Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

– perspektywy leczenia za pomocą przeciwciał monoklonalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "– perspektywy leczenia za pomocą przeciwciał monoklonalnych"— Zapis prezentacji:

1 – perspektywy leczenia za pomocą przeciwciał monoklonalnych
Sepsa – perspektywy leczenia za pomocą przeciwciał monoklonalnych

2 Barwienie bakterii gramdodatnich i gramujemnych.
Gram + Staphylococcus Gram – Escherichia coli

3

4

5 Przebieg ogólnego stanu zakażenia
Adhezja i migracja kompleksu śródbłonkowo-leukocytarnego Odpowiedź śródbłonka i miejscowych tkanek Tlenek azotu i jego potencjalny wpływ na oddychanie komórkowe w przebiegu sepsy Zaburzenia funkcji narządów: Układ krążenia (zaburzenia regulacji naczynio-ruchowej, zaburzenia funkcji serca, zaburzenia hematologiczne), Zaburzenia czynności wątroby, Zaburzenia czynności płuc, Zaburzenia czynności nerek, Zaburzenia metaboliczne (zaburzenia przemiany glukozy, zaburzenia przemiany białkowej)

6 Czynniki patogenne wywołujące sepsę.
Odpowiedź wrodzona odgrywa kluczową rolę w zasygnalizowaniu obecności zakażenia i zainicjowaniu reakcji immunozapalnej. Wrodzona odpowiedź na zakażenie Gram—ujemne (60% przypadków septycznych) jest wzbudzana przez endotoksynę (LPS). LPS w postaci kompleksu ze swoistym białkiem osocza (LBP) ulega związaniu z receptorem błonowym (CD14) na komórkach efektorowych (np. makrofagi). Inicjuje to śródkomórkową transdukcję sygnalną za pośrednictwem swoistego mechanizmu receptorowego (TLR, toll-like receptor). Odpowiedź na zakażenia Gram-dodatnie (40% przypadków) rozwija się wtórnie w stosunku do wytwarzania swoistej endotoksyny lub — częściej — wskutek oddzielania się fragmentów błony komórkowej.

7

8

9 IL-1Ra – antagonista receptora IL-1, regulacja aktywności receptora
MIP-1a i MIP-1b (chemokiny CC) (macrophage inflammatory protein) – chemotaktyczne działanie na monocyty, limfocyty T, B i NK, eozynofile, komórki dendrytyczne i tuczne, modyfikacja proliferacji macierzystych komórek krwiotwórczych (MIP-1a hamuje, a MIP-1b wzmaga) IL-8 – chemotaksja neutrofili i aktywacja ich właściwości bakteriobójczych IL-1 – silnym induktorem produkcji jest LPS, IL-1 wzmaga wydzielanie IL-2, indukuje produkcję Ig, powoduje gorączkę i senność IL-1Ra – antagonista receptora IL-1, regulacja aktywności receptora IkB – inhibitor występujący w cytoplazmie w kompleksie z NFkB, po fosforylacji inhibitora przez specyficzną kinazę czynnik NFkB ulega uwolnieniu IL-6 – produkowana głównie przez monocyty i makrofagi, wielokierunkowe działanie, np.: indukuje limfocyty B do różnicowania się w kierunku komórek uwalniających Ig różnych klas, aktywuje limfocyty T, pobudza krwiotworzenie, wywołuje gorączkę

10 Forma sCD14 nie posiada kotwicy lipidowej - glicerofosfatydyloinozytolu

11

12 Ilościowe oznaczenie wiązania LPS do komórek epitelialnych

13 Cytokiny prozapalne

14 Czynniki antyzapalne (białe kółka – po zastosowaniu mAb, czarne kółka – kontrola bez przeciwciał)

15 Poziom wysycenia receptorów na granulocytach i monocytach

16 Przeciwciała monoklonalne Firma Wskazania Faza badań
IC14 ICOS (Bothell, WA) Sepsa Faza II Anti-tumor necrosis factor Bayer corporation, Pharmaceutical division, Biological Products (Berkeley, CA), Chiron (Emeryville, CA) Faza III

17 Potencjalne metody walki z sepsą:
Terapia antybiotykowa. Przeciwciała monoklonalne przeciwko LPS. Terapia genowa. Mechaniczne usuwanie. Inhibicja drugich mediatorów. Blokowanie kaskady koagulacyjnej. Inhibitory syntazy NO. Przeciwciała monoklonalne przeciwko cząsteczkom adhezyjnym.

18 PCR with universal primers X and Y
1B 2B Primer X Target specific Stuffer sequence Primer Y binding site sequences binding site Probe design Synthetic oligonucleotide M13 derived oligonucleotide 1A 1B 2A 2B Target 1 Multiplex hybridisation and ligation No ligation of mismatched probes Target 2 PCR with universal primers X and Y


Pobierz ppt "– perspektywy leczenia za pomocą przeciwciał monoklonalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google