Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

09 październik 2005 Z.Grzywnowicz GWSP 1 Posocznica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "09 październik 2005 Z.Grzywnowicz GWSP 1 Posocznica."— Zapis prezentacji:

1 09 październik 2005 Z.Grzywnowicz GWSP 1 Posocznica

2 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP2 Mimo że miliony ludzi giną na świecie z powodu sepsy, nadal stanowi ona jedno z najmniej rozumianych pojęć, także wśród lekarzy… Mimo że miliony ludzi giną na świecie z powodu sepsy, nadal stanowi ona jedno z najmniej rozumianych pojęć, także wśród lekarzy… Prof. Graham Ramsay (2001)

3 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP3 Czynniki ryzyka szpitalnych zakażeń krwi 1. Rozległe urazy i zabiegi operacyjne 2. Immunosupresja nabyta lub wrodzona 3. Długotrwała hospitalizacja 4. Linie naczyniowe i hemodializa 5. Wiek chorych 6. Błędy antybiotykoterapii 7. Rodzaj oddziału szpitalnego

4 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP4 Czynniki ryzyka szpitalnych zakażeń krwi Nie ma bezpośredniego związku sytuacji mikrobiologicznej ze stanem klinicznym, który bywa rozmaity. Drobnoustroje w łożysku naczyniowym mogą przez dłuższy czas nie wywoływać objawów klinicznych !

5 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP5 Definicje American College of Chest Phisicians & Society for Critical Care Medicine (ACCP & SCCM) wprowadziło do praktyki klinicznej nazwę zespołu ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej (Systemic Inflammatory Response Syndrome SIRS)

6 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP6 Definicje Zespół ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej (SIRS) ogólnoustrojowa odpowiedź o charakterze zapalnym, spowodowana różnorodnymi czynnikami i charakteryzująca się występowaniem co najmniej dwóch z następujących objawów : temperatura > 38 0 lub 38 0 lub < 36 0 częstość akcji serca > 90/min częstość akcji serca > 90/min częstość oddychania > 20/min lub paCO 2 20/min lub paCO 2 < 32mmHg liczba leukocytów > 12000/mm 3 lub 10% niedojrzałych granul. obojętnochłonnych liczba leukocytów > 12000/mm 3 lub 10% niedojrzałych granul. obojętnochłonnych Wywołany jest zakażeniem potwierdzonym na podstawie wyizolowanych organizmów z miejsc, w których nie powinny bytować.

7 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP7 Definicje Posocznica (sepsis) ogólnoustrojowa odpowiedź o charakterze zapalnym na czynnik mikrobiologiczny Posocznica o ciężkim przebiegu (severe sepsis) manifestuje się spadkiem RR i dysfunkcją narządową. Spadek RR rozpoznaje się gdy ciśnienie skurczowe wynosi 40mmHg w stosunku do wyjściowego. Hipoperfuzja objawia się : podwyższeniem poziomu mleczanów podwyższeniem poziomu mleczanów skąpomoczem skąpomoczem zaburzeniami świadomości zaburzeniami świadomości

8 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP8 Definicje Wstrząs septyczny (septic shock) charakteryzuje się spadkiem ciśnienia w przebiegu posocznicy, utrzymującym się pomimo odpowiedniej terapii płynami wypełniającymi łożysko naczyniowe i wywołującym zaburzenia perfuzji lub dysfunkcję narządową. Pacjenci, u których po zastosowaniu leków wazoaktywnych nie ma spadku ciśnienia tętniczego, ale nadal występują objawy hypoperfuzji i dysfunkcji narządowej, są również traktowani jako chorzy we wstrząsie septycznym

9 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP9 Definicje Zespół zaburzeń funkcji wielu narządów (MODS) stan tak silnych zaburzeń funkcji narządowych u krytycznie chorego, w którym bez intensywnej interwencji terapeutycznej homeostaza nie może być przywrócona.

10 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP10 Definicje wg ACCP & SCCM SEPSIS SEVERE SEPSIS MODS ZAKAŻENIE SIRS INNE OP URAZ OZT

11 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP11 Definicje Z przyjętych definicji wynika, że chociaż opisane stany są wywołane zakażeniem powodującym zaburzenia ogólnoustrojowe, to niekoniecznie musi im towarzyszyć obecność drobnoustrojów w krwi obwodowej

12 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP12 Układ immunologiczny Fundamentalną rolę w funkcji obronnej mają czynniki humoralne, stanowiące system wczesnego ostrzegania i decydują jednocześnie o pierwotnych mechanizmach walki z zakażeniem Fundamentalną rolę w funkcji obronnej mają czynniki humoralne, stanowiące system wczesnego ostrzegania i decydują jednocześnie o pierwotnych mechanizmach walki z zakażeniem Fizjologiczne układy krzepnięcia, kinin i dopełniacza aktywowane są przez czynnik zapalny, a wpływają na szeroko rozumiany proces gojenia się ran, tamowania krwotoku, odpowiedniej gry naczyniowej i uczynnienia białek ostrej fazy Fizjologiczne układy krzepnięcia, kinin i dopełniacza aktywowane są przez czynnik zapalny, a wpływają na szeroko rozumiany proces gojenia się ran, tamowania krwotoku, odpowiedniej gry naczyniowej i uczynnienia białek ostrej fazy

13 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP13 Układ immunologiczny Komórki układu produkują szczególne białka, a dodatkowo przekazują informacje do innych komórek i tkanek o toczącym się procesie zapalnym Komórki układu produkują szczególne białka, a dodatkowo przekazują informacje do innych komórek i tkanek o toczącym się procesie zapalnym Przebieg reakcji zapalnej sterowany jest przez mediatory zapalenia, które stymulują układ granulocytów i monocytów/makrofagów, powodując ich wędrówkę do źródła zapalenia (chemotaksja) oraz nadają im właściwości adhezyjne i opsonizujące białka antygenów bakteryjnych Przebieg reakcji zapalnej sterowany jest przez mediatory zapalenia, które stymulują układ granulocytów i monocytów/makrofagów, powodując ich wędrówkę do źródła zapalenia (chemotaksja) oraz nadają im właściwości adhezyjne i opsonizujące białka antygenów bakteryjnych

14 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP14 Układ immunologiczny Miejscowa aktywacja mediatorów stanowi mechanizm prowadzący do przywrócenia homeostazy, a stopień nasilenia odpowiedzi zapalnej zależy od czynnika uszkadzającego, jego siły i intensywności działania, a także od tego jak długo i w jakim miejscu organizmu wywiera swoje uszkadzające działanie. Miejscowa aktywacja mediatorów stanowi mechanizm prowadzący do przywrócenia homeostazy, a stopień nasilenia odpowiedzi zapalnej zależy od czynnika uszkadzającego, jego siły i intensywności działania, a także od tego jak długo i w jakim miejscu organizmu wywiera swoje uszkadzające działanie. Tak długo, jak długo czynnik zapalny działa miejscowo, aktywność pobudzonych mediatorów jest korzystna dla procesu zdrowienia i gojenia się ran, a jego efektem jest najczęściej wyzdrowienie.

15 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP15 Układ immunologiczny Czynnik zapalny : Czynnik zapalny : –zadziała ogólnie –działanie miejscowe jest bardzo silne i długotrwałe mediatory powodują objęcie stanem zapalnym innych, nie dotkniętych bezpośrednio szkodliwym działaniem czynnika sprawczego tkanek i narządów mediatory powodują objęcie stanem zapalnym innych, nie dotkniętych bezpośrednio szkodliwym działaniem czynnika sprawczego tkanek i narządów Stymulacja w połączeniu z pobudzeniem układu krzepnięcia prowadzi do uogólnionych zaburzeń przepływu tkankowego i narządowego, co z kolei powoduje kliniczne objawy wstrząsu i może doprowadzić do zaburzeń funkcji wielu narządów Stymulacja w połączeniu z pobudzeniem układu krzepnięcia prowadzi do uogólnionych zaburzeń przepływu tkankowego i narządowego, co z kolei powoduje kliniczne objawy wstrząsu i może doprowadzić do zaburzeń funkcji wielu narządów

16 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP16 Patomechanizm ogólnoustrojowej reakcji zapalnej Produkty bakteryjne makrofag TNF- α IL-1 PGI PGE PGF histamina serotonina Czynniki krzepnięcia Peptydy wazoaktywne Czynniki komplementu IL-6 IL-2 IL-8 WSTRZĄS SEPTYCZNY

17 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP17 Substancje odpowiedzialne za proces zapalenia Substancje zapłonowe (inicjatory) – rozpoczynające eksplozję mediatorów (endotoksyna i inne toksyny) Substancje zapłonowe (inicjatory) – rozpoczynające eksplozję mediatorów (endotoksyna i inne toksyny) Mediatory wczesne (aktywatory) – produkowane przez granulocyty obojętnochłonne, komórki śródbłonka, monocyty, makrofagi i fibroblasty Mediatory wczesne (aktywatory) – produkowane przez granulocyty obojętnochłonne, komórki śródbłonka, monocyty, makrofagi i fibroblasty Mediatory wtórne (efektory) – odpowiedzialne za uszkodzenie funkcjonalne komórek i tkanek (metabolity kwasu arachidowego, proteazy, wolne rodniki tlenowe, tlenek azotu) Mediatory wtórne (efektory) – odpowiedzialne za uszkodzenie funkcjonalne komórek i tkanek (metabolity kwasu arachidowego, proteazy, wolne rodniki tlenowe, tlenek azotu)

18 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP18 Diagnostyka sepsy Kryteria prawidłowego pobrania materiału do badań : Kryteria prawidłowego pobrania materiału do badań : –Staranne odkażenie miejsc wkłucia –Pobranie krwi z nowego miejsca, a nie z założonego cewnika naczyniowego –Pobranie odpowiedniej objętości próbki krwi –Dobór odpowiedniego podłoża –Pobranie w odpowiednim czasie tzn. najlepiej w trakcie narastania gorączki –Kilkakrotne pobranie próbek krwi

19 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP19 Diagnostyka sepsy Więcej niż 15 kolonii tego samego szczepu bakteryjnego, uzyskane w badaniu półilościowym (Maki) wskazuje, że cewnik jest źródłem zakażenia. Więcej niż 15 kolonii tego samego szczepu bakteryjnego, uzyskane w badaniu półilościowym (Maki) wskazuje, że cewnik jest źródłem zakażenia. –Kolonizacja cewnika 5 – 25% –Dodatni wynik posiewu < 50% Każdy przypadek izolacji bakterii z posiewu należy rozważyć pod względem przyczynowym, zgodnie z którym przyjmuje się podział na bakteriemię pierwotną i wtórną Każdy przypadek izolacji bakterii z posiewu należy rozważyć pod względem przyczynowym, zgodnie z którym przyjmuje się podział na bakteriemię pierwotną i wtórną

20 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP20 Diagnostyka sepsy Kryteria pierwotnego zakażenia krwi Kryteria pierwotnego zakażenia krwi –Rozpoznany patogen nie jest związany z zakażeniem innego miejsca (np. narządu) –W stanie klinicznym temp > 38 0, dreszcze, spadek ciśnienia krwi, którym towarzyszy jeden z następujących wyników laboratoryjnych : 1.Potencjalnie patogenne szczepy skórne lub drobnoustroje nie związane z zakażeniem innych miejsc, izolowane z dwóch posiewów krwi, pobranych w różnych okolicznościach i z różnych dostępów 2.Potencjalnie patogenne szczepy skórne, izolowane z posiewów krwi u chorych z długo utrzymywaną linią żylną podczas antybiotykoterapii 3.Dodatni test antygenowy z krwi oraz izolacja drobnoustroju nie związanego z zakażeniem innego miejsca

21 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP21 Diagnostyka sepsy Pierwotne bakteriemie mają związek z cewnikiem naczyniowym (10-15% ogólnie i 40-60% OJOM). Pierwotne bakteriemie mają związek z cewnikiem naczyniowym (10-15% ogólnie i 40-60% OJOM). Należy je podejrzewać : Należy je podejrzewać : –Nie ma innej przyczyny objawów zakażenia –Linia naczyniowa jest dłuższy czas –W miejscu wkłucia są zmiany zapalne –Czynnik etiologiczny jest związany z naturalną florą skórną –Oporne na leczenie zakażenie ustępuje po usunięciu cewnika naczyniowego

22 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP22 Diagnostyka sepsy Szczególnym rodzajem zakażenia związanego z linią naczyniową i płynoterapią jest wprowadzenie do krwiobiegu zakażonego płynu infuzyjnego lub preparatu krwiopochodnego Szczególnym rodzajem zakażenia związanego z linią naczyniową i płynoterapią jest wprowadzenie do krwiobiegu zakażonego płynu infuzyjnego lub preparatu krwiopochodnego Zanieczyszczenia : enterobacter, citrobacter, serratia, pseudomonas przebiega pod postacią wstrząsu endotoksycznego

23 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP23 Diagnostyka sepsy Kryteria wtórnego zakażenia krwi Kryteria wtórnego zakażenia krwi Ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna na inwazję drobnoustrojów chorobotwórczych do różnych miejsc organizmu, z których penetrują do krwi -często powodowana jest translokacją bakterii jelitowych poprzez uszkodzoną w przebiegu wstrząsu i niedokrwienia barierę śluzówkową

24 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP24 Diagnostyka sepsy Kryteria wtórnego zakażenia krwi Kryteria wtórnego zakażenia krwi -może towarzyszyć zakażeniom układu moczowego, płuc i tkanki podskórnej -potwierdzeniem rozpoznania bakteriemii wtórnej jest izolacja z posiewu krwi materiału pobranego z miejsca rozpoznanego zakażenia tego samego szczepu drobnoustroju chorobotwórczego

25 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP25 Rozpoznanie sepsy Upoważnia stwierdzenie objawów klinicznych ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej (SIRS) oraz potwierdzenie izolacji patogenu z materiału pobranego z zainfekowanego miejsca/narządu. Upoważnia stwierdzenie objawów klinicznych ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej (SIRS) oraz potwierdzenie izolacji patogenu z materiału pobranego z zainfekowanego miejsca/narządu. Potwierdzenie obecności bakterii w płynie otrzewnowym przy zapaleniu otrzewnej, czy bakterii w popłuczynach z oskrzeli przy zapaleniu płuc z towarzyszącymi objawami niewydolności narządowej – ciężka sepsa Potwierdzenie obecności bakterii w płynie otrzewnowym przy zapaleniu otrzewnej, czy bakterii w popłuczynach z oskrzeli przy zapaleniu płuc z towarzyszącymi objawami niewydolności narządowej – ciężka sepsa

26 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP26 Rozpoznanie sepsy zakażenie> 2 kryteriów SIRS SEPSA DYSFUNKCJA NARZĄDOWA CIĘŻKA SEPSA +

27 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP27 Profilaktyka zakażeń Zakładanie cewnika do żyły centralnej Zakładanie cewnika do żyły centralnej –Dezynfekcja rąk i założenie sterylnej odzieży ochronnej, maski, czapki i rękawiczek –Sterylny sprzęt rozkładać na sterylnym podkładzie –Dezynfekcja skóry odpowiednim środkiem –Pole wkłucia obłożyć sterylnymi serwetami

28 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP28 Profilaktyka zakażeń Ważne Ważne –Sprawność zakładania wkłucia bez traumatyzacji tkanek miękkich –Opatrunek w miejscu kaniulacji powinien być zawsze suchy –Kontrola pod kątem miejscowego odczynu zapalnego

29 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP29 Profilaktyka zakażeń Wymiana cewników nie powinna być stosowana rutynowo. Wymiana cewników nie powinna być stosowana rutynowo. Jest konieczna gdy występują objawy zapalenia w miejscu wkłucia, gorączka o niewyjaśnionej etiologii i obawy sepsy bez identyfikacji jej źródła Jest konieczna gdy występują objawy zapalenia w miejscu wkłucia, gorączka o niewyjaśnionej etiologii i obawy sepsy bez identyfikacji jej źródła Każdorazowa wymiana cewnika wymaga badania mikrobiologicznego usuniętej kaniuli

30 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP30 CEWNIK W ŻYLE CENTRALNEJ ZMIANY ZAPALNE W MIEJSCU WKŁUCIA UTRZYMAĆ CEWNIK USUNĄĆ CEWNIK INNE ŹRÓDŁO ZAKAŻENIA WYMIANA CEWNIKA NA PROWADNICY KLINICZNE OBJAWY SEPSY USUNĄĆ CEWNIK POSIEW UJEMNY POSIEW DODATNI USUNĄĆ CEWNIK KONTROLOWAĆ CEWNIK TAK NIE TAK

31 09 październik 2005Z.Grzywnowicz GWSP31 Profilaktyka zakażeń Zakażenia uogólnione związane z infekcją narządową Zakażenia uogólnione związane z infekcją narządową –Chirurgiczne usunięcie i opracowanie rany –Ograniczenie czynników ryzyka zakażeń krwi –Wczesna diagnostyka mikrobiologiczna –Celowana antybiotykoterapia uwzględniająca wynik lekowrażliwości


Pobierz ppt "09 październik 2005 Z.Grzywnowicz GWSP 1 Posocznica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google