Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW"— Zapis prezentacji:

1 PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
GMINA CZERWONKA WYKONAWCA: P.P.H.U MAXBUD

2 MAXBUD MAXBUD to wiodąca grupa kapitałowa działająca w branży budowlanej. Z sukcesem realizujemy inwestycje na terenie całego kraju. Oferujemy szeroki wachlarz produktów i usług z zakresu ochrony środowiska, oraz systemów zarządzania wodą. Jako Wykonawca zamontowaliśmy ok sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Jako jedyni na rynku, oferujemy unikalny serwis zamontowanych przez nas urządzeń.

3 Nasze zadanie na terenie Gminy Czerwonka to:
,,Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków”

4 Kilka faktów na temat urządzeń, które montujemy:
Przydomowa oczyszczalnia ścieków Easy Plast posiada znak CE zgodnie z normą PN-EN :2005+A1:2009. Oczyszczalnia składa się z dwóch zbiorników (osadnik i bioreaktor) i zespołu sterowania. Zbiorniki połączone są ze sobą rurami DN100 oraz elastycznymi przewodami powietrznymi układanymi w gruncie w ochronnym peszlu; Każdy ze zbiorników ma inne zadanie; Pierwszy pełni funkcję osadnika wstępnego/zbiornika buforowego; Drugi pracuje jako komora napowietrzania (reaktor);

5 Osadnik wyposażony jest w pompę mamutową dozującą ścieki do reaktora, który posiada własne doprowadzenie powietrza. Reaktor zawiera: System napowietrzania drobnopęcherzykowego przez dyfuzor membranowy wyposażony we własne doprowadzenie powietrza; Pompę mamutową do odprowadzenia oczyszczonych ścieków, z tworzywa sztucznego, posiadającą własne doprowadzenie powietrza; Pompę mamutową do przepompowania osadu wtórnego z reaktora do osadnika wstępnego, z tworzywa sztucznego, posiadającą własne doprowadzenie powietrza;

6 • Cicho pracującą dmuchawę membranową;
Zestaw sterowania do montażu na zewnątrz budynku zawiera: • Cicho pracującą dmuchawę membranową; • Komplet sterowanych elektrozaworów; • Zespół sterowania.

7 Połączenie zbiorników
Osłona Pokrywa zbiornika Komora wstępna Reaktor biologiczny Połączenie zbiorników Pompa zasilająca Pompa wody czystej Pompa mamutowa osadu wtórnego Membrany napowietrzające

8 Cykl pracy oczyszczalni ścieków

9 EKSPLOATACJA I OBSŁUGA: WAŻNA INFORMACJA
Będąc użytkownikiem oczyszczalni ścieków należy czuwać nad właściwym działaniem instalacji. Każde nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu powodują pogorszenie parametrów ścieków oczyszczonych. W przypadku ich stwierdzenia należy jak najszybciej powiadomić Autoryzowanego Serwisanta. Bardzo ważna jest też obecność Serwisanta przy czynnościach wypompowywania osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków.

10 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA:
WAŻNA INFORMACJA Wszystkie wykonywane pomiary, odchylenia od wartości teoretycznych i usterki muszą być zapisywane w książce użytkownika. Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Easy Plast, należy wykonywać następujące kontrole:

11 Bardzo ważne jest to, aby przydomowej oczyszczalni ścieków nie odłączać od prądu na czas wyjazdu/ urlopu użytkownika. Oczyszczalnia w tym terminie , sama z powodu mniejszej ilości dostarczanych nieczystości, przełącza się na tryb wakacyjny/ urlopowy. Przydomową oczyszczalnie ścieków należy natomiast odłączać od prądu na czas burzy. Krótkotrwałe braki prądu nie powodują zakłóceń w pracy oczyszczalni a jedynie uchronią urządzenia przed spaleniem. Producent urządzeń jak i firma je montująca nie odpowiadają za uszkodzenie spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.

12 EKSPLOATACJA I OBSŁUGA CODZIENNA KONTROLA
Codzienna Kontrola, sprawdzić czy pali się zielona kontrolka na sterowaniu i czy nie ma żadnego sygnału alarmowego. W przypadku awarii (zapalona czerwona kontrolka, sygnał alarmowy) należy odczytać z wyświetlacza LCD rodzaj usterki i w razie konieczności zwrócić się do serwisu przydomowych oczyszczalni ścieków.

13 EKSPLOATACJA I OBSŁUGA KONTROLE MIESIĘCZNE
Sprawdzić wzrokowo jakość odprowadzanych ścieków (ewentualna obecność osadów, jeśli odprowadzane ścieki są mętne); Sprawdzić wzrokowo czy na odpływie nie ma żadnej przeszkody; Sprawdzić stan filtra sprężarki: kontrolę, czyszczenie lub wymianę filtra sprężarki należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta sprężarki (instrukcja dołączona do oczyszczalni).

14 WYWÓZ OSADÓW Zgodnie z zaleceniami, operację wywozu osadów należy wykonać, gdy ich poziom osiągnie 30% pojemności osadnika i odnotować tą operację w książce obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków Easy Plast. Maksymalny poziom osadów w osadniku ograniczony jest (by zapobiec zasysaniu osadów do reaktora) dolnym poziomem systemu pompowania do reaktora. Zbyt wczesny wywóz osadów, (gdy ich poziom nie osiągnął 30% objętości osadnika) zakłóca prawidłowy przebieg redukowania osadów w procesie fermentacji beztlenowej, co może zaszkodzić optymalnej pracy przydomowej oczyszczalni ścieków Easy Plast.

15 Zaleca się, aby operację wywozu osadów przeprowadziła wyspecjalizowana firma (zgodnie z obowiązującymi przepisami - Ustawa o Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996 r. wraz ze zmianą z 1 lipca 2011 r.), dla pewności, że osady zostaną potraktowane zgodnie z przepisami. Wybieranie osadów powinno odbywać się z zachowaniem stałego poziomu cieczy zgodnie z normą NF P Minimalna odległość między oczyszczalnią Easy Plast, a wozem asenizacyjnym nie może być niższa niż 1,4 m, by nie zakłócić właściwości i stabilności instalacji. W pierwszej kolejności należy usunąć prawie cały utworzony kożuch (tłuszcze i inne substancje wyflotowane), a następnie większość osadów zgromadzonych na dnie osadnika (pozostawić około 10cm). Po usunięciu osadu należy bezwzględnie napełnić osadnik wodą aż do momentu przelania.

16 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS:
Sprawdzenie stanu filtra sprężarki powietrza; Konserwacja sprężarki zgodnie z zaleceniami producenta; Sprawdzenie pracy podzespołów mechanicznych, elektronicznych i innych części instalacji, takich jak: dyfuzor, pompy, sterownik oczyszczalni; Sprawdzenie poziomu osadów w osadniku - w razie potrzeby użytkownik powinien wykonać operację wywozu osadów; Sprawdzenie ogólnego stanu instalacji; Sprawdzenie czy napowietrzanie jest wystarczające.

17 PORADY EKSPLOATACYJNE
WAŻNE: do przydomowej oczyszczalni ścieków Easy Plast, mogą być odprowadzane jedynie ścieki bytowo-gospodarcze. Nie należy do niej odprowadzać: Wody deszczowej zebranej z dachów i z miejsc jej spływania; Wody opadowej pochodzącej z drenażu; Odpadów stałych i płynnych pochodzących z hodowli zwierząt; Ścieków pochodzących z przedsiębiorstw przemysłowych lub rolnych, gdy nie mają charakteru ścieków domowych; Produktów chemicznych i farmaceutycznych, olejów mineralnych, rozpuszczalników; Wody chłodniczej;

18 NIE NALEŻY ODPROWADZAĆ RÓWNIEŻ:
Ciał stałych mających postać odpadków żywieniowych, plastików, artykułów higienicznych, filtrów do kawy, korków od butelek i innych artykułów gospodarczych; Mleka i produktów mlecznych; Wody pochodzącej z basenów kąpielowych; Dużej ilości krwi; Skroplin z kotłów kondensacyjnych; Skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych;

19 Do przydomowej oczyszczalni ścieków Easy Plast nie wolno odprowadzać substancji biobójczych, toksycznych lub nieulegających biodegradacji, gdyż może to zakłócić jej funkcjonowanie. W przypadku występowania w ściekach znacznych ilości tłuszczy lub olejów roślinnych, zaleca się ich wcześniejsze oddzielenie w separatorze tłuszczu przyłączonym do przydomowej oczyszczalni Easy Plast. (Uwaga: nie odprowadzać substancji fekalnych do separatora tłuszczu).

20 GDZIE NALEŻY JE WRZUCAĆ
SUBSTANCJE STAŁE LUB PŁYNNE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO ZLEWU LUB TOALETY CO ONE POWODUJĄ GDZIE NALEŻY JE WRZUCAĆ KOSTKI WC Zatruwają ścieki Nie stosować KORKI Osadzają się w oczyszczalni Kosz na śmieci POPIÓŁ Nie ulega rozkładowi KLEJ DO TAPET Zatykają przewody kanalizacyjne Składowisko komunalne PATYCZKI DO USZU Zatykają instalację PIELUCHY

21 GDZIE NALEŻY JE WRZUCAĆ
SUBSTANCJE STAŁE LUB PŁYNNE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO ZLEWU LUB TOALETY CO ONE POWODUJĄ GDZIE NALEŻY JE WRZUCAĆ Środki dezynfekujące Zabijają bakterie Nie używać Rozpuszczalniki Zatruwają ścieki Składowisko komunalne Oleje do smażenia Osadza się w przewodach Kosz na śmieci Oleje silnikowe Składowisko, stacja PB Żyletki Mogą zranić pracowników serwisujących Żwirek dla kota Zatyka przewody Leki Apteka, składowisko Rozpuszczalniki do farb Woda zawierająca cement Osadza się i twardnieje Przekazać do wyspec. firmy Oleje spożywcze Powodują tworzenie się kożucha

22 Rośliny które można sadzić przy POŚ
Przy przydomowej oczyszczalni ścieków (studnia chłonna, tunele rozsączające) można sadzić wszelkie rośliny lubiące ziemię kwaśna i posiadające płytki system korzenny. Do takich roślin należą m. in.: Hortensje; irysy; azalie; wierzby karłowate, ozdobne, krzewiaste; różecznik; trzcina pospolita; wrzosy; kalmia; hortensja; goździki; konwalie; piwonie; cyprysy; tuje; paprocie

23 Celem programu TOTAL CARE, jest zapewnienie użytkownikom wsparcia technicznego przy eksploatacji urządzeń, zagwarantowanie poprawności ich działania, oraz uzyskanie właściwego efektu oczyszczania. Aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych norm wartości ścieków, należy pamiętać o zapewnieniu posiadanej oczyszczalni właściwej i profesjonalnej opieki. Zwracamy szczególną uwagę, że niewłaściwy serwis lub jego brak może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Pozwoli to także uniknąć przestojów w pracy, wysokich kosztów jej ponownego przywrócenia do właściwego funkcjonowania oraz konsekwencji z powodu zatrucia środowiska naturalnego.

24 BB GRUPA TOTAL CARE to wszechstronna, zintegrowana oferta usług, która utrzyma działalność Twojego urządzenia na najwyższym poziomie. Nasza oferta opiera się na głębokiej wiedzy z zakresu działania systemów oczyszczania ścieków. Daje Ci to bezpieczeństwo, które Ci oferujemy; PAKIETY SERWISOWE STWORZONE NA KAŻDĄ KIESZEŃ; Nasze pakiety usług zaspokoją każdą potrzebę, od podstawowej do najbardziej zaawansowanych. Im bardziej podstawowa usługa, tym niższe obciążenie dla budżetu. Im bardziej zaawansowana usługa, tym większe poczucie bezpieczeństwa. To proste.

25 BB GRUPA TOTAL CARE TO 4 PAKIETY

26 PAKIET STANDARD CENA 24,60 mc PAKIET OPTIMUM CENA 36,30 mc
PAKIET PREMIUM CENA 61,50 mc PAKIET PRESTIGE CENA 123 mc Cykliczna wizyta serwisanta raz w mc Serwis 24h Dojazd 48h Dojazd 24h BOK 24h Praca serwisanta w cenie pakietu Dodatkowa opłata za zakup podzespołów Do kwoty 1000 zł zakup podzespołów w cenie pakietu (1x w roku) brak Wywóz osadu 1x w roku+ czyszczenie Dojazd za dodatkowe zgłoszenie (150 zł ryczałt) Dojazd gratis Brak wymiany urządzenia w przypadku całkowitego uszkodzenia Wymiana urządzenia na nowe+ montaż gratis

27 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ BB GRUPA Sp. z o.o. Siedziba: ul. Orla Ostrowiec Świętokrzyski tel. (41) fax. (41) ( usterki/zapytania) ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


Pobierz ppt "PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google