Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sepsa – perspektywy leczenia za pomocą przeciwciał monoklonalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sepsa – perspektywy leczenia za pomocą przeciwciał monoklonalnych."— Zapis prezentacji:

1 Sepsa – perspektywy leczenia za pomocą przeciwciał monoklonalnych

2 Barwienie bakterii gramdodatnich i gramujemnych. Gram + StaphylococcusGram – Escherichia coli

3

4

5 Adhezja i migracja kompleksu śródbłonkowo-leukocytarnego Adhezja i migracja kompleksu śródbłonkowo-leukocytarnego Odpowiedź śródbłonka i miejscowych tkanek Odpowiedź śródbłonka i miejscowych tkanek Tlenek azotu i jego potencjalny wpływ na oddychanie komórkowe w przebiegu sepsy Tlenek azotu i jego potencjalny wpływ na oddychanie komórkowe w przebiegu sepsy Zaburzenia funkcji narządów: Zaburzenia funkcji narządów: Przebieg ogólnego stanu zakażenia Układ krążenia (zaburzenia regulacji naczynio-ruchowej, zaburzenia funkcji serca, zaburzenia hematologiczne), Układ krążenia (zaburzenia regulacji naczynio-ruchowej, zaburzenia funkcji serca, zaburzenia hematologiczne), Zaburzenia czynności wątroby, Zaburzenia czynności wątroby, Zaburzenia czynności płuc, Zaburzenia czynności płuc, Zaburzenia czynności nerek, Zaburzenia czynności nerek, Zaburzenia metaboliczne (zaburzenia przemiany glukozy, zaburzenia przemiany białkowej) Zaburzenia metaboliczne (zaburzenia przemiany glukozy, zaburzenia przemiany białkowej)

6 Czynniki patogenne wywołujące sepsę. Odpowiedź na zakażenia Gram-dodatnie (40% przypadków) rozwija się wtórnie w stosunku do wytwarzania swoistej endotoksyny lub częściej wskutek oddzielania się fragmentów błony komórkowej. Odpowiedź wrodzona odgrywa kluczową rolę w zasygnalizowaniu obecności zakażenia i zainicjowaniu reakcji immunozapalnej. Wrodzona odpowiedź na zakażenie Gramujemne (60% przypadków septycznych) jest wzbudzana przez endotoksynę (LPS). LPS w postaci kompleksu ze swoistym białkiem osocza (LBP) ulega związaniu z receptorem błonowym (CD14) na komórkach efektorowych (np. makrofagi). Inicjuje to śródkomórkową transdukcję sygnalną za pośrednictwem swoistego mechanizmu receptorowego (TLR, toll-like receptor).

7

8

9 MIP-1 i MIP-1 (chemokiny CC) (macrophage inflammatory protein) – chemotaktyczne działanie na monocyty, limfocyty T, B i NK, eozynofile, komórki dendrytyczne i tuczne, modyfikacja proliferacji macierzystych komórek krwiotwórczych (MIP-1 hamuje, a MIP-1 wzmaga) IL-8 – chemotaksja neutrofili i aktywacja ich właściwości bakteriobójczych IL-1 – silnym induktorem produkcji jest LPS, IL-1 wzmaga wydzielanie IL-2, indukuje produkcję Ig, powoduje gorączkę i senność IL-1Ra – antagonista receptora IL-1, regulacja aktywności receptora I – inhibitor występujący w cytoplazmie w kompleksie z NF, po fosforylacji inhibitora przez specyficzną kinazę czynnik NF ulega uwolnieniu IL-6 – produkowana głównie przez monocyty i makrofagi, wielokierunkowe działanie, np.: indukuje limfocyty B do różnicowania się w kierunku komórek uwalniających Ig różnych klas, aktywuje limfocyty T, pobudza krwiotworzenie, wywołuje gorączkę

10 Forma sCD14 nie posiada kotwicy lipidowej - glicerofosfatydyloinozytolu

11

12 Ilościowe oznaczenie wiązania LPS do komórek epitelialnych

13 Cytokiny prozapalne

14 Czynniki antyzapalne (białe kółka – po zastosowaniu mAb, czarne kółka – kontrola bez przeciwciał)

15 Poziom wysycenia receptorów na granulocytach i monocytach

16 ther.html Przeciwciała monoklonalne FirmaWskazania Faza badań IC14 ICOS (Bothell, WA) Sepsa Faza II Anti-tumor necrosis factor Bayer corporation, Pharmaceutical division, Biological Products (Berkeley, CA), Chiron (Emeryville, CA) Sepsa Faza III

17 Potencjalne metody walki z sepsą: 1.Terapia antybiotykowa. 2.Przeciwciała monoklonalne przeciwko LPS. 3.Terapia genowa. 4.Mechaniczne usuwanie. 5.Inhibicja drugich mediatorów. 6.Blokowanie kaskady koagulacyjnej. 7.Inhibitory syntazy NO. 8.Przeciwciała monoklonalne przeciwko cząsteczkom adhezyjnym.

18 1A1A 2A2A 1B1B 2B2B Primer X Target specific Stuffer sequence Primer Y binding site sequences binding site Probe design Synthetic oligonucleotide M13 derived oligonucleotide 1A1A 1B1B 2A2A 1B1B 2B2B Target 1 Multiplex hybridisation and ligation No ligation of mismatched probes Target 2 2A2A PCR with universal primers X and Y


Pobierz ppt "Sepsa – perspektywy leczenia za pomocą przeciwciał monoklonalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google