Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin SEMINARIUM Instalacje zielonych dachów i żyjących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin SEMINARIUM Instalacje zielonych dachów i żyjących."— Zapis prezentacji:

1 Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin SEMINARIUM Instalacje zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjne działania uwzględniane w lokalnych planach gospodarki niskoemisyjnej Lublin, 13 stycznia 2015 r.

2 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” jest tworzony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) - Konkurs nr 2 /PO IiS/ 9.3/ 2013. Czas trwania projektu: od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 r. Koszt projektu: 177 350 zł - w tym 150 747,50 zł z NFOŚiGW Zespół do wykonania PGN siłami własnymi Urzędu Miasta: 4 osoby tworzą bazę danych, 3 osoby piszą dokument, 37 osób liczy cały zespół zadaniowy do opracowania PGN.

3 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina Lublin: ok. 350 tys. mieszkańców, 147,5 km² powierzchni, 60% zapotrzebowania na ciepło pokrywane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, ponad 20 tys. domków jednorodzinnych, w tym blisko 40% opalanych jest paliwem stałym, dobrze rozwinięta komunikacja miejska – 239 autobusów i 97 trolejbusów.

4 Metodologia opracowania PGN Publikacja UE “How to develop a Sustainable Energy Action Plan – Guidebook” (Urząd Publikacji UE, Luksemburg 2010) została przetłumaczona na język polski przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i opublikowana w 2012 roku. PORADNIK „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

5 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina Celem samodzielnego wykonania PGN dla Lublina jest uporządkowanie wiedzy o gospodarce energetycznej miasta. Baza danych o zużyciu energii, wykorzystywanych OZE i emisji CO 2 ma szeroki zakres i duży stopień dokładności. W opracowanie PGN jest włączonych wiele wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne i spółki miejskie. Wykorzystywani są również eksperci zewnętrzni. Nawiązana jest rzetelna współpraca z interesariuszami. W ramach promocji projektu „Opracowanie PGN dla Lublina” zorganizowane zostały warsztaty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na temat możliwości stosowania OZE w budynkach wielorodzinnych.

6 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina Tematami szkoleń dla urzedników były wykonywanie audytów energetycznych, certyfikacja budynków oraz możliwości wykorzystania OZE w Lublinie. Prowadzona jest szczegółowa analiza działań planowanych na lata 2014-2020 pod względem efektywności energetycznej. Działania nastawione są na poprawę warunków życia w mieście i na zaoszczędzenie społecznych pieniędzy. PGN ma ułatwić pozyskanie środków na zaplanowane działania i być przydatny w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. PGN ma na celu poprawę jakości powietrza w mieście.

7 Program ochrony powietrza jako źródło danych do PGN Uchwała NR XXXVII/608/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska” Obszar przekroczeń dopuszczalnych stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 zajmuje 75,4 km² czyli ponad 50% obszaru Lublina. Na podwyższone stężenia pyłu PM10 narażonych jest 178 789 mieszkańców miasta czyli ponad 50% mieszkańców. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Lublinie jest niska emisja zanieczyszczeń z lokalnych pieców na paliwo stałe.

8 Działania wspólne w PGN i POP „Program ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska” wskazuje działania naprawcze, mające na celu poprawę jakości powietrza. Są to między innymi: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację obiektów budowlanych, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianę pieców węglowych o niskiej sprawności na pompy ciepła, piece gazowe, olejowe lub elektryczne, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, edukacja i informowanie społeczeństwa o wpływie stosowanych źródeł energii na środowisko.

9 AUDYT ENERGETYCZNY DLA MIASTA:

10

11

12 AUDYT ENERGETYCZNY DLA LUBLINA Prognoza zysku energetycznego dla Lublina do 2030 roku - zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w skali miasta szacuje się na około 657 748,5 MWh ; Wytyczne dla Lublina: każdą instalację energooszczędną należy dobierać indywidualnie do budynku, prowadzić prace modernizacyjne tak, aby koszt nakładów zwrócił się w czasie żywotności budynku (okresu do kompleksowego remontu), przekształcić mało zurbanizowane obrzeża miasta w strefę OZE, prowadzić kampanie edukacyjne.

13 Budownictwo pasywne - Lublana Zdjęcie BJK

14 Budynek pasywny Pipanova Road w Lublanie W budynku są 22 małe lokale mieszkaniowe - razem 673 m². System składa się z dwóch osobnych części: część wspólna to system wentylacji z gruntowym wymiennikiem ciepła, który dostarcza świeże powietrze do pomieszczeń mieszkalnych i odprowadza zużyte powietrze z kuchni i łazienek; powietrze jest podgrzewane zimą i ochładzane latem przy użyciu gruntowego, hydraulicznego wymiennika ciepła. Cały system jest zaprojektowany w taki sposób, że brak jest wszelkich przerw w powierzchniach podłóg i w strukturze budynku. Każde mieszkanie jest wyposażone w osobne grzejniki powietrza i wody, zasilane instalacją fotowoltaiczną o mocy 12 kW. Koszty prądu elektrycznego do zasilania oświetlenia, wentylacji i pracy wymiennika ciepła to 443 euro na rok, podczas gdy wartość prądu wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną jest oceniana na 2392 euro rocznie. Pozostałe koszty, wliczając w to indywidualne zużycie wody i prądu, a także ogrzewanie pomieszczeń (0,8 euro/m² za rok) są opłacane przez lokatorów.

15 Budownictwo pasywne - Lublana

16 Pionowe siłownie wiatrowe - Kodeń http://www.liderbudowlany.pl/artykul/233/Alternatywna_energia_z_wiatru

17 Pionowe siłownie wiatrowe - Kodeń Zalety polskiej siłowni o pionowej osi obrotu: innowacyjna modułowa konstrukcja, prosty i tani transport, budowa segmentów od ziemi, wysokość do 30 metrów, start przy wietrze poniżej 1 m/s, a wymagany średni wiatr to około 4 m/s, praca niezależnie od kierunku wiatru, brak konieczności hamowania przy huraganowym wietrze, efektywność sięgająca ponad 40%, szybka realizacja - od 12-18 miesięcy, szybka stopa zwrotu (5-7 lat), możliwość budowania obiektów o dowolnej mocy, uproszczone procedury, więcej dostępnych lokalizacji, niskie koszty eksploatacyjne, wieloletnia żywotność, brak ruchomych elementów na zewnątrz siłowni – bezpieczeństwo dla ptaków.

18 Pionowe siłownie wiatrowe - Kodeń Zastosowania pionowych siłowni wiatrowych: do pracy jako elektrownie osiedlowe, do budowy systemu oświetlenia dla gminy, do zasilania zakładów produkcyjnych, do zasilania rezerwowego lub szczytowego w dużych zakładach, do wykorzystania w energetyce rozproszonej, w wersji aluminiowej nadają się do posadowienia na dachach biurowców, hoteli i innych budynków.

19 OZE w oczyszczalni ścieków w Lublinie http://www.mpwik.lublin.pl

20 OZE w oczyszczalni ścieków w Lublinie Projekt uruchomienia dwóch zespołów prądotwórczych, wykorzystujących biogaz z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Powstaną dwa zespoły prądotwórcze o mocy elektrycznej około 834 kW każdy. Silniki gazowe będą wyposażone w moduły kogeneracyjne. Wytworzona energia będzie używana do podgrzewania komór fermentacyjnych, do zasilania obiektów w c.w.u. oraz do c.o. Przewidywane koszty realizacji projektu wynoszą 7 412 841 zł, Oczekiwane jest zaoszczędzenie energii pierwotnej w wysokości 48 038 GJ/rok.

21 Ogniwa fotowoltaiczne na dachach miejskich autobusów w Lublinie Projekt MPK Lublin Spółka z o.o. i Politechniki Lubelskiej „Opracowanie technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin” znalazł się na liście pięciu najlepszych wniosków konkursowych w dziedzinie „mechanika, transport” w NCBR. Realizacja projektu potrwa 2 lata. Całkowity koszt to ponad 4,6 mln zł, z czego 3,8 mln zł pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. http://mpk.lublin.pl/?id_site=1&id=912

22 fot. MPK Lublin

23 Ogniwa fotowoltaiczne na dachach miejskich autobusów Projekt MPK Lublin i Politechniki Lubelskiej został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i znalazł się na liście pięciu najlepszych wniosków konkursowych w dziedzinie „mechanika, transport”. Jego realizacja przyczyni się: -do zmniejszenia obciążenia alternatorów w autobusach, -do zmniejszenia zużycia paliwa, -do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Energia z baterii słonecznych ma wspomagać zasilanie pojazdów niezależnie od pogody.

24 fot. MPK Lublin

25 Autobusy z ogrodem na dachu Foto: www.phytokinetic.net

26 Autobusy z ogrodem na dachu Twórcą mobilnych ogrodów jest Hiszpan Marc Grañén. Zalety autobusów z ogrodem na dachu: wpływają na poprawę jakości powietrza w metropoliach, zachęcają do korzystania z transportu publicznego, są atrakcją turystyczną. Do nawadniania ogródka wykorzystuje się zjawisko kondensacji pary wodnej związane z działaniem systemu klimatyzacji w autobusie. Można także nawadniać konewką. Zakupem pojazdów interesuje się wiele miast. Najpierw trafią one do miast, na terenie których nie ma wielu obszarów zielonych. http://www.youtube.com/watch?v=csAOZIi1CF4

27 http://noticias.coches.com/noticias-motor/y-si-las-zonas-verdes-viajan-en-el-techo-del-autobus/89435

28 http://www.urbannewsdigest.in/?p=6712

29 Dziękuję Państwu za uwagę Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Główny specjalista ds. zarządzania energią Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Lublin bkozlowska@lublin.eu


Pobierz ppt "Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin SEMINARIUM Instalacje zielonych dachów i żyjących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google