Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scenariusz lekcji piłki siatkowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scenariusz lekcji piłki siatkowej."— Zapis prezentacji:

1 Scenariusz lekcji piłki siatkowej

2 Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z piłki siatkowej
Prowadzący: Imię i Nazwisko; kierunek, rok i tryb studiów Temat: Nauczanie zbicia tenisowego Cele lekcji (przy poszczególnych celach wskazać zastosowane metody – wg. Strzyżewskiego) Umiejętności: uczeń umie wykonać zbicie tenisowe, potrafi wyskoczyć do góry po dojściu jednokrokowym Sprawność motoryczna: uczeń posiada odpowiednią silę mięśni nóg i dobrą koordynację ruchową Wiadomości: uczeń wie jak prawidłowo technicznie wygląda zbicie tenisowe, zna błędy związane z atakiem Postawy i motywacje: uczeń potrafi nawiązać współpracę w grupie, ma świadomość zachowań higienicznych po lekcji wf Środki dydaktyczne: piłki siatkowe, siatka, ławeczki gimnastyczne Liczba uczniów: 25 Klasa: VII Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

3 (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne
Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne Cz. wstępna (10`-15`) 1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć 2. Poinformowanie uczniów o celach lekcji, wzbudzenie motywacji do ćwiczeń 3. Rozgrzewka a) bieżna b) kształtująca c) specjalistyczna 1. Zbiórka (określić w jakiej formie, czy ustawieniu) 2. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć 3. Podanie tematu lekcji 4. Zwrócenie uwagi na rolę nauczanego czy doskonalonego elem. technicznego w grze. Berek lub ćw. w biegu Ok. 10 ćw. w miejscu (wszechstronnych – ze zmiennością pracy mięśniowej – angażujące wszystkie części ciała – RR, NN, T) do 2-3 ćw. specjalistycznych ustawienie ćwiczących czas trwania ćwiczeń lub dozowanie sposoby przemieszczania uczniów sposoby pobierania czy rozdawania pomocy i środków dydaktycznych

4 (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne
Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne Cz. główna (25`-30`) 4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej Bieg, wyścig (ok. 5 min) Technika Nauczanie danego elementu technicznego Krótkie opisanie kilku (6-8) ćwiczeń służących realizacji tematu lekcji Przy pierwszej lekcji z nauczania danego elem. tech.: - Pokaz - Pokaz z omówieniem Doskonalenie wcześniej poznanych elementów technicznych Krótkie opisanie 2-3 ćwiczeń Taktyka Gra szkolna lub fragmenty gry (10-15 min.) uwagi dotyczące bezpieczeństwa, asekuracji przy ćwiczeniach rozmieszczenie ćwiczących na sali sposoby podziałów na grupy szkice ustawień szkice przebiegu bardziej skomplikowanych ćw. w grupach szkice rozwiązań taktycznych określenie form ćwiczeń

5 Uwagi organizacyjno-metodyczne
Tok lekcji Treść Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne Cz. końcowa (3`-5`) 5. Uspokojenie organizmu 6. Czynności organizacyjno porządkowe i podsumowanie lekcji 7. Nastawienie uczniów do aktywności ruchowej w czasie wolnym 1. Zabawa uspokajająca lub 2-3 ćwiczenia. korekcyjne lub kompensacyjne o małej lub b. małej intensywności 2. Zebranie przyborów i sprzętu i innych środków dydaktycznych wykorzystywanych na lekcji 3. Zbiórka (określić w jakiej formie czy ustawieniu) 4. Omówienie lekcji – wskazanie najczęściej występujących błędów, wyróżnienie najlepiej ćwiczących, wskazanie zwycięzców gier, nagradzanie, pochwały 5. Wskazanie ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu lub na boiskach osiedlowych bądź w terenie Ewentualnie wskazanie zastosowań utylitarnych nauczanego elementu sposoby zmiany organizacji grupy inne uwagi na temat realizacji celów oraz poszczególnych ćwiczeń określenie osób odpowiedzialnych za sprzątnięcie pomocy dydaktycznych

6 Literatura: Adamczyk S., Uzarowicz J., Zagórski B.: Piłka siatkowa. AWF Kraków 1998. Adamczyk S., Uzarowicz J., Zawada Z.: Siatkówka. AWF Kraków 1995. Bucholz M., Książek J., Kobrzyński W.: Piłka siatkowa. AWF Gdańsk 1999. Busz J.: Szkolimy uniwersalnych siatkarzy. Sport i Turystyka. Warszawa 1990. Grządziel G.: Przewodnik do nauczania techniki gry w piłkę siatkową. AWF 1995. Grządziel G.; Ljach W. Piłka siatkowa - odstawy treningu - zasób ćwiczeń. COS 2004 Grządziel G.; Szade D. Piłka siatkowa Technika Taktyka i Elementy mini siatkówki AWF Katowice 2006. Hałaburda D.: Piłka siatkowa. R.C.M-S Kult. Fiz. i Sportu. Warszawa 1987. Jagusz M., Haratym D.: Gry i zabawy w nauczaniu piłki siatkowej. AWF Wrocław, 1993. Klocek T., Szczepanik M.: Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Centralny Ośrodek Sportu 2003 Kowalski L.: Podstawy taktyki gry w siatkówkę. Alioth. Rybnik 1991. Kraus Z.: Metodyka doskonalenia taktyki gry w piłkę siatkową fragmentami gry. AWF Warszawa 1992. Kraus Z.: Taktyki zespołowa gry w piłkę siatkową. Sport i Turystyka. Warszawa 1994. Krzyżanowski Z.: Piłka siatkowa. Sport i Turystyka. Warszawa 1994.

7 Literatura: Kuglawczuk R.: Piłka siatkowa, nauczanie i doskonalenie gry. Res. Centr.Metodyczno – Szkoleniowe Kult. Fiz. i Sportu, Warszawa 1990 Kuglawczuk R.: Piłka siatkowa, poradnik dla nauczycieli i studentów. WSP Szczecin 1994 Mazur S., Szuppe W., Woluch J.: Piłka siatkowa, systematyka ćwiczeń i metodyka nauczania techniki gry. AWF Warszawa 1995. Papageorgiou A., Spitzley W.: Piłka siatkowa podręcznik nauczania podstawowego. Oficyna Wydawnicza Marshal Wrocław 1999. PZPS: Międzynarodowe przepisy gry w piłkę siatkową. (aktualne) Selinger A.: Arie Salinger`s Power Volleyball. St. Martin`s Press New York 1996 Superlak E.: Piłka siatkowa techniczno - taktyczne przygotowanie do gry. Infovolley Wrocław 1995. Uzarowicz J.: Siatkówka – co jest grane? Wydawnictwo BK 2003 Uzarowicz J.: Piłka siatkowa - technika. AWF Kraków 2004. Wise Mary (editor): Volleyball drills for champions. Human Kinetics, 1999. Wołyniec J.: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki gry w piłkę siatkową. AWF Wrocław 1994. Wróblewski P.: Piłka siatkowa w szkole – poradnik metodyczny WSiP 2008. Zborniak S., Kowal A.: Piłka siatkowa w szkole. PW Helvetica 2009.


Pobierz ppt "Scenariusz lekcji piłki siatkowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google