Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scenariusz lekcji doskonalenia pływania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scenariusz lekcji doskonalenia pływania."— Zapis prezentacji:

1 Scenariusz lekcji doskonalenia pływania

2 Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z pływania
Prowadzący: Imię i Nazwisko, kierunek, stopień, rok i tryb studiów (scenariusz musi być autorski – pisany samodzielnie) Temat: Doskonalenie pływania stylem klasycznym Cele lekcji Umiejętności: uczeń doskonali pracę nóg w stylu klasycznym Sprawność motoryczna: uczeń kształtuje siłę mięśni nóg i wytrzymałość Wiadomości: uczeń zna kolejność stylów w stylu zmiennym i w sztafecie stylem zmiennym Postawy i motywacje: uczeń jest wytrwały w wykonywaniu ćwiczeń, potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w wodzie Środki dydaktyczne: deski do pływania, płetwy, pływaczki Liczba uczniów: 14 Klasa: II Miejsce ćwiczeń: pływalnia kryta (ćw. należy planować w oparciu o dostępny sprzęt i wyposażenie pływalni)

3 (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne
Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne Cz. wstępna (10`-15`) 1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć 2. Poinformowanie uczniów o celach lekcji, wzbudzenie motywacji do ćwiczeń 3. Rozgrzewka a) na lądzie b) w wodzie Zbiórka (określić w jakiej formie czy ustawieniu) Sprawdzenie obecności i liczby ćwiczących Kontrola ubioru i czystości ciała Podanie tematu lekcji Zwrócenie uwagi na rolę doskonalonego elementu technicznego w pływaniu Ok ćw. w miejscu (wszechstronnych – ze zmiennością pracy mięśniowej – angażujące wszystkie części ciała – G, RR, NN, T i 2-3 ćw. specjalistycznych, przy każdym ćw. określenie pozycji wyjściowej Przejście pod prysznic Przepłynięcie określonego dystansu zadanym lub dowolnym stylem (grzbietem, klasykiem , kraulem) ustawienie ćwiczących czas trwania ćwiczeń lub dozowanie sposoby przemieszczania uczniów sposoby pobierania czy rozdawania pomocy i środków dydaktycznych określenie głębokości wody dla ćwiczeń

4 (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne
Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne Cz. główna (25`-30`) 4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej Przypomnienie techniki wykonywania doskonalonego elementu Przepłyniecie doskonalonym stylem określonego dystansu Ćw. metodyczne doskonalące zadanie określone w umiejętnościach (krótkie opisanie kilku (4-6) ćwiczeń służących realizacji tego celu) Ćw. ukierunkowane na sprawność motoryczną, wykorzystujące różne elementy techniczne z poszczególnych stylów pływackich oraz różnorodne formy (np.: wyścigi, zabawy, gry, pływanie na dystansie, elementów ratownictwa wodnego), służące również kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań uczniów uwagi dotyczące bezpieczeństwa, asekuracji przy ćwiczeniach rozmieszczenie ćwiczących na pływalni sposoby podziałów na grupy szkice ustawień szkice przebiegu bardziej skomplikowanych ćw. w grupach określenie form ćwiczeń

5 Uwagi organizacyjno-metodyczne
Tok lekcji Treść Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne Cz. końcowa (3`-5`) 5. Uspokojenie organizmu 6. Czynności organizacyjno porządkowe i podsumowanie lekcji 7. Nastawienie uczniów do aktywności ruchowej w czasie wolnym Zabawa uspokajająca lub 2-3 ćwiczenia. korekcyjne lub kompensacyjne o małej lub b. małej intensywności Zebranie przyborów i sprzętu i innych środków dydaktycznych wykorzystywanych na lekcji Zbiórka (określić w jakiej formie czy ustawieniu) Kontrola obecności Omówienie lekcji – pytania kontrolne, wskazanie najczęściej występujących błędów, wyróżnienie najlepiej ćwiczących, wskazanie zwycięzców zabaw, nagradzanie, pochwały Wskazanie ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu, na pływalni lub w terenie – wdrażanie do pracy własnej Ewentualnie wskazanie zastosowań utylitarnych ćwiczonych elementów sposoby zmiany organizacji grupy inne uwagi na temat realizacji celów oraz poszczególnych ćwiczeń określenie osób odpowiedzialnych za sprzątnięcie pomocy dydaktycznych

6 Pod scenariuszem (na końcu)
Wypisz najczęściej występujące błędy w technice wykonywania elementu określonego w celach lekcji dotyczących umiejętności - np. Najczęściej występujące błędy w pracy nóg w stylu klasycznym: Niesymetryczna praca nóg Podciąganie kolan do brzucha w fazie przygotowawczej Ciągnięcie prostych stóp w fazie przygotowawczej Brak odwracania podudzi przed odepchnięciem Zbyt szerokie rozwarcie klan przed odepchnięciem Odpychanie się częścią grzbietową stóp Brak łączenia nóg po odepchnięciu i nie wytrzymywanie ich w poślizgu

7 Legenda do wzoru scenariusza:
kolor czarny – treści stałe (niezmienne) kolor niebieski – treści przykładowe kolor szary – wskazówki, uwagi, informacje

8 Literatura: Bartkowiak E. Pływanie Sportowe, Wyd. COS Warszawa 2009.
Błasiak P., Chadaj M., Kurek K. Ratownictwo wodne – vademecum. Prószyński i S-ka 2001. Chambers M., Montgomery J. Pływanie droga do mistrzostwa. Wyd. Buk Rower 2014. Czabański B. „Teoria techniki pływania sportowego”. PZP W-wa 2004. Dybińska E. „Wskazówki metodyczne do nauczania pływania”. AWF Kraków 2004. Karpiński R. „Pływanie - podstawy techniki, nauczanie”. Katowice 2008. Matynia J. „Zabawy i gry ruchowe w wodzie”. AWF Poznań 1990. Newell N. „Pływanie: profesjonalnie o sporcie”, Warszawa 2012. „Przepisy pływania FINA” (aktualne). Rakowski M. Nowoczesny trening pływacki. Wyd. CRS Rafa 2008. Stanula A. Poradnik instruktora WOPR. ZW WOPR 2005. Wadde B. i wsp. Pływanie sportowe i ratunkowe. AWF Gdańsk 2008


Pobierz ppt "Scenariusz lekcji doskonalenia pływania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google