Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wirusowe zapalenie wątroby typu C klinika, leczenie i następstwa Prof. dr hab.med. Janusz Cianciara Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych AM w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wirusowe zapalenie wątroby typu C klinika, leczenie i następstwa Prof. dr hab.med. Janusz Cianciara Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych AM w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Wirusowe zapalenie wątroby typu C klinika, leczenie i następstwa Prof. dr hab.med. Janusz Cianciara Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych AM w Warszawie

2 Wirusy odpowiedzialne za zapalenie wątroby wirusy pierwotnie hepatotropowe: wirusy pierwotnie hepatotropowe:  HAV, HBV, HCV, HDV, HEV  HBV i HCV wirusy limfotropowe wirusy wtórnie hepatotropowe: wirusy wtórnie hepatotropowe:  EBV, CMV, HSV-1, HSV-2, VZV i inne  HGV, TTV, SENV ?

3 Potransfuzyjna ? (przed 1992 r) Potransfuzyjna ? (przed 1992 r) parenteralna: parenteralna:  kontakty ze służbą zdrowia (80%)  noworodki urodzone z matek HCV+  chorzy dializowani  tatuaż, akupunktura  kontakty seksualne  narkomani Drogi zakażenia HCV: W 40-60% przypadków nie udaje się ustalić drogi zakażenia

4 Genotypy HCV  6 głównych genotypów (1 – 6)  W Polsce u około 70% zakażonych genotyp 1b  Wpływ genotypu HCV na stopień uszkodzenia wątroby nieustalony  Mniejsza skuteczność leczenia u chorych z genotypem 1b  Dobra skuteczność (do 80%!) u osób z genotypem 2 i 3

5 Diagnostyka zakażenia HCV oznaczanie: oznaczanie:  anty-HCV w surowicy  RNA HCV w:  surowicy  tkance wątrobowej  komórkach jednojądrowch krwi obwodowej  szpiku obecność RNA HCV w komórkach OUN!

6 Przeciwciała anty – HCV mogą być nie wykrywane u osób zakażonych HCV i: immunosupresją immunosupresją wczesnym okresem zakażenia wczesnym okresem zakażenia - okienko serologiczne - okienko serologiczne

7 Badanie HCV RNA powinno być wykonane w następujących przypadkach U osób z anty-HCV (-)   w wywiadzie czynnik ryzyka   stan immunosupresji   patologia wątroby nieznanego pochodzenia U osób z anty-HCV (+) i prawidłową aktywnością AIAT

8 Badanie HCV RNA powinno być wykonane w nastepujących przypadkach: Wczesne rozpoznanie zakażenia Wczesne rozpoznanie zakażenia  wczesna faza choroby (2-4 tydzień)  zakażenie HCV u noworodków  Jednorazowy negatywny wynik badania HCV RNA w surowicy nie wyklucza zakażenia tym wirusem!

9 Około 80% zakażeń HCV przebiega bezobjawowo Około 80% zakażeń HCV przebiega bezobjawowo  większość przypadków nierozpoznanych ! Po zakażeniu u około 80% rozwój przewlekłego zapalenia wątroby Po zakażeniu u około 80% rozwój przewlekłego zapalenia wątroby  większość przypadków nie jest rozpoznana!  większość przypadków nie jest leczona ! Zakażenie HCV

10 duża heterogenność sekwencji genomu wirusa, zwłaszcza genów kodujących białka otoczki „ucieczka” wirusa przed układem odpornościowym obecność pozawątrobowej lokalizacji wirusa Czynniki sprzyjające przewlekłemu zakażeniu HCV brak odporności na kolejne zakażenia HCV

11 Przewlekłe zapalenie wątroby typu C 800 400 300 200 100 0246810 AIAT (IU/L) Miesiące anty-HCV ++++ +

12 Zakażenia HCV - marskość wątroby Marskość wątroby zwykle po 20 - 30 latach od zakażenia (u nie leczonych) U 10% chorych marskość wątroby w czasie 5-10 lat od zakażenia (alkohol, płeć męska, genotyp 1) U około 20% chorych z marskością dochodzi do rozwoju pierwotnego raka wątroby w czasie 5. lat

13 Naturalny przebieg zakażenia HCV 40 100 200 300 400 ALT U/L włóknienie CIRRHOSIS 5101520 YEARS 10% 70-80% 10-20%

14 Pozawątrobowe objawy zakażenia HCV związek pewny   mieszana krioglobulinemia (vasculitis)   kłębkowe zapalenie nerek   guzkowe zapalenie tętnic   zespół suchości błon śluzowych

15 Pozawątrobowe objawy zakażenia HCV związek prawdopodobny   autoimmunologiczne zapalenie tarczycy   małopłytkowość idiopatyczna   anemia aplastyczna   porfiria skórna późna   liszaj płaski   idiopatyczne włóknienie płuc

16 Mechanizmy odpowiedzialne za patologię pozawątrobową zakażenia HCV  Odkładanie się kompleksów immunologicznych  Indukowanie powstawania autoprzeciwciał  Aktywacja limfocytów T cytotoksycznych  Bezpośrednie reakcje HCV z tkankami innymi n iż wątroba  Reakcje pomiędzy antygenami HCV i antygenami kodowanymi przez genom ludzki kodowanymi przez genom ludzki

17 1. Objawy kliniczne związane z krioglobulinemią: osłabienie bóle stawów polineuropatia obwodowa plamica (zapalenie naczyń)

18 2. Objawy kliniczne związane z krioglobulinemią : błoniaste i rzekomobłoniaste kłębkowe zapalenie nerek zespół suchości błon śluzowych mialgia i fibromialgia zapalenie stawów (nie destrukcyjne)

19 Pozawątrobowe objawy zakażenia HCV Zaburzenia endokrynologiczne - tarczyca nadczynność tarczycy niedoczynność tarczycy choroba Hashimoto przeciwciała przeciwtarczycowe

20 Pozawątrobowe objawy zakażenia HCV Zespoły dermatologiczne Zapalenie naczyń skóry z martwicą* Porfiria skórna późna Liszaj płaski Rumień wielopostaciowy* Rumień guzowaty* Pokrzywka* Świąd skóry*

21

22

23 Pozawątrobowe objawy zakażenia HCV Zaburzenia hematologiczne Mieszana krioglobulinemia i vasculitis* Mieszana krioglobulinemia i vasculitis* Niedokrwistość aplastyczna Niedokrwistość aplastyczna Trombocytopenia Trombocytopenia (30 – 50% chorych zakażonych HCV)! (30 – 50% chorych zakażonych HCV)!

24 Przewlekła proliferacja limfocytów B pod wpływem zaburzeń immunologicznych pod wpływem zaburzeń immunologicznych w wyniku zakażenia HCV może mieć charakter: niezłośliwy – krioglobulinemia złośliwy – chłoniak

25 Podsumowanie  Wartość właściwej diagnostyki zakażenia HCV  Wczesne rozpoznanie zakażenia HCV  Różna dynamika przebiegu choroby  Wiedza na temat objawów poza wątrobowych  Zakażenie HCV - choroba ogólnoustrojowa

26 Kryteria kwalifikacji do leczenia  anty-HCV (+), HCV-RNA (+)  pozawątrobowe manifestacje niezależnie od stopnia włóknienia  wyrównana marskość wątroby  koinfekcja HCV/HBV  koinfekcja HCV/HIV Polski Konsens 2004

27 Poynard et al. J Hepatol. 2001;34:730–739 Progresja włóknienia do S4, w korelacji z wiekiem i czasem zakażenia 010203040 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 > 50 41– 50 31–40 21–30 < 21 Czas trwania zakażenia (lata) Prawdopodobieństwo wiek

28 Standard terapeutyczny zakażeń HCV  Pegylowany interferon z rybawiryną Genotyp 1,4,5,6 – leczenie przez 48 tygodni Genotyp 1,4,5,6 – leczenie przez 48 tygodni Genotyp 2,3 – leczenie przez 24 tygodnie Genotyp 2,3 – leczenie przez 24 tygodnie

29 Wczesna diagnoza zakażeń HCV  Badania wykazują, że na skuteczność terapii duży wpływ ma moment rozpoznania zakażenia HCV im krótszy czas od zakażenia wirusem, tym większe szanse skutecznej eliminacji HCV Wczesne wykrycie zakażenia HCV jest bardzo ważne dla zwiększenia skuteczności terapii

30 Skuteczność leczenia SVR (%) Brak terapii 19891999 r IFN monoterapia 24 tyg. r IFN + RBV 48 tyg. 16% 0% 41% Sources:1) combined data from Poynard et al (1998) and McHutchison et al (1998) 2) Wong, et al, AASLD 2001 Abstract; 3) McHutchison et al, In Process, 4Q01 0 10 20 30 40 50 60 6% r IFN monoterapia 48 tyg 1995 61%* 2001 PEG-IFN + RBV 48 tygodni * Under Weight-Based Dosing Regimen 70 72%* † † Under 80/80/80 Treatment Regimen

31 Znaczenie wczesnej diagnozy zakażeń HCV Źródło: Raport na podstawie danych przedstawionych podczas 39. dorocznego zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań Wątroby (EASL), 14-18 kwietnia 2004, Berlin

32 Jak wykryć zakażenie wirusem HCV? Podejrzenie zakażenia wirusem Podejrzenie zakażenia wirusem aktywność enzymów wątrobowych (ALT i AST) aktywność enzymów wątrobowych (ALT i AST) powyżej normy powyżej normy - pacjent z grupy ryzyka: przetoczenia krwi przed 1992 rokiem przetoczenia krwi przed 1992 rokiem wielokrotne hospitalizacje wielokrotne hospitalizacje stosował/stosuje dożylne środki narkotyczne miał „drobne” zabiegi chirurgiczne stosował/stosuje dożylne środki narkotyczne miał „drobne” zabiegi chirurgiczne nosi kolczyki nosi kolczyki ma tatuarz powinien mieć wykonane badanie w kierunku zakażenia HCV

33 Skuteczność terapii  Skuteczność terapii osiąga do 72 % u pacjentów adherentnych  Wczesne rozpoczęcie leczenia znacznie zwiększa jego skuteczność  Obowiązkiem lekarzy jest jak najwcześniejsze wykrycie zakażenia oraz skierowanie pacjenta do ośrodka specjalistycznego

34 Jak wykryć zakażenie wirusem HCV?  Nie ma objawów charakterystycznych dla zakażenia HCV Długotrwałe zmęczenie Długotrwałe zmęczenie Apatia Apatia Nadmierna senność Nadmierna senność Stany depresyjne Stany depresyjne Objawy „grypopodobne” Objawy „grypopodobne” Bóle stawów, kości, mięśni, stany podgorączkoweBóle stawów, kości, mięśni, stany podgorączkowe Zaburzenia dyspeptyczne Zaburzenia dyspeptyczne Niestrawność, wzdęciaNiestrawność, wzdęcia Powiększona wątroba Powiększona wątroba

35 Wnioski 1. Zakażenia HCV stanowią poważny problem zdrowotny w Polsce. 2. Liczba chorych na marskość wątroby będzie systematycznie wzrastać. 3. Skuteczność leczenia tych chorób uległa znacznej poprawie. 4. O randze tych chorób decydować będzie lekarz pierwszego kontaktu, gdyż od niego najczęściej zależy rozpoznanie zakażenia i skierowanie pacjenta do ośrodka referencyjnego.

36 Podejrzenie zakażenia – co dalej? test przesiewowy – badanie przeciwciał anty-HCV test przesiewowy – badanie przeciwciał anty-HCV badanie nie wcześniej niż po 4 tygodniach od prawdopodobnego początku choroby badanie nie wcześniej niż po 4 tygodniach od prawdopodobnego początku choroby Dla potwierdzenia zakażenia należy wykonać oznaczenie HCV RNA Wykrycie przeciwciał anty-HCV jest wskazaniem do skierowanie pacjenta do poradni specjalistycznej

37 Spodziewany przyrost następstw związanych z zakażeniem HCV w latach 1998 do 2008 cyt. za Mans M.: 2002

38 Modele progresji choroby Alberti, London 1998 szybka Progresja Progresja marskość wątroby 5 - 10 lat 5 - 10 lat 15 - 30 lat 15 - 30 lat > 30 lat > 30 lat wolna pośrednia HCC HCC 3% /r 3% /r niewyrównana niewyrównana 5% - 10% /r zgon 2% - 5% /r Włóknienie 0 1 2 3 4


Pobierz ppt "Wirusowe zapalenie wątroby typu C klinika, leczenie i następstwa Prof. dr hab.med. Janusz Cianciara Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych AM w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google