Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin SEMINARIUM Instalacje zielonych dachów i żyjących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin SEMINARIUM Instalacje zielonych dachów i żyjących."— Zapis prezentacji:

1 Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin SEMINARIUM Instalacje zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjne działania uwzględniane w lokalnych planach gospodarki niskoemisyjnej Lublin, 13 stycznia 2015 r.

2 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” jest tworzony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) - Konkurs nr 2 /PO IiS/ 9.3/ Czas trwania projektu: od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 r. Koszt projektu: zł - w tym ,50 zł z NFOŚiGW Zespół do wykonania PGN siłami własnymi Urzędu Miasta: 4 osoby tworzą bazę danych, 3 osoby piszą dokument, 37 osób liczy cały zespół zadaniowy do opracowania PGN.

3 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina Lublin: ok. 350 tys. mieszkańców, 147,5 km² powierzchni, 60% zapotrzebowania na ciepło pokrywane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, ponad 20 tys. domków jednorodzinnych, w tym blisko 40% opalanych jest paliwem stałym, dobrze rozwinięta komunikacja miejska – 239 autobusów i 97 trolejbusów.

4 Metodologia opracowania PGN Publikacja UE “How to develop a Sustainable Energy Action Plan – Guidebook” (Urząd Publikacji UE, Luksemburg 2010) została przetłumaczona na język polski przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i opublikowana w 2012 roku. PORADNIK „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

5 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina Celem samodzielnego wykonania PGN dla Lublina jest uporządkowanie wiedzy o gospodarce energetycznej miasta. Baza danych o zużyciu energii, wykorzystywanych OZE i emisji CO 2 ma szeroki zakres i duży stopień dokładności. W opracowanie PGN jest włączonych wiele wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne i spółki miejskie. Wykorzystywani są również eksperci zewnętrzni. Nawiązana jest rzetelna współpraca z interesariuszami. W ramach promocji projektu „Opracowanie PGN dla Lublina” zorganizowane zostały warsztaty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na temat możliwości stosowania OZE w budynkach wielorodzinnych.

6 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina Tematami szkoleń dla urzedników były wykonywanie audytów energetycznych, certyfikacja budynków oraz możliwości wykorzystania OZE w Lublinie. Prowadzona jest szczegółowa analiza działań planowanych na lata pod względem efektywności energetycznej. Działania nastawione są na poprawę warunków życia w mieście i na zaoszczędzenie społecznych pieniędzy. PGN ma ułatwić pozyskanie środków na zaplanowane działania i być przydatny w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. PGN ma na celu poprawę jakości powietrza w mieście.

7 Program ochrony powietrza jako źródło danych do PGN Uchwała NR XXXVII/608/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska” Obszar przekroczeń dopuszczalnych stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 zajmuje 75,4 km² czyli ponad 50% obszaru Lublina. Na podwyższone stężenia pyłu PM10 narażonych jest mieszkańców miasta czyli ponad 50% mieszkańców. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Lublinie jest niska emisja zanieczyszczeń z lokalnych pieców na paliwo stałe.

8 Działania wspólne w PGN i POP „Program ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska” wskazuje działania naprawcze, mające na celu poprawę jakości powietrza. Są to między innymi: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację obiektów budowlanych, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianę pieców węglowych o niskiej sprawności na pompy ciepła, piece gazowe, olejowe lub elektryczne, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, edukacja i informowanie społeczeństwa o wpływie stosowanych źródeł energii na środowisko.

9 AUDYT ENERGETYCZNY DLA MIASTA:

10

11

12 AUDYT ENERGETYCZNY DLA LUBLINA Prognoza zysku energetycznego dla Lublina do 2030 roku - zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w skali miasta szacuje się na około ,5 MWh ; Wytyczne dla Lublina: każdą instalację energooszczędną należy dobierać indywidualnie do budynku, prowadzić prace modernizacyjne tak, aby koszt nakładów zwrócił się w czasie żywotności budynku (okresu do kompleksowego remontu), przekształcić mało zurbanizowane obrzeża miasta w strefę OZE, prowadzić kampanie edukacyjne.

13 Budownictwo pasywne - Lublana Zdjęcie BJK

14 Budynek pasywny Pipanova Road w Lublanie W budynku są 22 małe lokale mieszkaniowe - razem 673 m². System składa się z dwóch osobnych części: część wspólna to system wentylacji z gruntowym wymiennikiem ciepła, który dostarcza świeże powietrze do pomieszczeń mieszkalnych i odprowadza zużyte powietrze z kuchni i łazienek; powietrze jest podgrzewane zimą i ochładzane latem przy użyciu gruntowego, hydraulicznego wymiennika ciepła. Cały system jest zaprojektowany w taki sposób, że brak jest wszelkich przerw w powierzchniach podłóg i w strukturze budynku. Każde mieszkanie jest wyposażone w osobne grzejniki powietrza i wody, zasilane instalacją fotowoltaiczną o mocy 12 kW. Koszty prądu elektrycznego do zasilania oświetlenia, wentylacji i pracy wymiennika ciepła to 443 euro na rok, podczas gdy wartość prądu wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną jest oceniana na 2392 euro rocznie. Pozostałe koszty, wliczając w to indywidualne zużycie wody i prądu, a także ogrzewanie pomieszczeń (0,8 euro/m² za rok) są opłacane przez lokatorów.

15 Budownictwo pasywne - Lublana

16 Pionowe siłownie wiatrowe - Kodeń

17 Pionowe siłownie wiatrowe - Kodeń Zalety polskiej siłowni o pionowej osi obrotu: innowacyjna modułowa konstrukcja, prosty i tani transport, budowa segmentów od ziemi, wysokość do 30 metrów, start przy wietrze poniżej 1 m/s, a wymagany średni wiatr to około 4 m/s, praca niezależnie od kierunku wiatru, brak konieczności hamowania przy huraganowym wietrze, efektywność sięgająca ponad 40%, szybka realizacja - od miesięcy, szybka stopa zwrotu (5-7 lat), możliwość budowania obiektów o dowolnej mocy, uproszczone procedury, więcej dostępnych lokalizacji, niskie koszty eksploatacyjne, wieloletnia żywotność, brak ruchomych elementów na zewnątrz siłowni – bezpieczeństwo dla ptaków.

18 Pionowe siłownie wiatrowe - Kodeń Zastosowania pionowych siłowni wiatrowych: do pracy jako elektrownie osiedlowe, do budowy systemu oświetlenia dla gminy, do zasilania zakładów produkcyjnych, do zasilania rezerwowego lub szczytowego w dużych zakładach, do wykorzystania w energetyce rozproszonej, w wersji aluminiowej nadają się do posadowienia na dachach biurowców, hoteli i innych budynków.

19 OZE w oczyszczalni ścieków w Lublinie

20 OZE w oczyszczalni ścieków w Lublinie Projekt uruchomienia dwóch zespołów prądotwórczych, wykorzystujących biogaz z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Powstaną dwa zespoły prądotwórcze o mocy elektrycznej około 834 kW każdy. Silniki gazowe będą wyposażone w moduły kogeneracyjne. Wytworzona energia będzie używana do podgrzewania komór fermentacyjnych, do zasilania obiektów w c.w.u. oraz do c.o. Przewidywane koszty realizacji projektu wynoszą zł, Oczekiwane jest zaoszczędzenie energii pierwotnej w wysokości GJ/rok.

21 Ogniwa fotowoltaiczne na dachach miejskich autobusów w Lublinie Projekt MPK Lublin Spółka z o.o. i Politechniki Lubelskiej „Opracowanie technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin” znalazł się na liście pięciu najlepszych wniosków konkursowych w dziedzinie „mechanika, transport” w NCBR. Realizacja projektu potrwa 2 lata. Całkowity koszt to ponad 4,6 mln zł, z czego 3,8 mln zł pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

22 fot. MPK Lublin

23 Ogniwa fotowoltaiczne na dachach miejskich autobusów Projekt MPK Lublin i Politechniki Lubelskiej został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i znalazł się na liście pięciu najlepszych wniosków konkursowych w dziedzinie „mechanika, transport”. Jego realizacja przyczyni się: -do zmniejszenia obciążenia alternatorów w autobusach, -do zmniejszenia zużycia paliwa, -do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Energia z baterii słonecznych ma wspomagać zasilanie pojazdów niezależnie od pogody.

24 fot. MPK Lublin

25 Autobusy z ogrodem na dachu Foto:

26 Autobusy z ogrodem na dachu Twórcą mobilnych ogrodów jest Hiszpan Marc Grañén. Zalety autobusów z ogrodem na dachu: wpływają na poprawę jakości powietrza w metropoliach, zachęcają do korzystania z transportu publicznego, są atrakcją turystyczną. Do nawadniania ogródka wykorzystuje się zjawisko kondensacji pary wodnej związane z działaniem systemu klimatyzacji w autobusie. Można także nawadniać konewką. Zakupem pojazdów interesuje się wiele miast. Najpierw trafią one do miast, na terenie których nie ma wielu obszarów zielonych.

27

28

29 Dziękuję Państwu za uwagę Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Główny specjalista ds. zarządzania energią Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Lublin


Pobierz ppt "Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin SEMINARIUM Instalacje zielonych dachów i żyjących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google