Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii mgr Iga Jaworska POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii mgr Iga Jaworska POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii mgr Iga Jaworska POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

2 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ZASADY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ADMINISTRACJI 1

3 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zasada obowiązku prawnego prowadzenia egzekucji (obligatoryjności) wynika z niej obowiązek wierzyciela podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, gdy zobowiązany uchyla się od wykonania obowiązku nie jest to prawo rozporządzalne, a obowiązek organu 2

4 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym mogą mieć jedynie środki wyliczone i uregulowane w ustawie 3

5 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zasada celowości organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a przy wyborze środka, powinien mieć na względzie jego efektywność i skuteczność istnieją inne sposoby egzekwowania należności pieniężnych, a inne dla obowiązków niepieniężnych 4

6 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 5 zasada stosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego zasadę ta koryguje zasadę celowości, bowiem nakazuje szukanie takiego sposobu wykonania obowiązku, który będzie respektował interesy zobowiązanego

7 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zasada niezbędności postępowania egzekucyjnego postępowanie egzekucyjne jest niedopuszczalne, gdy obowiązek został wykonany albo stał się bezprzedmiotowy postępowanie egzekucyjne może być prowadzone tylko wtedy, gdy konieczne jest zastosowanie środków przymusu do wykonania obowiązku 6

8 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zasada poszanowania minimum egzystencji dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji na majątku o ile nie jest zagrożone minimum egzystencji osoby zobowiązanej i osób na jej utrzymaniu, w ustawie wymieniono szczegółowo przedmioty wyłączone z egzekucji, m.in.: -przedmioty urządzenia domowego- pościel, ubrania, bielizna -pieniądze w kwocie do 760 zł- dokumenty osobiste -po jednej obrączce zobowiązanego i jego małżonka -przedmioty niezbędne do nauki i praktyk religijnych 7

9 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zasada zagrożenia warunkiem prowadzenia egzekucji administracyjnej jest uprzednie zagrożenie zobowiązanemu sankcjami, jeżeli dobrowolnie nie wykona obowiązku wierzyciel, po upływie terminu do wykonania obowiązku, przesyła pisemne upomnienie z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, może ono być wszczęte po upływie 7 dni od daty doręczenia upomnienia zobowiązanemu 8

10 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zasada niekonkurencyjności form przymusu państwowego stosowanie środków przymusu w postępowaniu egzekucyjnym nie jest przeszkodą do wymierzenia kary w postępowaniu karnym oraz innych kar przewidzianych przepisami prawa 9

11 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zasada prawdy obiektywnej organ egzekucyjny ma obowiązek ustalenia danych niezbędnych do prowadzenia egzekucji w wykonywaniu tego obowiązku organ egzekucyjny może żądać złożenia wyjaśnień czy zasięgać informacji od innych organów 10

12 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zasada zachowania pewnych względów wobec zobowiązanego należy unikać w postępowaniu egzekucyjnym sprawiania zobowiązanemu niepotrzebnych dolegliwości i wyrządzania szkód, tylko wyjątkowo można dokonać egzekucji w dni wolne od pracy lub w porze nocnej (21-7) postępowanie powinno być tak prowadzone, aby zobowiązany nie poniósł szkody z powodu niewłaściwego lub bezzasadnego prowadzenia egzekucji, zobowiązany może dochodzić odszkodowania na podstawie Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z przepisami wszczęcia lub prowadzenia postępowania 11


Pobierz ppt "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii mgr Iga Jaworska POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google