Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój Programy mobilnościowe Aleksandra Szyszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój Programy mobilnościowe Aleksandra Szyszka."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój Programy mobilnościowe Aleksandra Szyszka

2 Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany z 3 źródeł: Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych. O dofinansowanie działań z programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Ze wsparcia można korzystać na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektów. PO WER EFS Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Budżet państwa

3 Grupy docelowe czyli ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach realizowanych projektów to m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, pracownicy systemu oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, społeczność romska, szkoły i placówki oświatowe różnego typu.

4 Na co można przeznaczyć pozyskane fundusze? Poprawa efektywności wybranych polityk publicznych Rozwój szkolnictwa wyższego Innowacje społeczne Rozwój współpracy ponadnarodowej Realizacja programów mobilności ponadnarodowej Szkolenia Doradztwo Dotacje Instrumenty zwrotne Praktyki, staże, kursy Zatrudnienie subsydiowane Programy mobilnościowe W wymiarze ponadnarodowym programy mobilności służą nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i kariery zawodowej. Przyczyniają się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym udoskonalenia metod pracy i zarządzania.

5 Programy mobilności ponadnarodowej są organizowane na zasadach określonych dla programu Erasmus+. Programy te obejmują m.in.: staże, praktyki, wymianę pracowników, job-shadowing.

6 „Moja szkoła bliżej Europy” Projekt „Moja szkoła bliżej Europy”, wdrażany w Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w okresie 31.12.2014 do 30.12.2016 jest realizowany w ramach programu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Udział w projekcie bierze dziewięciu nauczycieli z Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach, wybranych w drodze rekrutacji.

7 Główne cele projektu: Poprawić znajomość języków obcych wśród nauczycieli Nawiązać współpracę z zagranicznymi szkołami Podjąć pracę w projektach międzynarodowych, w tym organizowanych w ramach eTwinningu Wymieniać się doświadczeniami z zagraniczną kadrą pedagogiczną Ulepszyć warsztat pracy pod względem organizacyjnym, jak i metodycznym Rozwinąć umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu Poznać kulturę innych krajów, aby zwalczać stereotypy i uprzedzenia

8 Etapy realizacji Uzyskanie dofinansowania Nabór uczestników Szkolenie kulturowe i językowe Wyjazd do Ipswich, udział w dwutygodniowym kursie Praca na platformie eTwinning Wdrażanie nowych rozwiązań – innowacja ICT in ELT, realizowana przez p. J. Zadeberny Promocja projektu

9 Wspomnienia z Anglii

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój Programy mobilnościowe Aleksandra Szyszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google