymałość Wiadomości: uczeń zna kolejność stylów w stylu zmiennym i w sztafecie stylem zmiennym Postawy i motywacje: uczeń jest wytrwały w wykonywaniu ćwiczeń, potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w wodzie Środki dydaktyczne: deski do pływania, płetwy, pływaczki Liczba uczniów: 14 Klasa: II Miejsce ćwiczeń: pływalnia kryta (ćw. należy planować w oparciu o dostępny sprzęt i wyposażenie pływalni) Prowadzący: Imię i Nazwisko, kierunek, stopień, rok i tryb studiów (scenariusz musi być autorski – pisany samodzielnie)

3 Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno- metodyczne Cz. wstępna (10`-15`) 1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć 2. Poinformowanie uczniów o celach lekcji, wzbudzenie motywacji do ćwiczeń 3. Rozgrzewka a) na lądzie b) w wodzie Zbiórka (określić w jakiej formie czy ustawieniu) Sprawdzenie obecności i liczby ćwiczących Kontrola ubioru i czystości ciała Podanie tematu lekcji Zwrócenie uwagi na rolę doskonalonego elementu technicznego w pływaniu Ok. 10-12 ćw. w miejscu (wszechstronnych – ze zmiennością pracy mięśniowej – angażujące wszystkie części ciała – G, RR, NN, T i 2-3 ćw. specjalistycznych, przy każdym ćw. określenie pozycji wyjściowej Przejście pod prysznic Przepłynięcie określonego dystansu zadanym lub dowolnym stylem (grzbietem, klasykiem, kraulem) ustawienie ćwiczących czas trwania ćwiczeń lub dozowanie sposoby przemieszczania uczniów sposoby pobierania czy rozdawania pomocy i środków dydaktycznych określenie głębokości wody dla ćwiczeń

4 Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno- metodyczne Cz. główna (25`-30`) 4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej Przypomnienie techniki wykonywania doskonalonego elementu Przepłyniecie doskonalonym stylem określonego dystansu Ćw. metodyczne doskonalące zadanie określone w umiejętnościach (krótkie opisanie kilku (4-6) ćwiczeń służących realizacji tego celu) Ćw. ukierunkowane na sprawność motoryczną, wykorzystujące różne elementy techniczne z poszczególnych stylów pływackich oraz różnorodne formy (np.: wyścigi, zabawy, gry, pływanie na dystansie, elementów ratownictwa wodnego), służące również kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań uczniów uwagi dotyczące bezpieczeństwa, asekuracji przy ćwiczeniach rozmieszczenie ćwiczących na pływalni sposoby podziałów na grupy szkice ustawień szkice przebiegu bardziej skomplikowanych ćw. w grupach określenie form ćwiczeń

5 Tok lekcjiTreść Realizacja celów Uwagi organizacyjno- metodyczne Cz. końcowa (3`-5`) 5. Uspokojenie organizmu 6. Czynności organizacyjno porządkowe i podsumowanie lekcji 7. Nastawienie uczniów do aktywności ruchowej w czasie wolnym Zabawa uspokajająca lub 2-3 ćwiczenia. korekcyjne lub kompensacyjne o małej lub b. małej intensywności Zebranie przyborów i sprzętu i innych środków dydaktycznych wykorzystywanych na lekcji Zbiórka (określić w jakiej formie czy ustawieniu) Kontrola obecności Omówienie lekcji – pytania kontrolne, wskazanie najczęściej występujących błędów, wyróżnienie najlepiej ćwiczących, wskazanie zwycięzców zabaw, nagradzanie, pochwały Wskazanie ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu, na pływalni lub w terenie – wdrażanie do pracy własnej Ewentualnie wskazanie zastosowań utylitarnych ćwiczonych elementów sposoby zmiany organizacji grupy inne uwagi na temat realizacji celów oraz poszczególnych ćwiczeń określenie osób odpowiedzialnych za sprzątnięcie pomocy dydaktycznych

6 Pod scenariuszem (na końcu) Wypisz najczęściej występujące błędy w technice wykonywania elementu określonego w celach lekcji dotyczących umiejętności - np. Najczęściej występujące błędy w pracy nóg w stylu klasycznym: 1.Niesymetryczna praca nóg 2.Podciąganie kolan do brzucha w fazie przygotowawczej 3.Ciągnięcie prostych stóp w fazie przygotowawczej 4.Brak odwracania podudzi przed odepchnięciem 5.Zbyt szerokie rozwarcie klan przed odepchnięciem 6.Odpychanie się częścią grzbietową stóp 7.Brak łączenia nóg po odepchnięciu i nie wytrzymywanie ich w poślizgu

7 Legenda do wzoru scenariusza:  kolor czarny – treści stałe (niezmienne)  kolor niebieski – treści przykładowe  kolor szary – wskazówki, uwagi, informacje

8 Literatura: 1.Bartkowiak E. Pływanie Sportowe, Wyd. COS Warszawa 2009. 2.Błasiak P., Chadaj M., Kurek K. Ratownictwo wodne – vademecum. Prószyński i S-ka 2001. 3.Chambers M., Montgomery J. Pływanie droga do mistrzostwa. Wyd. Buk Rower 2014. 4.Czabański B. „Teoria techniki pływania sportowego”. PZP W-wa 2004. 5.Dybińska E. „Wskazówki metodyczne do nauczania pływania”. AWF Kraków 2004. 6.Karpiński R. „Pływanie - podstawy techniki, nauczanie”. Katowice 2008. 7.Matynia J. „Zabawy i gry ruchowe w wodzie”. AWF Poznań 1990. 8.Newell N. „Pływanie: profesjonalnie o sporcie”, Warszawa 2012. 9.„Przepisy pływania FINA” (aktualne). 10.Rakowski M. Nowoczesny trening pływacki. Wyd. CRS Rafa 2008. 11.Stanula A. Poradnik instruktora WOPR. ZW WOPR 2005. 12.Wadde B. i wsp. Pływanie sportowe i ratunkowe. AWF Gdańsk 2008


Pobierz ppt "Scenariusz lekcji doskonaleniapływania doskonaleniapływania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google