Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza o państwie i prawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza o państwie i prawie"— Zapis prezentacji:

1 Wiedza o państwie i prawie
Ćwiczenia nr 5

2 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Rejestracja Formularz CEIDG-1 „Jedno okienko” – jednoczesne zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i Naczelnika US (+VAT) Złożenie wniosku Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie*. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku). Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. Przez pełnomocnika*.

3 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Po rejestracji ZUS Ew. VAT (form vat-r) Koniec zgłoszeń do PIS i PIP! Konto bankowe Pieczątka

4 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Korzyści z prowadzenia jdg Niższy ZUS przez 24 miesiące Uproszczona księgowość Podatek liniowy Darmowa rejestracja Rozpoczęcie działalności w dniu złożenia wniosku Przykład

5 Spółka cywilna – 860 KC i nast.
Osobowe spółki handlowe Miejsce regulacji Kodeks cywilny Kodeks spółek handlowych & KC w zw. z art. 2 KSH Podmiotowość prawna Nie posiada osobowości prawnej! Jest stosunkiem zobowiązaniowym między wspólnikami/przedsiębiorcami Są podmiotami praw i obowiązków, Brak osobowości prawnej (niepełne/ułomne osoby prawne – art. 331KC) Majątek Brak własnego majątku – własność łączna wszystkich wspólników Posiada własny majątek – wkłady, mienie nabyte itp.. Odpowiedzialność za zobowiązania Odpowiedzialność ponoszą wspólnicy solidarnie Subsydiarna i solidarna Tworzenie Brak formalizmu Co najmniej forma pisemna + wpis do KRS Wkłady do spółki Nie jest elementem przedmiotowo istotnym (essentialia negotii) Jest elementem przedmiotowo istotnym (essentialia negotii) Opłaty rejestracyjne Wpis bez opłat Wg ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowanie własne na podst. R. Uliasz, prawo w diagramach. Prawo spółek handlowych, Warszawa 2009

6 Spółki prawa handlowego
Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe Spółka z o.o. Spółka akcyjna

7 Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego + zgłoszenie do KRS
Spółka jawna Spółka partnerska Sp. k. S.K.A. Procedura tworzenia Zawarcie umowy spółki w formie co najmniej pisemnej + zgłoszenie do KRS Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego + zgłoszenie do KRS Sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego, wniesienie wkładów przez akcjonariuszy + zgłoszenie do KRS Wspólnicy Osoby fizyczne, prawne oraz niepełne osoby prawne Tylko osoby fizyczne wykonujące wolny zawód Reprezentacja Sposób reprezentacji określa umowa spółki i treść wpisu do KRS. W razie braku uregulowań w umowie obowiązuje zasada reprezentacji jednoosobowej Sposób reprezentacji określa umowa spółki i treść wpisu do KRS. W razie braku uregulowań w umowie obowiązuje zasada reprezentacji jednoosobowej. Istnieje możliwość pozbawienie partnera prawa reprezentacji na mocy uchwały pozostałych partnerów. Możliwość powołania zarządu Sposób reprezentacji określa umowa spółki i treść wpisu do KRS. W razie braku uregulowań w umowie obowiązuje zasada reprezentacji jednoosobowej (można wyłączyć na mocy orzeczenia sądu lub w umowie). Prawo posiadają tylko komplemetariusze. Komandyatriusz może reprezentować spółkę tylko ma mocy pełnomocnictwa Jak w sp. k.

8 Na zasadach spółki akcyjnej. Nie przysługuje akcjonariuszom.
Spółka jawna Spółka partnerska Sp. k. S.K.A. Prowadzenie spraw Można kształtować dowolnie w umowie, za wyjątkiem powierzenia prowadzenia spraw spółki os. 3 z wyłączeniem wspólników. Na zasadach sp. j., z tym że można powierzyć prowadzenie spraw spółki zarządowi. KSH nie wyklucza prowadzenia spraw spółki zarówno przez zarząd i wspólników. Na zasadach sp. j., z tym że prawo prowadzenia spraw spółki przysługuje komandytariuszom. Umowa może również nadać to prawo komplementariuszom Na zasadach spółki akcyjnej. Nie przysługuje akcjonariuszom. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki Subsydiarna i solidarna odpowiedzialność całym swoim majątkiem Na zasadach sp. j., z tym że KSH wyłącza odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w ramach wykonywania wolnego zawodu, również przez podległych pracowników. Odpowiedzialność komplementariuszy i spółki na zasadach sp.j. Komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej. Odpowiedzialność komplementariuszy i spółki na zasadach sp.j. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki Opracowanie własne na podstawie ksh


Pobierz ppt "Wiedza o państwie i prawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google