Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryzyko i niepewność w inwestycjach kapitałowych Jak nie zostać oszukanym? Marek Rybacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryzyko i niepewność w inwestycjach kapitałowych Jak nie zostać oszukanym? Marek Rybacki."— Zapis prezentacji:

1

2 Ryzyko i niepewność w inwestycjach kapitałowych Jak nie zostać oszukanym? Marek Rybacki

3 Inwestycja Start-up Przedsiębiorstwo we wczesnej fazie rozwoju Działające przedsiębiorstwo 3

4 Etapy Analiza przedsiębiorstwa/pomysłu Negocjowanie i zawarcia umowy inwestycyjnej/ umowy sprzedaży Nadzór/kontrola nad przedsiębiorstwem 4

5 Due diligence TechnologicznyPrawnyFinansowy Prawno- podatkowy 5

6 Due diligence technologiczny Opis projektu Możliwość realizacji Analiza innowacyjności Zaawansowanie technologiczne Analiza rynku – rozwiązania konkurencyjne. Kierunki i perspektywy rozwoju Doświadczenie i wiedza pomysłodawców 6

7 Due diligence prawny 1/2: Prawa własności intelektualnej, licencje Reżim prawny Koncesje, zezwolenia, zgłoszenia 7

8 Due diligence prawny 2/2: Prawidłowość utworzenia spółki Ważność uchwał organów Ważność umów. Umowy o dofinansowanie Umowy z kluczowymi osobami (zakaz konkurencj) Należyte wykonanie umów – ryzyka odszkodowawcze Postępowania sądowe Pełnomocnictwa Kwestie pracownicze Poręczenia, gwarancje, weksle, inne zabezpieczenia 8

9 Due diligence finansowy Weryfikacja założeń finansowych Sprawozdania finansowe Księgi rachunkowe Nadzwyczajne wpływy i wypływy Transakcje z podmiotami powiązanymi Korekty faktur VAT Korekty deklaracji podatkowych 9

10 Due diligence prawno-podatkowy Audyt Wybór rozwiązań cywilnoprawnych pod kątem konsekwencji podatkowych Prawidłowa kwalifikacja prawno-podatkowa zdarzeń gospodarczych Ograniczenie ryzyk 10

11 Inwestycja Umowa inwestycyjna Start up Przedsiębiorstwo we wczesnej fazie rozwoju Umowa sprzedaży udziałów/akcji/ przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo działające 11

12 Umowa inwestycyjna Oświadczenia i zapewnienia Zasady wejścia kapitałowego Zasady prowadzenia działalności Prawa osobiste Zasady działania organów spółki Ograniczenia w zbywaniu udziałów/akcji Opcje wyjścia z inwestycji Kluczowi pracownicy. Zakaz konkurencji i poufność Odstąpienie od umowy i kary umowne 12

13 Negocjacje Umowa inwestycyjna na złe czasy Empatia – ryzyko drugiej strony Parytet w kapitale zakładowym Partnerstwo 13

14 UI – oświadczenia i zapewnienia Cele: Potwierdzenie badania DD Brak istotnych zmian pomiędzy DD a wejściem kapitałowym Opcja wyjścia 14

15 UI – zasady wejścia kapitałowego Kamienie milowe (sprzedaż, utrzymanie budżetu, zbudowanie produktu, klienci, partnerzy) Transzowanie/ umarzanie udziałów Obowiązki związane z zawiązaniem spółki/ podniesieniem kapitału Powołanie członków organów Treść umowy spółki/statutu Finansowanie dłużne 15

16 UI – zasady prowadzenia działalności Zarządzanie Biznesplan Raportowanie Wpływ na kluczowych pracowników Wsparcie Ograniczenia w prowadzeniu określonych działalności 16

17 UI - prawa osobiste Prawa osobiste a uprzywilejowanie udziałów Powoływanie i odwoływanie członków organów Weto dla uchwał organów spółki Podział majątku przy likwidacji Pierwszeństwo w nabyciu aktywów 17

18 UI – zasady działania organów spółki Zarząd Reprezentacja. Dyrektor inwestycyjny/finansowy Rada Nadzorcza Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie Celowość. Kierowanie pracami, uchwały Większość. Kworum. Procedura zwoływania. 18

19 UI – ograniczenia w zbywaniu udziałów/akcji spółki Zgoda Spółki/ inwestora Prawo pierwszeństwa nabycia Lock-up Obciążanie udziałów/akcji 19

20 UI – opcje wyjścia z inwestycji Drag-along – prawo związania Tag-along – prawo przyłączenia Opcja Put – prawo sprzedaży Opcja Call – prawo kupna Oferta publiczna Likwidacja Umorzenie 20

21 UI – kluczowi pracownicy Umowy o pracę/współpracy Zakaz konkurencji Prawa własności intelektualnej Opcje na udziały/akcje 21

22 UI – odstąpienie i kary umowne Oświadczenia i zapewnienia Zakaz konkurencji. Poufność Kamienie milowe Budżet Wysokość kar umownych 22

23 Umowa sprzedaży Oświadczenia i zapewnienia Zasady zapłaty ceny Zasady prowadzenia działalności Kluczowi pracownicy Zakaz konkurencji Odstąpienie od umowy i kary umowne 23

24 Umowa sprzedaży – zapłata ceny Zapłata ceny w ratach przy wykorzystaniu rachunku powierniczego. Kwestie sporne lub budzące wątpliwości Interpretacje podatkowe Osiągnięcie określonych wyników Zobowiązania pozabilansowe 24

25 Nadzór/kontrola nad przedsiębiorstwem Zarząd Zgoda na określone czynności Budżet Raportowanie Kamienie milowe Wsparcie sprzedaży Kluczowi pracownicy Dostęp do technologii 25

26 Gdy dzieje się źle Wstrzymanie transzowania Pełnomocnictwa na Zgromadzenie Pełnomocnictwa na ustanowienie zastawu Umarzanie udziałów/akcji Zmiany w Zarządzie/RN Zasady dokapitalizowania/ wejścia inwestora zewnętrznego Odstąpienie od umowy 26

27 Dziękuję za uwagę 27 Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Ryzyko i niepewność w inwestycjach kapitałowych Jak nie zostać oszukanym? Marek Rybacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google