Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilne elementy genetyczne; Organizacja materiału genetycznego eukariontów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilne elementy genetyczne; Organizacja materiału genetycznego eukariontów."— Zapis prezentacji:

1 Mobilne elementy genetyczne; Organizacja materiału genetycznego eukariontów

2 Plamkowy fenotyp kukurydzy Purpurowy kolor ziarniaków kukurydzy – wynik ekspresji genów kontrolujących syntezę antocyjanów Dezaktywacja niektórych z tych genów w trakcie rozwoju kolby – komórki ziarniaków stanowiące potomstwo komórki, w której doszło do dezaktywacji są pozbawione pigmentu (plamy) Im wcześniej w rozwoju ziarniaka dojdzie do dezaktywacji, tym plamy są większe

3 Barbara McClintock – Nobel 1983 Postulat (1948): w kukurydzy działają dwa rodzaje elementów kontrolujących stan genomu: A) Ds - Dissociation – elementy nie autonomiczne B) Ac – Activator – elementy autonomiczne Elementy mobilne w genomie E. coli – lata 1960.

4 Transpozycja u bakterii – elementy IS (Insertion Sequences) Najprostsze elementy mobilne: blokują ekspresję genu docelowego i wszystkich genów poniżej znajdujących się w tym samym operonie. Transpozaza – enzym katalizujący transpozycję IS1 – 768 bp 20/23 IR Występuje: 5-8 kopii na kolisty chromosom bakterii IS10R – 1329 bp 17/22 powszechny. Odwrócone powtórzenia

5 Transpozycja u bakterii- proste transpozony Podobne do IS, ale DNA może kodować kilka produktów Tn1 (ampicylina) 4957 bp Tn7 (oporność na 3 różne antybiotyki) bp

6 Transpozycja u bakterii – złożone transpozony Przykład ewolucji w stronę wzrostu złożoności: Synchronizacja dwóch elementów IS w celu przeniesienia sekwencji znajdującej się pomiędzy nimi. Zwykle tylko jeden z dwóch IS zachowuje funkcjonalną transpozazę. Tn5 (kanamycyna) 5700 bp; Tn9 (chloramfenikol) 2638 bp; Tn10 (tetracyklina) 9300 bp

7 Mechanizmy transpozycji- transpozycja prosta Transpozycja prosta (bezpośrednia, konserwatywna) – przeniesienie elementu z jednego miejsca w drugie. Wycięcie z pozostawieniem nienaprawialnego dwuniciowego pęknięcia. Wprowadzenie nacięcia z przesunięciem w miejscu wstawienia. Duplikacja sekwencji donorowej w miejscu wstawienia

8 Mechanizmy transpozycji- transpozycja z replikacją Replikacja transpozonu Nacięcie z przesunięciem po obu stronach zreplikowanego transpozonu i w sekwencji donorowej. Połączenie obu cząsteczek i naprawa (fuzja) Miejscowo specyficzna rekombinacja katalizowana przez enzym resolwazę odtwarza dwie cząsteczki, z których każda zawiera kopie transpozonu Resolwaza utrzymuje dwie cząsteczki DNA razem I katalizuje wymianę

9 Model transpozycji z replikacją

10 Chromatyna wypełnia jądro komórkowe

11 Maksymalny stopień kondensacji DNA osiąga w chromosomach

12 Białka histonowe

13 Oktamer – oddziaływanie z DNA

14 Fałd histonowy

15 Złożenie fałdów (hand shake)

16 Konserwowane elementy na obrzeżu oktameru

17 Budowa cząstki rdzeniowej na podstawie analizy rentgenowskiej

18 Składanie nukleosomu

19 Zaginanie i zwijanie DNA na oktamerze Ściśle zwinięta lewoskrętna superhelisa ma ok. 80 pz na zwój i skok superhelikalny ok. 27,5 A.

20 Ekspozycja miejsc w helisie DNA na oktamerze

21 Mutacje SIN znoszą oddziaływania oktameru z DNA

22 Cząstka rdzeniowa, chromatosom i nukleosom

23 Trawienie chromatyny DNAzą -Drabinka nukleosomowa

24 Umiejscowienie H1 w nukleosomie

25 Rodzaje chromatyny w jadrze

26 Struktury ponadnukleosomowe

27 Stabilizatory struktur wyższego rzędu

28 Regulacyjna rola chromatyny

29 Struktura a funkcja chromatyny

30 Zmiany struktury chromatyny modyfikacje potranslacyjne histonów wyspecjalizowane warianty histonów ATP-zależna przebudowa (remodeling) chromatyny

31 Turner 2002 Modyfikacje potranslacyjne białek histonowych

32 Modyfikacje potranslacyjne białek histonowych – kod histonowy

33 Modyfikacje potranslacyjne białek histonowych Kozaurides 2007

34 Acetylacja lizyny w histonach

35 Elektroforetyczny dowód acetylacji histonów

36 Efekt acetylacji ogonów histonowych

37 Mechanizm działania modyfikacji potranslacyjnych białek histonowych Działanie pośrednie: rekrutacja białek rozpoznających określone modyfikacje Kozaurides 2007 Działanie bezpośrednie: zmiany w oddziaływaniach histon-DNA i histon-histon

38 Warianty histonów – H2A

39 Warianty histonów - rozmieszczenie w chromosomach

40 Swp 73 Swi3 Snf5 Snf2 ISWI SWI/SNFISWI Mi2 ATP-zależna przebudowa (remodeling) chromatyny Główne typy kompleksów remodelujących chromatynę

41 Jeden z mechanizmów remodelingu: przesunięcie oktameru histonów wzdłuż nici DNA ATP-zależna przebudowa (remodeling) chromatyny

42 Chromatyna – hierarchia struktur


Pobierz ppt "Mobilne elementy genetyczne; Organizacja materiału genetycznego eukariontów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google