Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Możliwości finansowania projektów instalacji elektrowni fotowoltaicznych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Możliwości finansowania projektów instalacji elektrowni fotowoltaicznych”"— Zapis prezentacji:

1 „Możliwości finansowania projektów instalacji elektrowni fotowoltaicznych”

2 Bocian – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – Bocian - kredyt instalacji OZE dla MŚP NFOŚiGW

3 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

4 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Pożyczka – kredyt preferencyjny. Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

5 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii w oparciu o WIBOR 3M, nie mniej niż 2% (w skali roku) I Nabór w roku 2014 II Nabór 01.04.2015r.

6 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

7 kosztów kwalifikowanych inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym polegających na zainstalowaniu systemów fotowoltaicznych o mocy od 40 kW do 1MW.

8 Warunek zakwalifikowania do dofinansowania - maksymalny jednostkowy koszt inwestycji nie przekracza: powyżej 40kW 200 kW Dla instalacji o mocy powyżej 40kW do 200 kW – 8 mln zł/MW powyżej 200 kW 1MW Dla instalacji o mocy powyżej 200 kW do 1MW na budynku- 8,5 mln zł/MW 200 kW 1MW Dla instalacji o mocy powyżej 200 kW do 1MW na gruncie – 6 mln zł/ MW

9 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Maksymalna długość kredytowania: 15 lat Pożyczki nie będą podlegać umorzeniu

10 Rodzaje przedsięwzięć:

11 Maksymalny kwalifikowany jednostkowy koszt inwestycyjny:

12

13 Dokumentacja kredytowa (składana bezpośrednio do NFOŚiGW) 27 załączników, ale najważniejsze: - Wniosek kredytowy (składający się z 3 części) - Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o finansowanie ze środków NFOŚiGW - Harmonogram rzeczowo-finansowy - Dokumenty potwierdzające możliwość realizacji przedsięwzięcia na wskazanym terenie (np. WZ, MPZT) - Co najmniej kopia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę całego zakresu rzeczowego wskazanego w harmonogramie rzeczowo – finansowym z potwierdzonym wpływem do organu (lub prawomocne pozwolenie) - Co najmniej aktualne warunki przyłączenia do sieci energetycznej (lub umowa przyłączeniowa) - Pełna prognoza finansowana na okres spłaty kredytu Inne to np. mapa w skali pozwalającej na przedstawienie lokalizacji przedsięwzięcia w szczególności w odniesieniu do obszarów cennych przyrodniczo, dokument poświadczający prawo do dysponowania, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu ze skąłdkami.

14 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Prace przygotowawcze Koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych Projekty budowlane i wykonawcze Koszt montażu i uruchomienia środków trwałych Koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

15 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Elektrownia fotowoltaiczna 1 MW w m. Buczyna gm. Radwanice

16 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Elektrownia fotowoltaiczna 1 MW w m. Buczyna gm. Radwanice

17 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Elektrownia fotowoltaiczna 1 MW w m. Buczyna gm. Radwanice

18 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Elektrownia fotowoltaiczna 1 MW w m. Buczyna gm. Radwanice

19 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Elektrownia fotowoltaiczna 1 MW w m. Buczyna gm. Radwanice

20 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Elektrownia fotowoltaiczna 1 MW w m. Buczyna gm. Radwanice

21 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Elektrownia fotowoltaiczna 1 MW w m. Buczyna gm. Radwanice

22 www.ttproenergy.pl T&T Proenergy Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 17, 64-100 Leszno Leszczyńskie Centrum Biznesu ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno


Pobierz ppt "„Możliwości finansowania projektów instalacji elektrowni fotowoltaicznych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google