Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola diagnozy klinicznej jako głównego wskazania do psychoterapii Psychoterapia: Ćwiczenia Pedagogika Specjalna III rok APS Prowadząca: mgr Agnieszka Kałwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola diagnozy klinicznej jako głównego wskazania do psychoterapii Psychoterapia: Ćwiczenia Pedagogika Specjalna III rok APS Prowadząca: mgr Agnieszka Kałwa."— Zapis prezentacji:

1 Rola diagnozy klinicznej jako głównego wskazania do psychoterapii Psychoterapia: Ćwiczenia Pedagogika Specjalna III rok APS Prowadząca: mgr Agnieszka Kałwa

2 Czym jest psychoterapia ? Zastosowanie każdej metody, która ma łagodzące lub lecznicze oddziaływania na wszelkie zaburzenia psychiczne, emocjonalne lub zachowania.(…) Psychoterapię wykonuje osoba o odpowiednim przeszkoleniu, stosująca ogólnie przyjęte metody. Słownik Psychologii 2000r

3 Psychoterapia : Opiera się na diagnozie klinicznej (medycznej i psychologicznej) Odwołuje się do koncepcji zdrowia i choroby Korzysta ze współpracy z lekarzem psychiatrą Korzysta z innych konsultacji (np. neuropsychologa) Przez cały okres jest procesem diagnostyczno-terapeutycznym

4 Psychoterapia to Interakcja pomiędzy osobami: terapeutą a pacjentem lub grupą terapeutyczną Jest ukierunkowana na proces przemiany psychicznej pacjenta lub pacjentów

5 Psychoterapię określamy jako zamierzony i systematyczny proces interakcji rozwijany między pacjentem a terapeutą lub grupą terapeutyczną w celu usunięcia u pacjenta zaburzeń komunikacji, nieprawidłowych procesów psychicznych lub dolegliwości somatycznych i uzyskanie lepszego przystosowania społecznego. Celem dalszym psychoterapii może być także polepszenie struktury osobowości i stymulacja możliwości rozwojowych pacjenta (J. Strojnowski 1985)

6 Diagnoza Kliniczna Jest to pewien charakterystyczny sposób postępowania badawczego. Jest to proces poznawania ludzi, mających trudności w regulowaniu własnych stosunków z otoczeniem.

7 Rodzaje Diagnoz Klinicznych 1. Ze względu na zakres: A. O charakterze bardziej ogólnym odpowiadająca na pytanie, jaka jest osobowość badanego tzn. jakie są jego procesy poznawcze, sfera uczuciowo-dążeniowa, kontakty społeczne, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, zawiera też opis aktualnego stanu z pokazaniem rozwoju i z podkreśleniem tych czynników i cech, które mogły mieć wpływ na funkcjonowanie osoby badanej.

8 Rodzaje Diagnoz Klinicznych 1. Ze względu na zakres: B. Odpowiadająca na konkretnie sformułowane pytania i wyjaśniająca określony proces psychiczny czy cechę osobowości oraz udział tychże w funkcjonowaniu osoby badanej.

9 Czy to jest kot? (www.acc.umu.se)

10

11

12 A jednak... (www.acc.umu.se)

13 Rodzaje Diagnoz Klinicznych 2. Ze względu na użyteczność. A. Diagnoza nozologiczna czyli różnicowa – jej zadaniem jest pomoc w trafnym rozpoznaniu choroby, odbywa się zawsze równolegle do lekarskiej, ma znaczenie uzupełniające, przy dysponowaniu innymi metodami badawczymi.

14 Rodzaje Diagnoz Klinicznych 2. Ze względu na użyteczność. B. Diagnoza funkcjonalna – dotyczy funkcjonowania pacjentów tzn. zajmuje się adekwatnością zachowania pacjenta w stosunku do wymagań otoczenia, funkcjonalnością procesów psychicznych odpowiedzialnych za prawidłową regulację zachowania.

15 Diagnoza Kliniczna -nozologiczna Lekarska Pacjent Symptomy ujawniane naturalnie Syndrom objawów Jednostka nozologiczna Postępowanie lecznicze Psychologiczna Pacjent Symptomy ujawniane w badaniu psychologiczny Jednostka nozologiczna Postępowanie terapeutyczne

16 Diagnoza Kliniczna Warunki poprawności: 1. Powinna być jednolita, oparta w całości na tych samych założeniach teoretycznych i poprawnym metodologicznie wnioskowaniu. 2. Powinna posługiwać się prostym i jasnym językiem. 3. W sposób zrozumiały odpowiada na postawione pytania.

17 Diagnoza Kliniczna 4. W żaden sposób nie może być tożsama z wynikami testów. 5. Powinna zawierać syntezę wszystkich otrzymanych w procesie diagnostycznym danych. 6. Powinna w miarę możliwości zawierać dane prognostyczne i wskazówki do postępowania terapeutycznego.

18 Diagnoza Kliniczna Sporządzana jest na podstawie: 1. obserwacji: ogólnego wyglądu pacjenta reakcji uczuciowych sposobu mówienia poruszanych treści 2. wywiadu - od pacjenta, - od rodziny 3. analizy dostępnej dokumentacji medycznej, psychologicznej czy sądowej 4. przeprowadzonych aktualnie badań psychologicznych (możliwość porównania wyników badań z wcześniejszymi)

19 Wskazania do konkretnej szkoły i rodzaju psychoterapii 1. Na podstawie diagnozy: psychologicznej psychiatrycznej pedagogicznej

20 Diagnoza pedagoga (nauczyciela) a diagnoza psychologa w odniesieniu do ucznia sprawiającego problemy w szkole i/lub w domu – podobieństwa i różnice

21 Diagnoza czy ocena: nauczyciela, pedagoga, psychologa ? Rola nauczyciela A. Nauczanie B. Wychowywanie Realizowane cele 1.poznawcze: rozwój intelektualny, ekspresja werbalna 2. mobilizacyjne: motywacja 3. rozwój psychospołeczny 4. mobilizacyjne: dojrzałość, autonomia, wytrwałość, staranność, sumienność

22 Wskazania do psychoterapii W zależności od diagnozy psychoterapia może być: Podstawową, jedyną metodą leczenia (np. zaburzenia osobowości) Metodą wspomagającą (np. choroby psychiczne)

23 Wskazania do psychoterapii W zaburzeniach psychogennych, będących wynikiem urazów psychicznych lub niezaspokojonych podstawowych potrzeb emocjonalnych powstałych np. we wczesnym okresie dzieciństwa, w sytuacji przewlekłej choroby somatycznej, w sytuacji zagrożenia życia W zaburzeniach psychosomatycznych, gdzie np. typ osobowości A sprzyja problemom kardiologicznym a typ C chorobom onkologicznym W sytuacji utraty pełnosprawności np. utrata kończyn, paraliż, utrata wzroku, W chorobach psychicznych z kręgu psychoz, depresji W sytuacji żałoby, utraty pracy itd. Naużywanie substancji psychoaktywnych (problem uzależnień)

24 Wskazania do psychoterapii Czas trwania konkretnego zaburzenia Faza choroby Wiek pacjenta (specyfika pracy z pacjentami w różnym okresie życia) Motywacja pacjenta do podjęcia terapii (wewnętrzna, zewnętrzna)


Pobierz ppt "Rola diagnozy klinicznej jako głównego wskazania do psychoterapii Psychoterapia: Ćwiczenia Pedagogika Specjalna III rok APS Prowadząca: mgr Agnieszka Kałwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google