Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niedomykalność aortalna (AI)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niedomykalność aortalna (AI)"— Zapis prezentacji:

1 Niedomykalność aortalna (AI)
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

2 Etiologia zwyrodnienie płatków zastawki
poszerzenie pierścienia aortalnego lub/i aorty wstępującej mieszany

3 Etiologia zwyrodnienie płatków zastawki zwyrodnienie poreumatyczne
zwyrodnienie zastawki dwupłatkowej następstwo infekcyjnego zapalenia wsierdzia

4 Etiologia poszerzenie pierścienia aortalnego lub/i aorty wstępującej
nadciśnienie tętnicze rozwarstwienie aorty wstępującej

5 Etiologia mieszany choroby reumatoidalne (rzs, zzsk) kiła

6 Patogeneza napływ wsteczny krwi z aorty przeciążenie objętościowe LK
wzrost objętości lewej komory stopniowe pogarszanie się funkcji skurczowej rozstrzeń lewej komory

7 Postaci niedomykalności aortalnej
ostra IZW rozwarstwienie aorty wstępującej uraz przewlekła zwyrodnienie poreumatyczne następstwo IZW zwyrodnienie zastawki dwupłatkowej inne

8 Objawy przedmiotowe wysokie ciśnienie tętna (różnica ciśnienia skurczowego i rozkurczowego) tętno wysokie i chybkie przesunięcie uderzenia koniuszkowego w lewo i do dołu szmer rozkurczowy

9 Objawy podmiotowe przewlekła AI pogarszająca się tolerancja wysiłku
duszność, początkowo wysiłkowa, następnie spoczynkowa bóle w klp dławicowe z ucisku

10 Objawy ostra AI hipotonia do wstrząsu
szybko nasilająca się niewydolnośc lewokomorowa do obrzęku płuc włącznie

11 Badania dodatkowe EKG: cechy przerostu LK
RTG klp: powiększenie lewej komory, możliwe cechy zastoju w krążeniu małym ECHO: widoczna fala niedomykalności aortalnej, powiększenie LK, ew. upośledzenie funkcji skurczowej LK

12 EKG - przerost w AI

13

14

15 Kwalifikacja do leczenia operacyjnego u chorego z istotną niedomykalnością aortalną
Wystarczy spełnienie jednego kryterium Kliniczne niewydolność serca III, ew. IV okres wg. NYHA Echokardiograficzne (wystarczy jedno) EF< 50% LVSD> 55mm LVDD>75mm

16 Recommendations for Aortic Valve Replacement in Chronic Severe Aortic Regurgitation
Indication Class 1. Patients with NYHA functional Class III or IV symptoms and preserved LV systolic function, defined as normal ejection fraction at rest (ejection fraction 0.50). I 2.Patients with NYHA functional Class II symptoms and preserved LV systolic function (ejection fraction 0.50 at rest) but with progressive LV dilatation or declining ejection fraction at rest on serial studies or declining effort tolerance on exercise testing. I 3. Patients with Canadian Heart Association functional Class II or greater angina with or without CAD. I 4. Asymptomatic or symptomatic patients with mild to moderate LV dysfunction at rest (ejection fraction 0.25 to 0.49). I 5. Patients undergoing coronary artery bypass surgery or surgery on the aorta or other heart valves. I 6. Patients with NYHA functional Class II symptoms and preserved LV systolic function (ejection fraction 0.50 at rest) with stable LV size and systolic function on serial studies and stable exercise tolerance. IIa 7. Asymptomatic patients with normal LV systolic function (ejection fraction >0.50) but with severe LV dilatation (end-diastolic dimension >75 mm or end-systolic dimension >55 mm).* IIa 8. Patients with severe LV dysfunction (ejection fraction <0.25). Iib 9. Asymptomatic patients with normal systolic function at rest (ejection fraction >0.50) and progressive LV dilatation when the degree of dilatation is moderately severe (end-diastolic dimension 70 to 75 mm, end-systolic dimension 50 to 55 mm). IIb 10. Asymptomatic patients with normal systolic function at rest (ejection fraction >0.50) but with decline in ejection fraction during III Exercise radionuclide angiography IIb Stress echocardiography III 11. Asymptomatic patients with normal systolic function at rest (ejection fraction >0.50) and LV dilatation when degree of dilatation is not severe (end-diastolic dimension <70 mm, end-systolic dimension <50 mm). III *Consider lower threshold values for patients of small stature of either gender. Clinical judgment is required.

17 Leczenie operacyjne wymiana zastawki aortalnej (AVR)
rzadko plastyka zastawki

18 Leczenie zachowawcze inhibitory enzymu konwertującego (ACEI)
blokery kanału wapniowego (dihydropirydynowe) diuretyki w późnym okresie naparstnica ?


Pobierz ppt "Niedomykalność aortalna (AI)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google