Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia liczby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia liczby."— Zapis prezentacji:

1 Historia liczby

2 Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce. Określenie „liczba” bez żadnego przymiotnika jest nieścisłe, gdyż matematycy nie definiują „liczb”, lecz „liczby naturalne”, „liczby całkowite”, itp. Poszczególne rodzaje liczb są definiowane za pomocą aksjomatów lub konstruowane z bardziej podstawowych pojęć, takich jak zbiór, czy typy liczb prostsze od konstruowanego.

3 Liczby naturalne : całkowite nieujemne
Własności (porównywanie liczb, nierówności) Jeżeli k<m i m<n to k<n Dla dowolnych liczb naturalnych n i m zachodzi dokładnie jedna z możliwości : n<m albo m<n albo n=m 0 to najmniejsza liczba naturalna Nie ma największej liczby naturalnej

4 Zapisywanie liczb Symbole : najstarsze kreski, nacięcia na patyku, węzełki na sznurku Systemy addytywne : każdy pojedynczy znak ma swoją wartość, wartość układu jest równa sumie wartości poszczególnych znaków Systemy pozycyjne : wartość znaku jest zależna od miejsca, w którym jest zapisany System mieszany

5 Historia liczb Dawniej określano liczbą
nie tylko ilość czegoś, co można było zobaczyć, ale też myśli, znaczenie ludzi, magiczne, święte siły

6 Liczba 0 Odkryta w Indiach Człowiek bezwartościowy – „zupełne zero”
Zabytki klasy zerowej – cenne Do Europy hinduski system zapisu liczb dotarł w XI wieku za pośrednictwem hiszpańskich Maurów, stąd jego cyfry zostały nazwane cyframi arabskimi. Fibonacci używał w XIII wieku zera ale tylko jako cyfry. Dopiero w XVII wieku zero było powszechnie rozpoznawane jako liczba w Europie.

7 Liczba 1 Uważana za liczbę najdoskonalszą
Wszystkie liczby od niej pochodzą Pierwsza liczba nieparzysta Chcemy być pierwszymi?

8 Liczba 2 Pierwsza liczba parzysta Liczba złowieszcza
Oznaczenie szpiegów, policjantów, wysłanników Ważna – człowiek ma po 2 …

9 Liczba 3 Liczba przynosząca szczęście
Pisarze, bajarze, wróżki chętnie posługiwali się Trzej muszkieterowie, trzy wróżki, trzy zadania Do trzech razy sztuka Przysłowie łacińskie : wszystko, co złożone z trzech jest doskonałe Pleść „trzy po trzy”

10 Grecja Starożytni Grecy uważali liczby parzyste i nieparzyste za przeciwieństwa

11 Liczba 4 Liczba święta Cztery strony świata Czterolistna koniczyna
Kuty na cztery łapy Spadać na cztery łapy

12 Liczba 5 Liczba szczęśliwa
Symbol potęgi Boga i człowieka (rozstawione nogi i ręce oraz głowa) Pięć palców u każdej ręki Pięć zmysłów „ni w pięć, ni w dziewięć” Piąte koło u wozu

13 Liczba 6 Liczba szczęśliwa Symbol pokoju i szczęścia
W chrześcijaństwie 6 dni Bóg tworzył świat W Polsce bito monetę srebrną, która miała wartość 6 groszy

14 Liczba 7 Liczba szczęśliwa, magiczna Siódmy dzień = świąteczny
„ocet siedmiu złodziei” – ktoś niezadowolony „od siedmiu boleści” – o czymś bez wartości 7 krasnoludków, braci śpiących, cudów świata

15 Liczba 8 Symbol doskonałości, nieskończoności (cyfra 8 w pozycji leżącej) Dwa splecione węże kaduceusza (laska herolda, na której wiją się dwa węże patrząc sobie w oczy) Osiem osób arki Noego Ósmy cud świata 8 na monetach hiszpańskich (peso=8 reali = 1 dolar amerykański) Znak oznaczający dolara= cyfra 8

16 Liczba 9 Liczba szczęśliwa Odtwarzająca się : 9x2= 18 (1+8=9)
9x5=45 (4+5=9)………. 9x9=81 (8+1=9) W bajkach i magii często się nią posługiwano

17 Liczba 10 Suma pierwszych czterech liczb : 1+2+3+4=10 Liczba święta
Suma placów u rąk, nóg Liczymy do dziesięciu – gdy chcemy się uspokoić 10 przykazań 10 zasad

18 Liczba 11 Symbol nadmiaru, przesady, nieporządku, grzechu
Przekroczenie 10 przykazań

19 Liczba 12 Liczba szczęśliwa, święta Rok ma 12 miesięcy 12 apostołów
12 znaków zodiaku Rzymski kodeks praw = 12 tablic z brązu

20 Liczba 13 Symbol katastrofy Liczba pechowa, złowróżbna
W magii 13 demonów, w sabatach 12 czarownic + 1 diabeł = 13 W hotelach unika się oznaczenia pokoju nr 13 Marynarze niechętnie wypływają w rejs 13

21 Magiczny kwadrat Chronił od złych mocy i chorób
Dziewięć pól z wpisanymi liczbami, które dodawane we wszystkich kierunkach dają taką samą liczbę (najprostszy kwadrat=15)

22 Liczby pierwsze Liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa dzielniki, nazywamy liczbą pierwsza. Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Znajdowanie ich nie jest jednak łatwe. Od pewnego czasu używa się do tego komputerów. Największa znana dziś liczba pierwsza została odkryta w lipcu 2004 roku (Findley, Woltman, Kurowski) ma postać Ma ona aż 7 milionów 235 tysiące 733 cyfr.

23 Liczby bliźniacze Dwie liczby pierwsze różniące się o 2 to liczby bliźniacze. Przykładami par liczb bliźniaczych są: 3 i 5 ; 5 i 7; 11 i 13 ; 17 i 19. Nie wiadomo do chwili obecnej, czy istnieje nieskończenie wiele par liczb bliźniaczych.

24 Liczby doskonałe Liczbę naturalną nazywamy doskonałą, gdy jest sumą wszystkich swoich dzielników właściwych. Przykładem takich liczb są 6, 28, 496, ponieważ dzielniki właściwe tych liczb (dzielnik właściwy liczby to każdy dzielnik mniejszy od tej liczby) to: Dotychczas znaleziono tylko 39 liczb doskonałych. Starożytni Grecy przypisywali liczbie 6 szczególne znaczenie. Wcześni komentatorzy Biblii upatrywali doskonałości liczb 6 i 28 specjalnego sensu.

25 Liczby palindromiczne
Liczbę naturalną, którą czyta się tak samo od początku i od końca nazywamy palindromem. Przykłady liczb palindromicznych: 55, 494, 30703, 414,

26 Liczby lustrzane Liczby lustrzane to takie dwie liczby, które są lustrzanym odbiciem, np.: 125 i 521, 68 i 86, 3245 i 5423, 17 i 71. Jeżeli napiszemy dowolną liczbę i jej lustrzane odbicie , np.1221, to tak otrzymana liczba jest podzielna przez :11=192.

27 Nazwy „wielkich liczb”
liczba N USA (polski) 10 = dziesięć 100 = sto = tysiąc 10^6 = milion 10^9 = bilion (miliard) 10^12 = trylion (bilion) 10^15 = kwintylion (trylion) 10^21 kwadrylion (biliard) 10^18 = = sekstylion (tryliard) 10^24 = septylion (kwadrylion) (1) Taki system obowiązuje w Polsce (2)W nawiasach są podane polskie odpowiedniki, gdy różnią się od nazw systemu amerykańskiego


Pobierz ppt "Historia liczby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google