Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy terapii poznawczej Piotr Markowski Seksuologiczne koło naukowe Akademii Medycznej w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy terapii poznawczej Piotr Markowski Seksuologiczne koło naukowe Akademii Medycznej w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1

2 Elementy terapii poznawczej Piotr Markowski Seksuologiczne koło naukowe Akademii Medycznej w Warszawie

3 Z kart historii... zWczesne lata 60. XX wieku. Aaron T. Beck opracowuje terapię poznawczą z1962 r. - Albert Ellis, terapia racjonalno- emotywna z1976 r. - Arnold Lazarus, terapia multimodalna zOd 1983 r. - Szybki rozwój różnych odmian terapii (Liotti, Arnkoff, Glass, Hollon, Beck)

4 Podstawowe założenia teoretyczne zIdentyfikacja problemu i jego związek między myślami, emocjami i zachowaniem pacjenta znacisk na tu i teraz Prof. Aaron T. Beck

5 Zasady terapii zkonceptualizacja problemu pacjenta zrelacja terapeutyczna zczynne uczestnictwo pacjenta w terapii zkoncentracja na problemie ztu i teraz zautoterapia zograniczenie w czasie, strukturalizacja sesji

6 Zasady terapii c.d. zterapia poznawcza uczy pacjenta rozpoznawać, reagować i weryfikować nieprzystosowawcze myśli zterapeuta korzysta z wielu technik, dzięki którym pomaga pacjentowi zmienić wzorce myślenia, zachowania i emocji

7 Co w tym momencie przyszło mi na myśl? Najważniejsze pytanie terapii poznawczej

8 Model poznawczy

9 Konceptualizacja poznawcza zDiagnoza? zProblemy pacjenta? zJego myśli, reakcje? zDzieciństwo, doświadczenia? zPrzekonania? zJak pacjent radzi sobie z przekonaniami? zStresory warunkujące pojawienie się problemu?

10 Rola terapeuty zustalenie planu wizyt zmonitorowanie samopoczucia, nastroju pacjenta zomówienie problemu zwyjaśnienie modelu poznawczego i diagnozy chorego

11 Rola terapeuty c.d. zzadania domowe i ich regularne omawianie zpodsumowanie przebiegu wizyty i uwagi

12 Identyfikacja automatycznych myśli zCo Pan wówczas myślał? zCo mógł Pan myśleć o......lub o......? zCo Pan sobie wyobraził w danym momencie? zCo ta sytuacja dla Pana oznacza? zCzy Pana zdaniem...(tu terapeuta formułuje odpowiedź przeciwną do spodziewanej)?

13 Identyfikacja automatycznych myśli c.d. zterapeuta rozpoznaje automatyczne myśli zw dialogu sokratejskim ocenia wiarygodność myśli poprzez analizę informacji ich potwierdzających i podważających zweryfikuje nieprzystosowawcze myślenie

14 Weryfikacja automatycznych myśli Jakie są dowody, co przemawia za prawdziwością Pana myśli, co jej zaprzecza? Jakie jest alternatywne wytłumaczenie? Co może się wydarzyć w najgorszym i w najlepszym wypadku. Co jest realistyczne? Co należy z tym zrobić? Co by Pan poradził przyjacielowi w tej sytuacji? Co by Pan sobie powiedział, gdyby był Pan swoim najlepszym przyjacielem?

15 Automatyczna myśl = zniekształcenie poznawcze

16 Reakcja na automatyczne myśli zzapis nieprzystosowawczych myśli wraz z sytuacją, która je wywołała, towarzyszącymi emocjami, weryfikacją myśli i rezultatem przeprowadzonej analizy zalternatywne metody to: zapis w myślach, czytanie notatek z sesji, wysłuchanie nagrania wizyty

17 Identyfikacja przekonań pośredniczących zwyrażenie przekonania w postaci automatycznej myśli zpodanie pacjentowi pierwszej części założenia: Jeśli nie będzie Pan.....to znaczy, że ztechnika strzałki w dół, należy pytać pacjenta o znaczenie jego automatycznej myśli tak długo, aż pacjent wypowie kolejną nieprzystosowawczą myśl

18 Weryfikacja przekonań pośredniczących zeksperyment behawioralny zskalowanie zodgrywanie ról emocjonalnych i racjonalnych zznajomi jako punkt odniesienia zzachowanie jak gdyby zdoświadczenie własne terapeuty

19 Przekonania kluczowe Przekonania o bezradności Przekonania o niezasługiwaniu na miłość

20 Identyfikacja przekonań kluczowych Stawianie hipotezy jako pomoc w rozpoznaniu przekonania kluczowego Modyfikacja przekonania kluczowego: zapis przekonania kluczowego skrajne przykłady metafory geneza przekonania pozostałe techniki

21 Wybrane techniki terapeutyczne zanalizowanie wad i zalet własnych decyzji zeksperymenty behawioralne zplanowanie aktywności zodwrócenie uwagi i skupienie jej na zadaniu zrelaksacja zpozytywne zapisy o sobie ztechnika tortu, pacjent dzieli graficznie okrąg, planując swoją aktywność zwizualizacja

22 Wybrane techniki terapeutyczne c.d po pojawieniu się automatycznej myśli, pacjent próbuje wyobrazić sobie znak STOP, by myśl odrzucić. Może także pomyśleć o nieprzystosowawczej myśli jak o programie w telewizji, który można wyłączyć

23 Zadania domowe zaktywacja behawioralna zmonitorowanie myśli automatycznych zbiblioterapia omawianie poprzedniej i planowanie kolejnej wizyty

24 Trudności w wykonywaniu zadań domowych Psychologiczne: -negatywne prognozy -wyolbrzymianie -perfekcjonizm Praktyczne: -odrabianie zadanie w ostatniej chwili -zapominanie uzasadnienia -zła organizacja czasu

25 Zakończenie terapii zpacjent odpowiedzialny za postępy zkorzystanie z technik poznanych na terapii, autoterapia zprzygotowanie pacjenta na czasem występujące gorsze samopoczucie po zakończeniu terapii zzmniejszenie częstotliwości wizyt, też w ramach eksperymentu

26 Literatura: zJudith S. Beck. (2005). Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: WUJ zAaron T. Beck, Arthur Freeman, Denise D. Davis i wsp. (2005). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków: WUJ zJan Czesław Czabała. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN zStanislav Kratochvil. (2003). Podstawy psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka


Pobierz ppt "Elementy terapii poznawczej Piotr Markowski Seksuologiczne koło naukowe Akademii Medycznej w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google